Факультет фізики, математики та інформатики

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИКИ, МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ

Новини та події

 

 

 

 

ВІДБУВСЯ СЕМІНАР-ТРЕНІНГ «ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ»

 

Відповідно до плану діяльності Центру новітніх освітніх технологій «USPU ECOSYSTEM», на факультеті фізики, математики та інформатики 17 грудня відбувся семінар-тренінг для вчителів математики «Формування креативного мислення учнів у процесі навчання математики», який було проведено Дариною Васильєвою, кандидатом педагогічних наук, старшим науковим співробітником відділу математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки НАПН України, доцентом кафедри вищої математики та методики навчання математики Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Учасниками семінару-тренінгу стали вчителі математики закладів загальної середньої освіти, науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти та студенти. Під час заходу Дарина Васильєва ознайомила учасників з особливостями формування креативного мислення учнів у процесі навчання математики, а саме: оптимальними формами роботи; найефективнішими методами та технологіями навчання; прикладами завдань, які сприяють формуванню креативного мислення тощо. Учасників семінару було залучено до роботи в малих групах у сесійних залах, завдяки можливостям платформи Zoom. Така активна форма роботи сприяла обміну думками учасників щодо проблем формування креативного мислення учнів та можливих шляхів їх вирішення.

Захід пройшов у дружній атмосфері, де кожен учасник мав змогу проявити себе. Щиро вдячні Дарині Васильєвій за цікавий та інформаційно насичений захід!

 

 


 

  

ПРИДБАННЯ ДОДАТКОВОГО ОБЛАДНАННЯ В РАМКАХ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ MOPED

 

У рамках реалізації міжнародного проєкту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних інструментів навчання» (MoPED) - №586098-ЕРР-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP (Програма Еразмус+, КА-2) Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини отримав додаткове сучасне обладнання для облаштування інноваційного класу «Центр новітніх освітніх технологій USPU Ecosystem» на суму 113036 гривень, а саме: Ноутбуки Lenovo Legion 5 17 ІМН05 (82В3006NRA), Ноутбук MSS Prestige 15 (PS15A11SCX-288UA), графічний планшет Wacom Intuos S Bluetooth pistachio (CTL-4100WLE-N).

Використання сучасного обладнання в освітньому процесі підготовки майбутніх учителів спрямоване розкриття творчого потенціалу студентів та викладачів, розвиток їх цифрової компетентності.

 

 


 

ГЛАВА ПРЕДСТАВНИЦТВА ЄВРОСОЮЗУ В УКРАЇНІ МАТТІ МААСІКАС ВІДВІДАВ УНІВЕРСИТЕТ

 

Сьогодні з офіційним візитом в м. Умань перебуває Глава представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас. У рамках візиту відбулася робоча зустріч із керівництвом Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, адже в університеті реалізується проект «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання», що діє в рамках програми ЄС Еразмус + КА2 - Розвиток потенціалу вищої освіти.

Під час ознайомлення із результатами проекту Матті Маасікас побував у створеному на факультеті фізики, математики та інформатики інноваційному класі – Центрі новітніх освітніх технологій «USPU Ecosystem», побудованому на основі кращих європейських практик. Центр діє на базі двох лабораторій, обладнаних найсучаснішою технікою, придбаною у рамках реалізації проекту за кошти Євросоюзу.

Висловлюємо вдячність Представництву ЄС в Україні, особисто пану Матті Маасікасу за значну допомогу, яку Євросоюз продовжує надавати Україні, зокрема налагодження ефективної співпраці між європейськими та українськими ЗВО, вчителями шкіл та їх асоціаціями для посилення інтернаціоналізації, передачі знань та академічного потенціалу.

 

 


 

 

 

КРУГЛИЙ СТІЛ «ВІД ІННОВАЦІЙ ДО STEM-ОСВІТИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПЕРЕШКОДИ»

 

11 березня 2021 року, в рамках проєкту MoPED – Modernization of Pedagogical Higher Education by  Innovative Teaching Instruments  №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP відбувся круглий стіл на тему: «Від інновацій до Stem-освіти: перспективи та перешкоди».

Використання принципу STEM-освіти дозволяє здійснювати модернізацію методологічних засад, змісту, обсягу навчального матеріалу предметів природничо-математичного циклу, технологізацію процесу навчання та формування навчальних компетентностей якісно нового рівня. Це також сприяє більш якісній підготовці молоді до успішного працевлаштування та їх подальшій освіті. Головною метою STEM-освіти є реалізація державної політики з урахуванням нових вимог Закону України «Про освіту» щодо посилення розвитку науково-технічного напряму в навчально-методичній діяльності на всіх освітніх рівнях; створенні науково-методичної бази для підвищення творчого потенціалу молоді та професійної компетентності науково-педагогічних працівників. Саме ці питання обговорювали учасники круглого столу. Кожен із присутніх мав можливість висловити свою думку, поділитись досвідом, задати питання.

Враховуючи епідеміологічну ситуацію в країні та місті, з дотриманням усіх карантинних вимог, участь оффлайн у круглому столі взяла лише частина учасників. Інші долучилися до круглого столу онлайн, використовуючи сучасні засоби зв’язку.

 

 


 

 

 

КРУГЛИЙ СТІЛ «ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ В УМОВАХ КАРАНТИНУ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ»

 

05 березня 2021 року, в рамках проєкту MoPED – Modernization of Pedagogical Higher Education by  Innovative Teaching Instruments  №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP відбувся круглий стіл на тему: «Особливості використання інноваційних технологій в освітньому процесі в умовах карантину: переваги та недоліки».

Враховуючи епідеміологічну ситуацію в країні та місті, з дотриманням усіх карантинних вимог, участь оффлайн у круглому столі взяла лише частина учасників. Інші долучилися до круглого столу онлайн, використовуючи сучасні засоби зв’язку.

Під час круглого столу були продемонстровані популярні платформи та онлайн-сервіси дистанційного навчання. Учасники мали можливість ознайомитися із досвідом роботи викладачів факультету фізики, математики та інформатики в організації освітнього процесу під час карантину. Також значну увагу було приділено обговоренню переваг та недоліків дистанційного навчання. Кожен із присутніх мав можливість висловити свою думку, поділитись досвідом, задати питання.

В цілому,  круглий стіл досягнув своєї головної мети – це обмін  досвідом, професійний розвиток, вдосконалення роботи, простір для творчих ідей та подальша співпраця науково-педагогічних працівників Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

 

 


 

 

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА З ДОПОМОГОЮ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ JOURNAL SCIENCE

Ось завершується вивчення навчальної дисципліни «Технології розвитку критичного мислення у навчанні фізики» для студентів ОС «Магістр» спеціальності 014.08 Середня освіта (Фізика), яка розроблялася в рамках виконання міжнародного грантового проекту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) – №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP, що діє в рамках програми ЄС Еразмус + КА2 - Розвиток потенціалу вищої освіти. 3 грудня 2020 року проведено останню лабораторну роботи з даної дисципліни на тему «Визначення періоду коливань математичного маятника за допомогою Journal Science». Дана лабораторна робота присвячена формуванню у студентів цифрової компетентності та уміння організовувати заняття (в тому числі факультативи) з елементами STEM-освіти з метою розвитку в учнів здатності до критичного мислення.

Викладач, кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри фізики та інтегративних технологій навчання природничих наук Сергій Терещук, розповів та провів відповідні демонстрації мобільного додатку Journal Science. Вказаний додаток дозволяє проводити фізичний експеримент з використанням давачів (датчиків) мобільних пристроїв (смартфонів). Після цього студенти виконали лабораторну роботу з шкільного курсу фізики (визначення періоду коливань математичного маятника) із використанням Journal Science. Студенти самостійно виконали розробку лабораторної роботи «Визначення прискорення вільного падіння за допомогою давачів смартфону», склали інструкцію з проведення експерименту та методичні рекомендації з її проведення.

На завершення заняття було організовано дискусію про переваги і недоліки використання даного додатку на уроках фізики та під час факультативних занять як ефективного засобу з формування критичного мислення в учнів. Кожен учасник дискусії мав можливість висловити свою думку, навести аргументи і контраргументи. Викладач підвів підсумки дискусії та результатів виконаної студентами лабораторної роботи. Тож бажаємо студентам успіхів під час екзаменаційної сесії!

 

 

 


 

 

ВИКОРИСТАННЯ ARDUINO IDE НА ПРАКТИЧНОМУ ЗАНЯТТІ З ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ У НАВЧАННІ ФІЗИКИ»

26 листопада 2020 року відбулося практичне заняття на тему «Arduino. Основи цифрової електроніки: базові поняття» з навчальної дисципліни «Технології розвитку критичного мислення у навчанні фізики», яка розроблялася в рамках виконання міжнародного грантового проекту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) – №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP, що діє в рамках програми ЄС Еразмус + КА2 - Розвиток потенціалу вищої освіти.

В ході практичного заняття було розглянуто деякі базові поняття цифрової електроніки та початкові відомості про перші кроки у роботі із Arduino. Викладач, кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри фізики та інтегративних технологій навчання природничих наук Сергій Терещук, розповів про аналоговий та цифровий сигнали, а також зосередив увагу студентів на відмінності між ними.

Детально було розглянуто практичний аспект використання Arduino IDE, а саме, студенти під час практичного заняття встановили, налаштували та запустили оболонку на своїх комп'ютерах. Також, викладач пояснив як написати найпростіший скетч і прошити ним мікроконтролер. Під час заняття студенти набули навичок роботи із налаштуванням Arduino IDE та створення в ній скетчів, підключення Arduino Nano до комп'ютера. Завершилось заняття рефлексією студентів щодо власних навчальних результатів.

 

 

 

 


 

НАВЧАЛЬНІ ТРЕНІНГИ «ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ В УМОВАХ КАРАНТИНУ»

12 та 1листопада 2020 року на базі Центру новітніх освітніх технологій «USPU ECOSYSTEM» факультету фізики, математики та інформатики Уманського державного педагогічного університеті імені Павла Тичини проходила чергова серія навчальних тренінгів «Використання сучасних інформаційних технологій в освітньому процесі в умовах карантину»  в рамках реалізації міжнародного проекту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) програми ЄС Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти, № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP.

Спікерами даних тренінгів виступали Тетяна Махомета, декан факультету фізики, математики та інформатики; Тетяна Годованюк професор кафедри вищої математики та методики навчання математики; Ірина Тягай доцент кафедри вищої математики та методики навчання математики; Марія Медведєва завідувач кафедри інформатики і інформаційно-комунікаційних технологій; Галина Ткачук професор кафедри інформатики і інформаційно-комунікаційних технологій; Віталій Дубовик викладач кафедри вищої математики та методики навчання математики; Олександр Підгорний викладач кафедри фізики та інтегративних технологій навчання природничих наук; Максим Ковтанюк викладач кафедри інформатики і інформаційно-комунікаційних технологій.

Учасники серії тренінгів, зокрема вчителі закладів ЗСО міста Умань та Уманського району, викладачі ЗВО різних рівнів акредитації, мали можливість відвідати наступні заняття:

 • Формування soft skills у здобувачів освіти під час реалізації освітнього процесу.
 • Онлайн опитування в режимі реального часу.
 • Технологія «Скрайбінг»: яскраве подання навчального матеріалу.
 • Віртуальні інтерактивні дошки як сучасний засіб подання навчального матеріалу.
 • Використання мультимедійної дошки як одна з вимог сучасного освітнього процесу в умовах інформаційного суспільства.

Атмосфера кожного заняття відзначалась активністю учасників, теплою та доброзичливою атмосферою, плідною та творчою діяльністю.

Команда тренерів дякує всім учасникам за активну участь та педагогічний позитив під час тренінгів!

Бажаємо всім успіхів та сподіваємось на подальшу співпрацю!!!

 

 


 

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА З ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ У НАВЧАННІ ФІЗИКИ»

З навчальної дисципліни «Технології розвитку критичного мислення у навчанні фізики», яка розроблялася в рамках виконання міжнародного грантового проекту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) – №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP, що діє в рамках програми ЄС Еразмус + КА2 - Розвиток потенціалу вищої освіти, розпочато лабораторний курс. 28 жовтня 2020 року проведено першу лабораторну роботу для студентів ОС «Магістр» 2020-2021 навчального року спеціальності 014.08 Середня освіта (Фізика) на тему «Методи розвитку критичного мислення в учнів на уроках фізики».

Лабораторна робота присвячена методиці формування критичного мислення на уроках фізики, а саме – використання методу «контролю та ізоляції». На початку заняття викладач, кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри фізики та інтегративних технологій навчання природничих наук Сергій Терещук, пояснив студентам суть розглянутого методу та навів конкретні приклади його застосування. Після цього студенти приступили до виконання лабораторної роботи. В якості віртуальної лабораторії використовувався Phet Simulations (https://phet.colorado.edu/). Студенти самостійно обирали експериментальну установку, складали план експерименту, обирали незалежну та залежну змінні для застосування методу контролю та ізоляції. Описували методику проведення експерименту, складали та розв'язували експериментальну задачу.

Заняття завершилось обговоренням результатів з використанням інтерактивного методу «Мікрофон».

 

 


 

МІЖКАФЕДРАЛЬНИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР «СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ»

30 жовтня 2020 року на факультеті фізики, математики та інформатики відбувся міжкафедральний науково-методичний семінар «Сучасні інструменти оцінювання навчальних досягнень студентів» в рамках реалізації міжнародного проєкту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) програми ЄС Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти, № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP.

Актуальність даного семінару продиктована потребою  пошуку ефективних засобів навчання, що допоможе підвищити рівень засвоєння навчального матеріалу, значно економити час, розвивати ключові, загальні та фахові компетентності, підвищити мотивацію студентів до вивчення дисциплін, а також якісно оцінювати навчальні досягнення.

Сучасні засоби сприяють не лише оцінюванню якості засвоєння навчального матеріалу, а й визначенню актуальних потреб студентів, виявленню індивідуальних інтересів студентів, заохоченню до самостійної роботи студентів тощо.

Викладач кафедри вищої математики та методики навчання математики Віталій Дубовик виступив із доповіддю «Сучасні інструменти формувального оцінювання». Найбільша увага акцентувалася на сервісі Draw.io, який може бути використаний для створення ментальних карт та схем. Було оглянуто інструментарій сервісу, а також виокремлено наступні переваги: доступність української мови або можливості вибору мови, відсутність реклами, простота освоєння програми і простота роботи з нею, можливість виклику довідки, відповідність вимогам щодо якості інтерфейсу, відкритість, лаконічність, академічний стиль, оптимальність кількості інформації на екрані.

Семінар був досить насиченим та жвавим.

 

 


 

 

НАВЧАЛЬНІ ТРЕНІНГИ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ЗСО

 

22 та 23 жовтня 2020 року на базі Центру новітніх освітніх технологій «USPU ECOSYSTEM» факультету фізики, математики та інформатики Уманського державного педагогічного університеті імені Павла Тичини проходила серія навчальних тренінгів «Використання сучасних інформаційних технологій в освітньому процесі в умовах карантину»  в рамках реалізації міжнародного проекту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) програми ЄС Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти, № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP.

Спікерами даних тренінгів виступали Тетяна Махомета, декан факультету фізики, математики та інформатики; Тетяна Годованюк професор кафедри вищої математики та методики навчання математики; Ірина Тягай доцент кафедри вищої математики та методики навчання математики; Марія Медведєва завідувач кафедри інформатики і інформаційно-комунікаційних технологій; Галина Ткачук професор кафедри інформатики і інформаційно-комунікаційних технологій; Віталій Дубовик викладач кафедри вищої математики та методики навчання математики; Олександр Підгорний викладач кафедри фізики та інтегративних технологій навчання природничих наук; Максим Ковтанюк викладач кафедри інформатики і інформаційно-комунікаційних технологій.

Учасники серії тренінгів, зокрема вчителі закладів ЗСО Лисянського та Уманського районів, мали можливість відвідати наступні заняття:

 • Формування soft skills у здобувачів освіти під час реалізації освітнього процесу.
 • Онлайн опитування в режимі реального часу.
 • Технологія «Скрайбінг»: яскраве подання навчального матеріалу.
 • Платформи та сервіси дистанційного навчання.
 • Віртуальні інтерактивні дошки як сучасний засіб подання навчального матеріалу.
 • Використання мультимедійної дошки як одна з вимог сучасного освітнього процесу в умовах інформаційного суспільства.

Атмосфера кожного заняття відзначалась активністю учасників, теплою та доброзичливою атмосферою, плідною та творчою діяльністю.

Команда тренерів дякує всім учасникам за активну участь та педагогічний позитив під час тренінгів!

Бажаємо всім успіхів та сподіваємось на подальшу співпрацю!!!

 

 

 


 

ЗАНЯТТЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ У НАВЧАННІ ФІЗИКИ»

На факультеті фізики, математики та інформатики продовжено впровадження дисципліни «Технології розвитку критичного мислення у навчанні фізики», яка розроблялася в рамках виконання міжнародного грантового проекту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) – №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP, що діє в рамках програми ЄС Еразмус + КА2 - Розвиток потенціалу вищої освіти. Викладання даної дисципліни забезпечує кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри фізики та інтегративних технологій навчання Сергій Терещук.

Оскільки Новою українською школою передбачається формування в учнів ключових компетентностей та уміння критично мислити, то важливо, щоб майбутні учителі фізики володіли компетентнісно орієнтованими технологіями навчання на основі яких в учнів можна формувати критичне мислення та відповідні компетентності. Зміст дисципліни спрямований на розвиток критичного мислення фахівців STEM професій завдяки використанню у процесі навчання STEM орієнтованих та інтерактивних технологій кооперативного навчання, хмарних технологій та мобільного навчання. В процесі організації освітнього процесу даної дисципліни використовуються індивідуальні та групові форми навчання. Особлива увага приділена методикам навчання висувати гіпотези, розуміти причинно-наслідкові зв'язки, здійснювати аналіз емпіричних даних.

На занятті лектор ознайомив із структурою електронного курсу дисципліни, що розміщена на Google Classroom. Крім того, студенти ознайомилися із методичними особливостями роботи із даною платформою та навчилися покроково створювати особисті Класи.

Заняття пройшло у жвавій та пізнавальній атмосфері, тож бажаємо студентам цікавого та плідного навчання!

 

 

 


 

 

СТАРТУВАВ НОВИЙ ЦИКЛ ТРЕНІНГІВ З РОЗВИТКУ SOFT SKILLS

 

06 жовтня 2020 року на факультеті фізики, математики та інформатики відбувся новий цикл тренінгів з розвитку soft skills. Мета даних тренінгів – розвинути навички ефективного спілкування, активізувати механізми самопізнання і самовираження. Адже soft skills (гнучкі навички) комплекс неспеціалізованих, важливих для кар’єри навичок, які відповідають за успішну участь у робочому процесі, високу ефективність та є наскрізними, тобто не пов’язані з конкретною галуззю. Даний захід відкрила декан факультету фізики, математики та інформатики, кандидат педагогічних наук, доцент Тетяна Махомета. На заході були присутні виконуючий обов’язки проректора з інноваційних досліджень та європейської інтеграції, доктор економічних наук, доцент Петро Курмаєв та завідувач кафедри інформатики і інформаційно-комунікаційних технологій, кандидат педагогічних наук, доцент Марія Медведєва, які разом із студентами взяли активну участь у тренінгах. Спікерами тренінгів були доктор педагогічних наук, доцент Тетяна Годованюк та кандидат педагогічних наук, доцент Ірина Тягай.

Формат тренінгу передбачав активну участь усіх учасників, виконання практичних вправ та завдань, роботу в міні-групах тощо. На початку заходу спікери провели вправу «Люстерко», яка сприяла підвищенню позитивного настрою, зняла внутрішні затиски. Основною технологією заходу була технологія «Шість капелюхів», сенс якої полягає в тому, щоб розглянути одну і ту ж проблемну ситуацію з 6 незалежних одна від одної точок зору. Це дозволяє сформувати найбільш повне уявлення про предмет дискусії та на логічному й емоційному рівнях оцінити переваги і недоліки. Така технологія дозволяє розвивати контекстне мислення – уміння обробляти головні дані, виокремлюючи їх з масиву загальної інформації; уміння налагоджувати міжособистісні контакти – навички ефективної комунікації, ефективного слухання, ведення переговорів, емоційний інтелект тощо. На завершення учасникам було запропоновано вправу «Якби я був (була)», яка сприяла формуванню навичок саморозкриття.

Дякуємо усім учасникам за активну участь та позитивну атмосферу! Далі буде …

 

 


 

 

 

ЛЕКЦІЯ-ДИСПУТ «СУТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЙ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ»

 

Відбулося чергове інноваційне заняття з дисципліни «Інноваційні технології в шкільному курсі математики», яка розроблялася в рамках виконання міжнародного грантового проекту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) – №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP, що діє в рамках програми ЄС Еразмус + КА2 - Розвиток потенціалу вищої освіти.

Заняття проходило у формі лекції-диспуту на тему «Суть та класифікація технологій інтерактивного навчання», що сприяло жвавому обміну думками та колективному обговоренню питань. Заняття проходило на базі новоствореного Центру новітніх освітніх технологій «USPU Ecosystem» за участі трьох викладачів, а саме декана факультету, професора кафедри вищої математики та методики навчання математики Тетяни Махомети, професора кафедри вищої математики та методики навчання математики Тетяни Годованюк та доцента цієї ж кафедри Ірини Тягай.

Лекція-диспут сприяла поглибленню та розширенню кругозору щодо інтерактивного навчання, розвитку активного, творчого ставлення студентів до своїх обов’язків, розвитку логічного мислення. Студенти мали змогу порівняти особливості традиційного та інтерактивного навчання, розглянути його види та принципи тощо. Обговоривши значну кількість технологій інтерактивного навчання та з’ясувавши на якому етапі уроку варто впроваджувати ту чи іншу технологію, студенти мали змогу побути в ролі учнів під час технології «Кластер».

Дякуємо усім учасникам освітнього процесу за активність під час заняття!

 

 


 

 

СЕРІЯ НАВЧАЛЬНИХ ТРЕНІНГІВ З РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ Й ДИДАКТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

З 24 по 28 лютого 2020 року на базі Центру новітніх освітніх технологій «USPU ECOSYSTEM» факультету фізики, математики та інформатики Уманського державного педагогічного університеті імені Павла Тичини, проходила серія навчальних тренінгів з розвитку цифрової й дидактичної компетентностей викладачів закладів вищої освіти в рамках реалізації міжнародного проекту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) програми ЄС Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти, № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP.

Спікерами даних тренінгів виступали Тетяна Махомета, декан факультету фізики, математики та інформатики; Тетяна Годованюк професор кафедри вищої математики та методики навчання математики; Ірина Тягай доцент кафедри вищої математики та методики навчання математики; Марія Медведєва завідувач кафедри інформатики і інформаційно-комунікаційних технологій; Сергій Терещук професор кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання; Віталій Дубовик викладач кафедри вищої математики та методики навчання математики.

Учасники серії тренінгів, а саме викладачі Уманського медичного коледжу, мали можливість відвідати наступні заняття: від класичного уроку до дослідницького навчання; дослідницьке навчання: створення ILS на платформі Go-Lab; розвиток цифрової компетентності засобами мобільних технологій; технологія мобільного навчання: використання Classroom у шкільній практиці; технологія розвитку критичного мислення в учнів; STEM-освіта: робототехніка, використання давачів мобільних пристроїв для фізичного експерименту; впровадження в освітній процес технології «перевернутий клас», технологія «Шість капелюхів», технологія «Скрайбінг: яскраве подання навчального матеріалу», технологія «Mentimeter.com – онлайн-опитування в режимі реального часу». Атмосфера кожного заняття відзначалась активністю учасників, теплою та доброзичливою атмосферою, плідною та творчою діяльністю.

Команда тренерів дякує всім учасникам за активну участь та педагогічний позитив під час тренінгів!

Бажаємо всім успіхів та сподіваємось на подальшу співпрацю!!!

 

 


 

 

КРУГЛИЙ СТІЛ «МОЛОДИЙ НАУКОВЕЦЬ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

 

21 лютого 2020 року на факультеті фізики, математики та інформатики в рамках реалізації міжнародного проєкту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) програми ЄС Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти, № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP, відбувся круглий стіл ради молодих науковців факультету спільно із студентським науковим товариством «Молодий науковець: проблеми та перспективи»

З вітальним словом до учасників заходу звернулася модератор засідання – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри вищої математики та методики навчання математики, голова Ради молодих учених факультету Ірина Тягай, яка проінформувала присутніх про переваги участі молодих науковців у міжнародних грантових проектах, в широких можливостях, які відкриваються перед учасниками проектів. Голова ради студентського наукового товариства факультету, студентка 3 курсу Наталія Юрченко, повідомила про здобутки в студентській науці, а також повідомила учасникам заходу про досвід отриманий студентами в результаті участі у серіях тренінгів, що відбулися в рамках проекту MoPED. Молоді науковці факультету, обговоривши нагальні питання розвитку науки, погодили план спільної роботи молодих науковців факультету на ІІ семестр. Так, уже 28 лютого відбудеться семінар ради молодих науковців факультету спільно із студентським науковим товариством щодо створення електронних підручників та інших дидактичних матеріалів.

 

 


 

 

 

ПЕРШЕ ЗАНЯТТЯ З НОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ МАТЕМАТИКИ»

19 лютого 2020 р. на факультеті фізики, математики та інформатики проведено перше заняття з нової дисципліни «Інноваційні технології у шкільному курсі математики», яка розроблялася в рамках виконання міжнародного грантового проекту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) – №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP, що діє в рамках програми ЄС Еразмус + КА2 - Розвиток потенціалу вищої освіти. Лекція-тренінг «Інновації: сутність та види інновацій, понятійний апарат і нормативна база» проводилась за участі трьох викладачів, а саме декана факультету, професора кафедри вищої математики та методики навчання математики Тетяни Махомети, професора кафедри вищої математики та методики навчання математики Тетяни Годованюк та доцента цієї ж кафедри Ірини Тягай. Заняття проходило на базі новоствореного Центру новітніх освітніх технологій «USPU Ecosystem».

Лекція-тренінг розпочалася із технології «Дерева очікувань», під час якої студенти розмістили свої очікування від лекції на «дереві». Діяльність студентів на занятті передбачала роботу у групах, під час якої використовувались технології розвитку критичного мислення та дослідження. Цікавим елементом лекції була технологія кіно дидактика, яка спонукала студентів до роздумів та дискусії. Студенти активно долучались до усіх видів діяльності, Висловлювали власні думки та прислухались до думок своїх одногрупників, робили висновки та обґрунтовували їх.

Заняття пройшло в теплій, доброзичливій атмосфері!

 

 

 


 

УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ ЦЕНТРУ НОВІТНІХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ «USPU ECOSYSTEM»

14 лютого 2020 року на факультеті фізики, математики та інформатики Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини відбулося урочисте відкриття Центру новітніх освітніх технологій «USPU Ecosystem», створеного у рамках виконання міжнародного грантового проекту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) - №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP, що діє в рамках програми ЄС Еразмус + КА2 - Розвиток потенціалу вищої освіти. На відкриття завітали адміністрації, співробітники та студенти Університету, представники відділів та закладів освіти м. Умані та Уманського району, представники Національного Еразмус+ офісу в Україні, а саме Світлана Шитікова та Жанна Таланова, які перебували разом з нами на скап-зв’язку.

Урочиста церемонія розпочалась з вітального слова Першого проректора Андрія Гедзика, який привітав усіх присутніх з даною подією та побажав Центру процвітання та реалізації визначених завдань. Декан факультету фізики, математики та інформатики Тетяна Махомета коротко ознайомила з метою та завданнями проекту MoPED, концепцією створення та функціонування Центру, який здійснюватиме свою діяльність з метою широкого залучення професорсько-викладацького складу, докторантів, аспірантів і студентів, учителів та учнів шкіл України щодо ознайомлення із актуальним колом проблем у галузях інноватики навчання природничо-математичних та комп’ютерно-орієнтованих дисциплін. Керівник Центру Тетяна Годованюк, висвітлила мету та основні завдання освітньої та наукової діяльності Центру.

Привітальні слова та побажання Центру новітніх освітніх технологій «USPU Ecosystem» стати осередком освітньої та наукової діяльності не лише студентів та викладачів Університету, а й усіх освітян міста та регіону прозвучали від гостей заходу. По завершенню дійства, Тетяна Махомета висловила слова вдячності адміністрації університету, зокрема ректору Олександру Безлюдному, Національному Еразмус+ офісу в Україні, бенефіциару проекту Прикарпатському національному університету імені Васися Стефаника та всім колегам-партнерам проекту за надану можливість бути членами консорціуму проекту МОПЕД.

 

 


 

 

ЗАПРОШУЄМО НА ВІДКРИТТЯ ЦЕНТРУ НОВІТНІХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ

 


 

 

ОБЛАШТУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО КЛАСУ «ЦЕНТР НОВІТНІХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ USPU ECOSYSTEM»

 

грудня 2019 року у рамках реалізації міжнародного проєкту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних інструментів навчання» (MoPED) - №586098-ЕРР-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP (Програма Еразмус+, КА-2) Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини отримав сучасне обладнання для облаштування інноваційного класу «Центр новітніх освітніх технологій USPU Ecosystem» на суму 1 183 001 гривня, а саме: персональні комп'ютери VT Computers тип №3, планшети, БФП Xerox DC SC2020, 3D принтери,  сервер, презентаційне обладнання (фліпчарт, інтерактивний дисплей,  інтерактивні дошки, проектори, екран, ноутбуки), фотоапарат, тумба для зберігання і зарядки "PowerTrolley", маршрутизатор, візок металевий для зберігання дидактичного матеріалу тощо.

Створення та функціонування інноваційного класу спрямоване на формування готовності майбутніх фахівців у галузі освіти до професійної діяльності, зокрема, впровадження ключових ідей Концепції «Нова українська школа» та забезпечення їх конкурентоспроможності на сучасному ринку праці.

На даному етапі виконується інтенсивна робота інженерами-програмістами факультету фізики, математики та інформатики щодо устаткування даного обладнання та підготовки інноваційного класу «Центр новітніх освітніх технологій USPU Ecosystem» до урочистого відкриття.

 

 


 

СЕМІНАР-ТРЕНІНГ З РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ Й ДИДАКТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧИТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ЗСО ЛИСЯНСЬКОГО РАЙОНУ

 

20 листопада 2019 року в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини на факультеті фізики, математики та інформатики проходив семінар-тренінг з розвитку цифрової й дидактичної компетентностей учителів закладів ЗСО Лисянського району в рамках реалізації міжнародного проекту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) програми ЄС Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти, № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP.

Спікерами даних тренінгів виступають Тетяна Махомета, декан факультету фізики, математики та інформатики; Тетяна Годованюк професор кафедри вищої математики та методики навчання математики; Ірина Тягай доцент кафедри вищої математики та методики навчання математики; Тетяна Поліщук завідувач кафедри вищої математики та методики навчання математики; Марія Медведєва завідувач кафедри інформатики і інформаційно-комунікаційних технологій; Сергій Терещук професор кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання; Віталій Дубовик викладач кафедри вищої математики та методики навчання математики.

Учасники даного заходу мали можливість відвідати наступні заняття: «Від класичного уроку до дослідницького навчання», «Моделювання фізичних та математичних задач в середовищі Geogebra 6.0.», «Сучасні сервіси онлайн тестування».

На початку тренінгу спікери розповіли учасникам про особливості дослідницького навчання, визначили основні його характеристики тощо. Об’єднавшись у команди, усі учасники занурилися у процес дослідження, з допомогою тренерів формулювали гіпотези, визначали план дослідження, проводили сам експеримент та підводили висновки. Здійснивши два експерименти тренери повідомили учасникам про цикл дослідницьке навчання (Inquiry Based Learning, IBL), який включає в себе такі етапи: Орієнтація (Orientation), Концептуалізація (Conceptualization), Дослідження (Investigation), Висновок (Conclusion), Обговорення (Discussion). Після короткого теоретичного екскурсу учасники мали змогу продовжити участь у дослідницькому навчання (взяти участь у ще двох експериментах), але вже враховуючи цикли дослідницького навчання.

Також, під час занять  учасники ознайомилися із сучасними онлайн сервісами тестування та опитування здобувачів освіти. Навчилися створювати та імпортувати запитання, проводити тестування в сервісі "Kahoot!", крім того, ознайомилися із способами створення динамічних моделей фізичних процесів та явищ, моделей до прикладних задач шкільного курсу математики за допомогою вбудованих інструментів програми динамічної математики Geogebra 6.0.

Атмосфера кожного заняття відзначалась активністю учасників, теплою та доброзичливою атмосферою, плідною та творчою діяльністю.

Команда тренерів дякує всім учасникам за активну участь та педагогічний позитив під час тренінгів!

Бажаємо всім успіхів та сподіваємось на подальшу співпрацю!!!

 


 

 

СЕРІЯ НАВЧАЛЬНИХ ТРЕНІНГІВ З РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ Й ДИДАКТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧИТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ЗСО ТА ВИКЛАДАЧІВ УНІВЕРСИТЕТУ

Протягом жовтня 2019 року в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини на факультеті фізики, математики та інформатики проходили серія навчальних тренінгів з розвитку цифрової й дидактичної компетентностей учителів закладів ЗСО та викладачів університету в рамках реалізації міжнародного проекту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) програми ЄС Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти, № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP.

Спікерами даних тренінгів виступають Тетяна Махомета, декан факультету фізики, математики та інформатики; Тетяна Годованюк професор кафедри вищої математики та методики навчання математики; Ірина Тягай доцент кафедри вищої математики та методики навчання математики; Марія Медведєва завідувач кафедри інформатики і інформаційно-комунікаційних технологій; Сергій Терещук професор кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання; Віталій Дубовик викладач кафедри вищої математики та методики навчання математики.

Учасники серії тренінгів мали можливість відвідати наступні заняття: від класичного уроку до дослідницького навчання; дослідницьке навчання: створення ILS на платформі Go-Lab; розвиток цифрової компетентності засобами мобільних технологій; технологія мобільного навчання: використання Classroom у шкільній практиці; технологія розвитку критичного мислення в учнів; STEM-освіта: робототехніка, використання давачів мобільних пристроїв для фізичного експерименту; впровадження в освітній процес технології «перевернутий клас».  Атмосфера кожного заняття відзначалась активністю учасників, теплою та доброзичливою атмосферою, плідною та творчою діяльністю.

Команда тренерів дякує всім учасникам за активну участь та педагогічний позитив під час тренінгів!

Бажаємо всім успіхів та сподіваємось на подальшу співпрацю!!!

 

 

 


 

ВОРКШОП ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ ТА ВЧИТЕЛІВ

 

22 листопада 2019 року на факультеті фізики, математики та інформатики Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини відбувся воркшоп для викладачів факультету та вчителів ЗЗСО Уманського регіону. Тренером даного воршопу виступала координатор змістового наповнення та реалізації міжнародного проекту MoPED,  представник Університету Деусто (м. Більбао, Іспанія) Olga Dziabenko.

В рамках воркшопу було розглянуто наступні питання:

1)    Go-Lab ecosystem:

- new tools and features;

- Support space.

2)    Teaching Tools Creative Instruments of Digital Skills:

- create an infographics for your lesson, paper, presentation;

- introductory animation and video

Заняття проходили у жвавій дискусії, активній та дружній атмосфері. Учасники воркшопу не тільки мали змогу ознайомитися із сучасними засобами навчання, а й спробували самостійно попрацювати з розглянутими програмами.

Бажаємо усім учасникам даних занять активно впроваджувати отримані знання та навички у свою професійну діяльність.

Щиро дякуємо  Olga Dziabenko за цікавий та змістовний воркшоп!

 

 


 

 

КООРДИНАЦІЙНА ЗУСТРІЧ УЧАСНИКІВ ПРОЕКТУ MOPED

 

21-22 листопада 2019 року на базі Уманського державного педагогічного  університету імені Павла Тичини відбулася чергова координаційна зустріч учасників міжнародного проекту MoPED. Учасниками даної зустрічі були представники трьох європейських партенів, шести університетів-партнерів українських ЗВО та ТзОВ «Quality Ukraine – Кволіті Юкрейн».  Представниками від європейських університетів-партнерів були Olga Dziabenko (Університет Деусто, Іспанія), Marios Papaevripidou (Кіпрський університет, Кіпр) та Katarzyna Gdowska (Гірничо-металургійна академія імені Станіслава Сташиця, Польща). 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини представляли: проректора з інноваційних досліджень та європейської інтеграції, професор Наталія Коляда, декан факультету фізики, математики та інформатики, доцент Тетяна Махомета, завідувач кафедри іноземних мов, професор Віта Безлюдна, професор кафедри вищої математики та методики навчання математики, доцент Тетяна Годованюк, доцент кафедри вищої математики та методики навчання математики Ірина Тягай, завідувач кафедри інформатики і ІКТ, доцент Марія Медведєва.

Зустрічі розпочалась з вітального слова проректора з інноваційних досліджень та європейської інтеграції, професора Наталії Коляди. План роботи координаційної зустрічі включав в себе висвітлення питань щодо стану та перспектив виконання робочих  пакетів.  Зокрема, учасники координаційної зустрічі обговорили: сценарій відео про обладнання, придбане в рамках проекту, яке необхідно зняти в створених інноваційних класах; сучасний стан проведення навчальних тренінгів для різних цільових груп та розміщення відповідних матеріалів, фідбеків на Google drive; стан впровадження в освітній процес навчальних курсів, їх прогрес, проблеми та ризики, які можуть виникнути, а також майбутню діяльність та звітність; внутрішній звіт про хід виконання контролю якості та моніторинг виконання проекту; стан поширення та експлуатація результатів проекту; основні управлінські питання щодо документообігу та фінансової звітності. Наприкінці зустрічі координатор проекту Любов Зінюк та координатор змістового наповнення та реалізації Ольга Дзябенко підвели підсумки координаційної зустрічі та представили план роботи на найближчий час.

Дякуємо усім учасникам координаційної зустрічі за гарну співпрацю!

 

 


 

НАВЧАЛЬНІ ТРЕНІНГИ З РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ Й ДИДАКТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИКЛАДАЧІВ ЗВО

 

 

Для участі в тренінгу необхідно зареєструватися за посиланням:

ПОСИЛАННЯ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ


 

 

ПІЛОТНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ У НАВЧАННІ ФІЗИКИ»

 

На факультеті фізики, математики та інформатики розпочато проведення нової дисципліни «Технології розвитку критичного мислення у навчанні фізики», яка розроблялася в рамках виконання міжнародного грантового проекту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) – №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP, що діє в рамках програми ЄС Еразмус + КА2 - Розвиток потенціалу вищої освіти.

Даний курс передбачає формування у майбутніх учителів фізики і природознавства системи знань та компетентностей фахівця, який здатен успішно застосовувати STEM орієнтовані технології навчання, мобільне навчання, змішане навчання, інтерактивні технології кооперативного навчання для розвитку в учнів навичок і умінь критичного мислення у закладах загальної середньої освіти. Викладання даної дисципліни забезпечує кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання Сергій Терещук. Лектор продемонстрував методичні особливості роботи із мобільним додатком Science Journal, який дозволяє використовувати датчики смартфону для виконання експериментів з фізики і створювати проекти в рамках STEM освіти. Бажаємо студентам цікавого та плідного навчання!

 


 

 

 

 

 

 ТРЕНІНГИ З МЕТОДИК ВИКЛАДАННЯ STEAM ПРЕДМЕТІВ

 

27 вересня 2019 року члени-учасники проекту MoPED від Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (викладачі факультету фізики, математики та інформатики) та Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського провели тренінг «Від класичного уроку до дослідницько-орієнтованого навчання» для учителів закладів загальної середньої освіти та викладачів педагогічних університетів у рамках міжнародного проекту програми ЄС ERASMUS+ «MoPED – Модернізація вищої педагогічної освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (№586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP).

На початку тренінгу члени проекту MoPED розповіли учасникам про особливості дослідницького навчання, визначили основні його характеристики тощо. Об’єднавшись у команди, усі учасники занурилися у процес дослідження, з допомогою тренерів формулювали гіпотези, визначали план дослідження, проводили сам експеримент та підводили висновки. Здійснивши два експерименти тренери повідомили учасникам про цикл дослідницьке навчання (Inquiry Based Learning, IBL), який включає в себе такі етапи: Орієнтація (Orientation), Концептуалізація (Conceptualization), Дослідження (Investigation), Висновок (Conclusion), Обговорення (Discussion). Після короткого теоретичного екскурсу учасники мали змогу продовжити участь у дослідницькому навчання (взяти участь у ще двох експериментах), але вже враховуючи цикли дослідницького навчання.

Щиро дякуємо освітянам з різниx куточків України,  які виявили інтерес (адже відповідно до зареєстрованих учасників тренінг проводився у першій та другій половині дня) до предмету нашого тренінгу, за їх активну участь та доброзичливу атмосферу.

Запрошуємо усіх освітян, які цікавляться інноваціями в освіті, до співпраці та участі у наших наступних тренінгах. Найближча серія тренінгів відбудуться з 07 по 11 жовтня 2019 року за адресою: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, корпус №2, факультет фізики, математики та інформатики, аудиторія № 314.

 

 


 

 

УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ "НОВІ ПЕДАГОГІЧНІ ПІДХОДИ В STEAM ОСВІТІ"

 

26-27 вересня 2019 року викладацький колектив факультету фізики, математики та інформатики взяв участь у міжнародній конференції "Нові педагогічні підходи в STEAM освіті", яка проходила в рамках проекту програми ЄС Еразмус+ «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання (MoPED)» (№ 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP) на базі Київського університет імені Бориса Грінченка.

Даний науковий захід відвідала велика кількість учасників з різних країн, зокрема Іспанії, Польщі, Кіпру, Німеччини, Нідерландів та ін.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини представляли декан факультету фізики, математики та інформатики, доцент Тетяна Махомета, професор кафедри вищої математики та методики навчання математики Тетяна Годованюк, доцент цієї ж кафедри Ірина Тягай, завідувач кафедри інформатики і інформаційно-комунікаційних технологій Марія Медведєва, старший викладач цієї ж кафедри Віра Колмакова та професор кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання СергійТерещук.

На початку конференції з вітальним словом до її учасників звернулися ректор Київського університету імені Бориса Грінченка академік НАПН України, професор Віктор Огнев’юк та ректор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника професор Ігор Цепенда.

Серед поважних зарубіжних спікерів, які виступили на конференції були: Тон де Йон (Ton de Jong), професор, завідувач кафедри методики викладання (Університет Твенте, Нідерланди), Ян М. Павловскі (Jan M. Pawlowski), доктор наук, професор з інформаційних систем для бізнесу (Інститут інформатики, Університет прикладних наук Рур Вест, м. Мюльхайме-на-Руре, Німеччина), Катаржина Гдовська (Katarzyna Gdowska), Ева Бек Крала (Ewa Beck-Krala), Бартоломей Гавел (Bartlomiej Gawel) з Гірничо-металургійної академії імені Станіслава Сташиця, м. Краків (Польща).

Крім того, у конференції взяли участь Володимир Бахрушин, доктор наук, професор, публічний експерт у сфері освітньої політики України, член Національної команди експертів з реформування вищої освіти України; Світлана Шитікова, директор Національного Еразмус+ офісу в України, Ольга Дзябенко, співкоординатор проекту MoPED (Університет Деусто, Іспанія). З коротким оглядом діяльності проекту MoPED до усіх присутніх звернулася Любов Зінюк, координатор проекту, начальник відділу управління проектами Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

 

 

 

 


 

 

ОФЛАЙН КУРС «ENGLISH FOR EDUCATORS» ДЛЯ ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ УМАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ

 

 

 

 

 

Шановні колеги!

Офлайн курс «English for Educators» для викладацького складу Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

 

З 16.09.2019 року розпочнеться офлайн курс «English for Educators» для викладацького складу Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини з акцентом на професійну педагогічну лексику. Курс розроблений в рамках програми ЄС Еразмус+ № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP «Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних технологій викладання – MoPED» викладачами Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (ПНУ).

Курс триває 3 місяці – з 16.09.2019 року по 16.12.2019 року.

Курс складатиметься з 4 занять/тиждень (8 робочих години кожного тижня):

 • 2 заняття з граматики (120 хв. кожнa);
 • 2 комунікативні сесії (120 хв. кожнa).

Кінцевий термін подачі оф-лайн заявок на участь: 10.09.2019

Вимоги до кандидатів:

 • середній рівень володіння англійською мовою (Low intermediate/Intermediate);
 • висока вмотивованість до створення нових навчальних матеріалів та діяльності в рамках проєкту.

Відбір на участь у курсі складається з наступних етапів:

 1. Збір заявок, перший відбір (10.09.2019)
 2. Анкетування та проведення співбесід (11-12.09.2019)
 3. Заключний відбір та оголошення інформації про зарахування на проходження курсу (13.09.2019)

Зареєструйся на БЕЗКОШТОВНИЙ офлайн курс за телефоном: +38 097-516-85-65

Кількість учасників обмежена.

 

*«This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein»

  


 

В РАМКАХ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ MOPED ВІДБУЛОСЯ ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ЯКОСТІ ОСВІТИ

 

27 червня 2019 року в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини відбулося засідання комісії з питань якості освіти у рамках проекту програми ЄС Еразмус+ К2 «Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних технологій викладання – MoPED» (586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP). На порядок денний було винесено питання про проведення внутрішнього оцінювання розроблених методичних посібників (HANDBOOK) нових навчальних дисциплін («Технології розвитку критичного мислення у навчанні фізики», «Інноваційні технології навчання шкільного курсу математики», «Хмарні та мобільні технології в освіті») на предмет їх відповідності сучасним вимогам професійної підготовки фахівців та доцільності їх впровадження в освітній процес підготовки майбутніх учителів.

Всі члени комісії були однієї думки щодо необхідності модернізації вищої педагогічної освіти шляхом підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм організації освітнього процесу, запровадження освітніх інновацій та інформаційних технологій тощо. 

Доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, завідувач кафедри фізики, астрономії та методики їх викладання Михайло Мартинюк зазначив, що одним із основних завдань педагогічних закладів вищої освіти є підготовка вчителя нового формату: ініціативного, креативного, мобільного, здатного швидко орієнтуватися на ринку праці, креативно і нестандартно підходити до вирішення питань різного характеру, тощо. Підготовка такого вчителя, зокрема, потребує оновлення освітніх програм, розроблення нових навчальних курсів.

Заступник директора з навчально-виховної роботи, Уманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Уманської міської ради Черкаської області (представник роботодавців) Тетяна Кравець наголосила на нагальній потребі підготовки вчителя, готового та здатного до впровадження STEM-освіти у закладах загальної середньої освіти. На її думку, розроблені курси в рамках виконання проекту MoPED, є важливими і сприятимуть підготовці висококваліфікованого, креативного, творчого вчителя, котрий володіє своїм предметом, здатного забезпечити умови для інтеграції передових ідей та інноваційних технологій.

В обговорені процедури оцінювання нових курсів також взяли участь: Андрій Гедзик – перший проректор, доктор педагогічних наук, професор (голова комісії); Наталя Коляда – проректор з інноваційних досліджень та європейської інтеграції, доктор педагогічних наук, професор (заступник голови комісії); Оксана Жмуд – доцент кафедри інформатики і інформаційно-комунікаційних технологій, кандидат педагогічних наук (секретар комісії); Ігор Ткаченко  – професор кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання, доктор педагогічних наук, доцент; Надія Стеценко – доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, кандидат педагогічних наук, доцент; Яна Бондарук – доцент кафедри англійської мови та методики її навчання, кандидат педагогічних наук, доцент; Оксана Мельник – начальник відділу освіти Уманської міської ради (представник влади); Олександра Ордановська – декан фізико-математичного факультету Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського, доктор педагогічних наук, доцент (зовнішній експерт – дистанційна участь); Світлана Заріцька – студентка факультету фізики, математики та інформатики 154 групи освітнього ступеня «магістр» (представник від студентів).

У разі отримання позитивної оцінки, розроблені курси будуть рекомендовані комісією з питань якості освіти університету для проходження зовнішнього оцінювання.

 


 

 НАВЧАЛЬНІ ТРЕНІНГИ З РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ Й ДИДАКТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВЧИТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ЗСО

 

 


 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР В РАМКАХ ПРОЕКТУ MOPED

4 липня 2019 року на базі факультету фізики, математики та інформатики відбувся науково-практичний семінар «Сучасні фізичні знання як основа інтеграції шкільної природничої освіти» в рамках міжнародного проекту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) програми ЄС Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти, № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP, членом консорціуму якого є Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Перед учасниками семінару виступили провідні фахівці, а саме: доктор фізико-математичних наук, професор, дійсний член НАПН України, завідувач кафедри загальної і прикладної фізики Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Микола Шут, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, завідувач кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Михайло Мартинюк, доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної і прикладної фізики Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Людмила Благодаренко, декан факультету фізики, математики та інформатики, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри вищої математики та методики навчання математики Тетяна Махомета.

Учасники семінару з цікавістю прослухали основні методичні поради щодо впровадження інноваційних інструментів викладання як основ інтеграції шкільної природничої освіти. Особливу зацікавленість учасників семінару викликали практичні поради щодо використання ідей STEM освіти. Загалом семінар-практикум був продуктивним та дав змогу намітити подальші напрями спільних досліджень.

 

 

 


 

НАВЧАЛЬНІ ТРЕНІНГИ У РАМКАХ МІЖНАРОДНОГО ПРОЕКТУ «MOPED» В ДЗ «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ К.Д. УШИНСЬКОГО»

 

Команда викладачів нашого університету взяла активну участь у навчальних тренінгах, які протягом кількох днів (13 – 16 травня 2019 року) проводили колеги-партнери з Кіпрського університету у рамках проекту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання – MoPED» (№ 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP) у Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського».

До команди від Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини для участі в тренінгах увійшли: декан факультету фізики, математики та інформатики Тетяна Махомета, доцент кафедри вищої математики та методики навчання математики Ірина Тягай, завідувач кафедри інформатики і інформаційно-комунікаційних технологій Марія Медведєва, професор кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання Сергій Терещук, доценти кафедри іноземних мов Людмила ЗагоруйкоСвітлана Шумаєва та Галина Іванчук, аспірант кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Віталій Дубовик.

У ході тренінгів колеги з Кіпрського університету значну увага приділяли використанню інноваційних методів викладання в освітньому процесі, зокрема організації дослідницького навчання предметів STEAM. Предметом активної дискусії стали питання щодо проведення навчальних експериментів у групах, кооперативного навчання та ролі вчителя в його організації, технології колаборації при створенні дослідницьких середовищ навчання на платформі Go-Lab. Учасники тренінгу навчились проектувати, створювати та використовувати дослідницькі навчальні середовища відповідно до проведених емпіричних досліджень, ознайомились із етапами дослідницького навчання, вимогами до навчального контенту ILS (Inquiry Learning Space), можливостями організації групової роботи при проведенні досліджень, технічною та методологічною підтримкою на всіх етапах виконання цих завдань. Жваве обговорення супроводжувало процес представлення групових ILS-проектів, які можуть бути впроваджені в освітній процес закладів загальної середньої освіти.

Не менш захоплювальними були практичні завдання з використання цифрових інструментів для розвитку критичного мислення, а також представлення досвіду організації практико зорієнтованого навчання майбутнього вчителя в університетах Республіки Кіпр та ін. Результати тренінгів є корисними для викладачів нашого університету і будуть використані у процесі розроблення нових курсів для майбутніх педагогічних працівників.

За результатами цих навчань члени академічної групи організують навчальні тренінги для викладачів УДПУ, які здійснюють підготовку фахівців спеціальностей 014 Середня освіта (за спеціальностями), для вчителів уманського регіону.

По завершенню тренінгів всі учасники отримали сертифікати про підвищення кваліфікації.

 


 

 

ЗАПРОШУЄМО ДО УЧАСТІ У НАВЧАЛЬНИХ ТРЕНІНГАХ З РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ Й ДИДАКТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

 

 

 

 


 

 

УЧАСТЬ ВИКЛАДАЧІВ У СЕМІНАРІ-ПРАКТИКУМІ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ МІСТА УМАНІ

 

25 березня 2019 року представники факультету фізики математики та інформатики, а саме декан факультету, кандидат педагогічних наук, доцент Тетяна Махомета, доценти кафедри вищої математики та методики навчання математики Тетяна Годованюк, Ірина Тягай та старший викладач цієї ж кафедри Людмила Благодир, в рамках міжнародного проекту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) програми ЄС Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти, № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP" взяли участь у проведені семінару-практикуму для вчителів математики закладів загальної середньої освіти міста Умані на тему «Діяльнісний підхід як основа нових освітніх стандартів та засіб підвищення пізнавальної активності учнів на уроках математики». Мета заходу була спрямована на мотивування педагогів до підвищення методичного та практичного рівнів професійної компетентності в умовах сучасної української школи.

На початку заходу учасник міжнародного проекту – Тетяна Махомета, декан факультету фізики, математики та інформатики, презентувала присутнім міжнародний проект MoPED та ознайомила з його цілями і основними завданнями. В рамках проведення семінару-практикуму представниками факультету було організовано «круглий стіл» на тему «Впровадження STEAM освіти у навчання математики» в ході якого Ірина Тягай презентувала окремі шляхи впровадження STEАM освіти в процес навчання математики, зокрема: технологія «перевернуте навчання», освітнє середовище Grasp, онлайн-сервіс Kahoot! тощо.

Проведення даного заходу посприяло обміну досвідом і найкращими ідеями задля подальшої співпраці та налагодження професійних зв’язків. 

 

 


 

 

СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ «СУЧАСНІ ТРЕНДИ ФІЗИЧНОЇ ОСВІТИ»

 

26 березня 2019 року на базі факультету фізики, математики та інформатики за підтримки міського відділу освіти Уманської міської ради та в рамках міжнародного проекту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) програми ЄС Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти, № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP, партнером якого є Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, відбувся семінар-практикум «Сучасні тренди фізичної освіти».

Із вітальним словом до учасників звернулись декан факультету фізики, математики та інформатики, кандидат педагогічних наук, доцент Тетяна Махомета, завідувач кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України Михайло Мартинюк та методист з навчально-виховної роботи міського відділу освіти Уманської міської ради Тетяна Плющ. Під час семінару були обговорені актуальні питання сучасної фізичної освіти: «Сучасні фізичні знання як основа інтеграції шкільної природничої освіти (професор Михайло Мартинюк), «Сучасні освітні тенденції навчання фізики та астрономії» (Алла Щерба – керівник МО вчителів фізики), «Інтернет-ресурси в роботі вчителя», «Google сервіси (Classroom) в роботі вчителя фізики», «STEAM-освіта: впровадження на уроках фізики» (доцент Сергій Терещук).

Вчителі з цікавістю прослухали основні методичні поради щодо безпечного та відповідального використання мережі Інтернет. Також було продемонстровано досвід впровадження Classroom в освітньому процесі з фізики, розкрито основні переваги даної платформи над аналогічними, а саме – гнучкість, швидкість роботи, мобільність та безкоштовність. Особливу зацікавленість учасників семінару викликали практичні поради щодо використання ідей STEM освіти на уроках фізики.

На завершення були продемонстровані цікаві методичні знахідки щодо мобільного навчання – використання мобільних додатків: Plickers,  Electricity AR, Da Vinci Machines AR. Інтерес та захоплення учителів викликали мобільні додатки, що дозволяють демонструвати фізичні об'єкти доповненої реальності – Electricity AR та Da Vinci Machines AR, які розроблені українськими програмістами (м. Харків).

Загалом семінар-практикум по обговоренню сучасних трендів фізичної освіти був дуже продуктивним та дав змогу намітити подальші напрями досліджень.

 


 

 

В УДПУ ПРОХОДЯТЬ НАВЧАЛЬНІ ТРЕНІНГИ В РАМКАХ ВИКОНАННЯ МІЖНАРОДНОГО ПРОЕКТУ ПРОГРАМИ ЄС ЕРАЗМУС+ КА2

21 травня 2019 року в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини розпочали свою роботу навчальні тренінги в рамках виконання міжнародного проекту програми ЄС Еразмус+ КА2 «Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних інструментів викладання» (MoPED – № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-J P).

Ректор університету, доктор педагогічних наук, професор Олександр Безлюдний привітав учасників із початком навчання та побажав плідної праці.

Учасниками тренінгів є 47 представників із 6 українських закладів вищої освіти членів консорціуму проекту: Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Київського університету імені Бориса Грінченка, Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського», ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка».

Тьюторами навчальних тренінгів виступають представники європейського вузу-партнера Гірничо-металургійної академії імені Станіслава Сташиця (Польща): Katarzyna Gdowska, Katarzyna Klimkiewicz, Ewa Beck-Krala, Karolina Grodecka, Beata Tworzewska-Pozlutko, Bartlomiej Gawel.

Метою проведення навчальних тренінгів є ознайомлення учасників з досвідом використання європейськими партнерами інноваційних технологій у технічній і не технічній освіті.

 


 

 

РОБОЧА ЗУСТРІЧ ПРОЕКТУ MOPED

15 березня 2019 рокуна базі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» проходила чергова зустріч представників робочих груп консорціуму університетів-учасників міжнародного проекту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) програми ЄС Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти, № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP.

Від Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини в робочій зустрічі взяли участь члени змістової робочої групи декан факультету фізики, математики та інформатики Тетяна Махомета, доцент кафедри вищої математики та методики навчання математики Тетяна Годованюк.

Порядок денний робочої зустрічі передбачав: презентацію курсів, розроблених університетами-партнерами, та обговорення внутрішньої оцінки; ознайомлення присутніх з особливостями розробки та впровадження курсів (стратегія рекламної кампанії; обговорення процесу проектування та терміну; термін для початку роботи; оцінка); представлення стану справ щодо планів та викликів, що виникли під час виконання робочих пакетів; визначення особливостей навчання для підвищення професійних навичок і знань та ключових аспектів підготовки та проведення міжнародної конференції.

Тетяна Махомета гідно представила стан справ щодо розповсюдження інформації про проект, тобто стан виконання робочого пакету WP6, лідером якого є Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

 

 

 


 

УЧАСТЬ ВИКЛАДАЧІВ УНІВЕРСИТЕТУ В НАВЧАЛЬНИХ ТРЕНІНГАХ У РАМКАХ ПРОЕКТУ MOPED

11-16 березня 2019 року в рамках міжнародного проекту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) програми ЄС Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти, № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP, партнером якого є Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, на базі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» відбулися навчальні тренінги для учасників міжнародного проекту.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини представляли декан факультету фізики, математики та інформатики Тетяна Махомета, доцент кафедри вищої математики та методики навчання математики Тетяна Годованюк, доцент кафедри вищої математики та методики навчання математики Ірина Тягай, завідувач кафедри інформатики і інформаційно-комунікаційних технологій Марія Медведєва, доцент кафедри англійської мови та методики її навчання Наталія Шульга, доцент кафедри англійської мови та методики її навчання Яна Бондарук, доцент кафедри англійської мови та методики її навчання Євгенія Процько.

Навчальні тренінги, проведені колегами-партнерами з Університету Деусто (Іспанія, м. Більбао), були присвячені таким темам: «Розроблення активної дослідницької методики навчання STEM», «Простір дослідницького навчання з точки зору студента», «Підприємницька компетентність для розвитку підприємницьких особистісних якостей», «Дівчата в STEAM», «Модель відкритої школи», «Оцінювання результатів навчання», «Обчислювальне мислення», «Цифрові навички: створення інфографіки для уроку, документу, презентації» та інші. Учасники навчальних тренінгів з українських ЗВО активно приймали участь в обговоренні зазначених тем, в роботі над створенням власних дослідницьких освітніх просторів тощо.

У перервах учасники тренінгу мали нагоду відвідатиМузей народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини, презентацію виставки живопису члена Національної спілки художників України, старшого викладача кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання Романа Мотузка «Мальовничий Переяслав» та долучитися до майстер-класів з декоративного розпису та мініатюри «Український сувенір» та «Український колорит»; із традиційної української витинанки «Етнічна листівка»; ознайомились із ресурсами бібліотечного середовища Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди та взяли участь у майстер-класі «Арт food-relax» (Смак емоцій), тренінг-релаксі «Енергія руху» та арт-мобі «Дерево побажань», на якому охочі залишили побажання та відгуки про перебування в місті-музеї.

Участь у тренінгах дала можливість нашим викладачам отримати нові ідеї щодо реалізації інноваційних інструментів викладання в освітньому процесі закладів освіти, набути нові професійні вміння та навички.

За результатами навчання учасники робочої групи нашого університету проведуть серію тренінгів для викладачів та студентів Університету, учителів закладів середньої освіти міста Умані та Уманського району.

Робоча група Університету щиро вдячна тренерам з Університету Деусто Olga Dziabenko, Maria Yarosh, Maria Luz Guenaga Gomez, Arantza Arruti Gómez за змістовні, цікаві та насичені заняття, також команді ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за чудову організацію, гостинність та створені умови для підвищення професійної майстерності.

 

 

 


КООРДИНАЦІЙНА ЗУСТРІЧ РОБОЧИХ ГРУП КОНСОРЦІУМУ ПРОЕКТУ MOPED У М. ОДЕСА 

14 - 15 листопада 2018 року відбулася чергова координаційна зустріч університетів-партнерів проекту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) програми ЄС Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти, № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP на базі ДВНЗ «Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського».

Уманський державний педагогічний університету імені Павла Тичини представляли декан факультету фізики, математики та інформатики Тетяна Махомета, доцент кафедри вищої математики та методики навчання математики Тетяна Годованюк, завідувач кафедри іноземних мов Віта Безлюдна. Представниками від європейських університетів-партнерів були Ольга Дзябенко (Університет Деусто, Іспанія), Маріос Папаєвріпідов (Кіпрський університет, Кіпр) та Бартек Гавель (Гірничо-металургійна академія імені Станіслава Сташиця, Польща).

Робота зустрічі розпочалась з вітального слова проректора з міжнародних зв`язків та науково-педагогічної роботи Південноукраїнського національного університету імені К. Д. Ушинського Антона Ананьєва.

План роботи координаційної зустрічі включав в себе висвітлення наступних питань: «Методологічний та технічний дизайн інноваційного класу (зміст рекомендацій)»; стан розробки концепції та дорожньої карти ICR, зовнішня оцінка концепції ICR; представлення графіка та шаблонів оголошень проведення партнерами ЄС тренінгів у 2019 році, обговорення та затвердження критеріїв відбору учасників тренінгів;  презентація та обговорення  концепції навчальних курсів; представлення плану експлуатації результатів проекту, презентація та обговорення плану стабільного розвитку проекту; контроль якості та моніторинг виконання проекту; поширення та експлуатація результатів проекту; підготовка до проміжного звіту, фінансові звіти; виконання  вправ  розроблених NEAs, довідкова інформація щодо проведення майстер-класів.

Згідно плану робочої зустрічі Тетяна Махомета представила результати виконаної роботи учасників проекту MoPED робочого пакету «Поширення та експлуатація», лідером якого є Уманський педагогічний університет імені Павла Тичини. 

Цікавою для учасників була екскурсія  університетом.

 

 

 

 


   

ЗУСТРІЧ РОБОЧИХ ГРУП КОНСОРЦІУМУ ТА ДОРАДЧИЙ МОНІТОРИНГ ПРОЕКТУ MOPED

17 – 19 вересня у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника проходила чергова зустріч представників робочих груп консорціуму університетів-учасників проекту «MoPED – Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних інструментів», програма ЄС Еразмус +К2 – Розвиток потенціалу вищої школи № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP та дорадчий та моніторинг проекту за участі європейського координатора з Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури Белен Енсіко та представників національного офісу Еразмус+ в Україні  Світлани Шитікової та Жанни Таланової.

Від Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини в робочій зустрічі взяли участь члени змістової робочої групи доцент кафедри вищої математики та методики навчання математики Тетяна Годованюк, декан факультету фізики, математики та інформатики Тетяна Махомета, доцент кафедри англійської мови та методики її навчання Наталія Шульга, які гідно представили проміжні результати виконання завдань проекту та взяли участь у обговоренні шляхів реалізації наступних завдань.

 

 


 

 

ERASMUS+ ПЕРЕДОВІ ПРАКТИКИ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ МЕТОДОЛОГІЙ НАВЧАННЯ

Протягом березня – червня 2018 року команда виконавців проекту ERASMUS+ «MoPED – Модернізація вищої педагогічної освіти з використання інноваційних інструментів викладання» від Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини у складі: д.п.н., доц. Віти Безлюдної – менеджера проекту Університету, к.п.н., доц. Тетяни Годованюк – керівника академічної групи проекту, к.п.н., доц., декана факультету фізики, математики та інформатики  Тетяни Махомети та к.п.н., ст. викладача кафедри  вищої математики та методики навчання математики Ірини Тягай – членів академічної групи відвідала серію навчальних  зустрічей (19 – 23 березня 2018 року Університет Дуесто (м. Більбао, Іспанія), 9 – 13 квітня 2018 року Гірничо-металургійна академія (м. Краків, Польща), 4 – 8 червня 2018 року  Кіпрський університет (м. Нікосія, Кіпр)).

Програма зустрічей передбачала ознайомлення всіх представників команд українських університетів  із  передовими практиками ЄС щодо використання інноваційних технологій та педагогічних методологій навчання;  інноваційними навчальними ресурсами для створення навчальних курсів з метою модернізації української педагогічної освіти, зокрема сучасними навчальними онлайн-лабораторіями.

 

 

 


СЕМІНАР ЩОДО ВИКОНАННЯ РОБОЧОГО ПАКЕТУ WP1 «СТВОРЕННЯ БАЧЕННЯ ШЛЯХОМ ГЛИБОКОГО АНАЛІЗУ ТА ВИВЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЄС ТА УКРАЇНИ»

11-12 червня 2018 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка в рамках Міжнародного проекту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) програми ЄС Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти, № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2- CBHE-JP відбувся семінар щодо виконання робочого пакету WP1 «Створення бачення шляхом глибокого аналізу та вивчення педагогічної вищої освіти ЄС та України».

Під час семінару всі присутні ознайомилися із організацією освітнього простору в Університеті Грінченка. Прослухали звіт про виконану роботу WP1, лідером якого є Київський університет імені Бориса Грінченка та взяли участь у його обговорені.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини представляли на даному семінарі  к.п.н., доцент Тетяна Годованюк та к.п.н., доцент Тетяна Махомета.

Згідно програми семінару Тетяна Годованюк, як керівник академічної групи,  продемонструвала модель інноваційного класу для навчання студентів, коротко презентувала нові навчальні курси, які будуть розроблені відповідно до завдань проекту, прозвітувалася про результати виконання WP 6, лідером якого є Уманський педагогічний університет імені Павла Тичини. 

 

 


 

 

НАВЧАЛЬНІ ЗУСТРІЧІ УЧАСНИКІВ ПРОЕКТУ МОПЕД В КІПРСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ (КІПР)

 

З 4 по 8 червня 2018 року у Кіпрському університеті (м. Нікосія, Кіпр) відбулися навчальні зустрічі партнерів-учасників проекту «MoPED: Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPK2-CBHE-JP в рамках програми ЄС Erasmus+К2 – розвиток потенціалу вищої освіти. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини представляли менеджер проекту доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов Віта Безлюдна, керівник змістової частини кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри вищої математики та методики навчання математики Тетяна Годованюк, члени змістової частини кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету фізики, математики та інформатики Тетяна Махомета, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри вищої математики та методики навчання математики Ірина Тягай.

Протягом усього періоду навчальних зустрічей учасники ознайомилися із сучасними освіиніми технологіями. Зокрема, особливу активність учасників викликала діяльність «The Black-box», де кожна команда представляла авторську модель вирішення визначеної проблеми та обґрунтовувала її дієвість, а також робот з сервісами Inspiration та Kahoot!. Не менш цікавою для учасників виявилась робота у середовищі Go-Lab, яке відповідає запитам сучасного освітнього процесу. Під час усіх днів навчання учасники були залучені до різних видів активностей: перегляду відео, аналізу, дискусії, розробки власної реклами у Padlet, використання електронної навчальної платформи Blackboard, проведення різноманітних експериментів тощо. Цікавою та захоплюючою виявилася мандрівка усіх учасників у світ природи з використанням освітніх інструментів, зокрема «glide».

Підсумком плідної роботи усіх учасників стало вручення сертифікатів.

Дякуємо Marios Papaevripidou та його колегам з Кіпрського університету за цікаві, змістовні та інформативні заняття, гостинність та доброзичливе ставлення!!!

 

 

 


 

 

 

НАВЧАЛЬНІ ЗУСТРІЧІ УЧАСНИКІВ ПРОЕКТУ МОПЕД В КРАКІВСЬКІЙ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНІЙ АКАДЕМІЇ (ПОЛЬЩА)

 

З 10 по 13 квітня 2018 року у Краківській гірничо-металургійній академії на факультеті менеджменту (м. Краків, Польща) відбулися навчальні зустрічі партнерів-учасників проекту «MoPED: Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPK2-CBHE-JP в рамках програми ЄС Erasmus+К2 – розвиток потенціалу вищої освіти. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини представляли менеджер проекту доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов Віта Безлюдна, керівник змістової частини кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри вищої математики та методики навчання математики Тетяна Годованюк, члени змістової частини кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету фізики, математики та інформатики Тетяна Махомета, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри вищої математики та методики навчання математики Ірина Тягай.

Протягом усього періоду навчальних зустрічей учасники ознайомилися з: структурою, науковою роботою та освітою в Краківській гірничо-металургійній академії; інноваційним навчанням в академії; оцінюванням якості освіти студентів та викладацької діяльності в академії; питанням розвитку критичного мислення студентів; інноваційною інфраструктурою медійної грамотності в академії. Під час навчальних візитів учасники мали змогу ознайомитися з методикою інноваційного навчання і викладання та особисто взяти участь у використанні даної методики на прикладі on-line курсу, який проходив з 2 по 6 квітня 2018 року. Усі учасники мали можливість розробити дизайн on-line курсу в групах та презентувати його.

Цікавим та змістовним для учасників виявився візит до лабораторії віртуальної реальності, під час якого було представлено обладнання даної лабораторії та його технічні характеристики. А також, захоплюючою виявилася екскурсія до медіа центру академії. Учасники мали змогу побачити сучасну фото-, радіостудію, познайомитися із специфікою їхньої роботи, з продукцією, яку виготовляють студенти. Кожен день був насичений цікавою та змістовною інформацією, атмосферою співробітництва та позитивними емоціями.

Підсумком плідної роботи усіх учасників стало вручення сертифікатів.

Висловлюємо щиру вдячність Катержині Гдовській та її колегам з Краківської гірничо-металургійної академії (м.Краків, Польща) за належний рівень організації та проведення навчальної зустрічі, доброзичливу атмосферу.

 

 


 

 

 

НАВЧАЛЬНІ ЗУСТРІЧІ УЧАСНИКІВ ПРОЕКТУ МОПЕД В УНІВЕРСИТЕТІ ДЕУСТО (ІСПАНІЯ)

З 19 по 23 березня 2018 року в Університеті Деусто (м. Більбао, Іспанія) відбулися навчальні зустрічі партнерів-учасників проекту "MoPED: Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання" №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPK2-CBHE-JP в рамках програми ЄС Erasmus+К2 – розвиток потенціалу вищої освіти. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини представляли менеджер проекту доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов Віта Безлюдна, керівник змістової частини кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри вищої математики та методики навчання математики Тетяна Годованюк, члени змістової частини кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету фізики, математики та інформатики Тетяна Махомета, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри вищої математики та методики навчання математики Ірина Тягай.

Протягом усього періоду навчальних зустрічей учасники ознайомилися з: структурою освіти і навчальною моделлю Університету Деусто; імплементацією інновацій: метод Case Study в початковій освіті; моделлю відкритої школи як інноваційною екосистемою; інструкцією роботи в MOOK; методикою розвитку обчислювального міркування; методикою навчання STEAM через ігрову on-line платформу; особлиливостями гри Кodetu, яка дозволяє формувати та розвивати навички програмування; досвідом використання ІКТ в Університеті Деусто, а саме з демонстрацією іспанськими колегами он-лайн навчання; роботою в соціальній мережі «Social Lab», яка розроблена в Університеті Деусто; ефективністю роботи віддалених лабораторій та креативних кімнат; засобами оцінювання платформи PLATON; методологією TUNING та ключовими компетентностями, якими має володіти сучасний учитель.

Під час навчальних занять учасники активно долучилися до групової та ігрової діяльності, завдяки чому отримали масу позитивних вражень та мотивацію щодо впровадження у власній професійній діяльності. Цікавою та змістовною була екскурсія до лабораторії Fab-lab, де усі мали можливість побачити процес виготовлення виробів за допомогою 3D-принтера. Кожен день був насичений цікавою та змістовною інформацією, атмосферою співробітництва та позитивними емоціями.

Підсумком плідної роботи усіх учасників стало вручення сертифікатів.

Щиро дякуємо колегам з Університету Деусто, а особливо Ользі Дзябенко, за плідну та конструктивну роботу, гостинність, доброзичливу атмосферу, гарну організацію та можливість підвищити професійний рівень учасникам проекту.

 


 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР «КОНЦЕПЦІЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЇЇ ПОЛОЖЕНЬ У НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ»

21 листопада 2017 року на базі факультету фізики, математики та інформатики відбувся науково-методичний семінар «Концепція Нової української школи та особливості реалізації основних її положень у навчанні математики». В семінарі взяли участь вчителі математики загальноосвітніх навчальних закладів м. Умані, Уманського, Христинівського, Маньківського та Гайсинського районів.

З доповідями виступили к.п.н., доцент кафедри вищої математики та методики навчання математики Тетяна Годованюк «Реалізації проекту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних інструментів викладання» (MoPED – № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP..) в контексті Нової української школи», д.п.н., професор кафедри математики і теорії та методики навчання математики НПУ імені М. П. Драгоманова Валентина Бевз «Реалізація наскрізних ліній ключових компетентностей у навчанні математики», кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки НАПН України Дарина Васильєва «Організація навчання математики в Новій українській школі в контексті STEM-освіти».

Під час проведення семінару учителі математики мали змогу ознайомитися новими навчально-методичними наробками науковців.

В ході семінару учасниками відбулося жваве обговорення актуальних питань висвітлених у доповідях.

 


 

 

ДЕНЬ ПЕРЕМОЖЦІВ ТА ВИКОНАВЦІВ ПРОЕКТІВ ЕРАЗМУС+

З 6 по 10 листопада  2017 року в м. Києві проходив Міжнародний Інформаційний тиждень Програми Європейського Союзу Еразмус+.

Еразмус+  – це грантова програма Європейського Союзу на період 2014 – 2020 рр., що підтримує мобільність у сфері освіти, підготовки, молоді і спорту.

В рамках тижня 8 листопада 2017 року в Київському університеті імені Бориса Грінченка відбувся День переможців та виконавців проектів Еразмус Розвитку потенціалу вищої освіти (СВНЕ): як управляти та реалізувати проекти.

Програма дня передбачала привітання переможців та виконавців проектів ЕразмусРозвитку потенціалу вищої освіти (СВНЕ), проведення семінару щодо управління та реалізації проектів (підготовка проектних заявок; застосування правил візуалізації реалізації проектів та поширення результатів, управління бюджетом проекту; підготовка документації та звітів; забезпечення міжпроектної співпраці).

Участь у даному заході від Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини взяли Ольга Сушкевич – координатор міжнародного співробітництва, Тетяна Годованюк – доцент кафедри вищої математики та методики навчання математики, Тетяна Махомета – декан факультету фізики, математики та інформатики, які є виконавцями проекту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних інструментів викладання» (MoPED – № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP..) в рамках програми «Розвиток потенціалу вищої освіти» (Програма Еразмус+,  КА- 2).

 

 


 

ПІДГОТОВЧА ЗУСТРІЧ ЧЛЕНІВ КОНСОРЦІУМУ В МЕЖАХ ПРОЕКТУ «МОДЕРНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІННОВАЦІЙНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ВИКЛАДАННЯ»

В межах проекту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних інструментів викладання» (MoPED – № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP..) 6 - 7 листопада 2017 року в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника відбулася підготовча зустріч членів консорціуму за участі співкоординатора проекту Ольги Дзябенко (Університет Дуесто  (Іспанія)).

Представниками від Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини,  на даному заході були Тетяна Годованюк – доцент кафедри вищої математики та методики навчання математики, Тетяна Махомета – декан факультету фізики, математики та інформатики, Ольга Сушкевич – координатор міжнародного співробітництва, Оксана Корчкова – економіст бухгалтерської служби.

Метою візиту було обговорення подальших кроків для успішної реалізації цілей проекту, серед яких:

 • створення та акредитація 18 нових курсів для програм на ступені бакалавр та магістр;
 • розробка нових навчальних матеріалів по методиці викладання STEAM предметів;
 • створення «інноваційного класу»;
 • проведення серії тренінгів для викладачів, вчителів та студентів.