Факультет фізики, математики та інформатики

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИКИ, МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ

Напрямки наукової діяльності

На факультеті функціонують три випускові кафедри:

-      вищої математики та методики навчання математики,

-      фізики та інтегративних технологій навчання природничих наук,

-      інформатики і інформаційно-комунікаційних технологій.

На кафедрі фізики та інтегративних технологій навчання природничих наук наукові дослідження виконуються в рамках кафедральної науково-дослідної теми «Інтегративно-галузевий підхід до підготовки вчителів природничо-наукових дисциплін до роботи в основній школі» (Д.Р. № 0117U002125). Керівник: доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України Мартинюк Михайло Тадейович.

На кафедрі вищої математики та методики навчання математики здійснюється розробка кафедральної теми «Система організації навчання майбутніх учителів математики в умовах реалізації педагогічних інновацій» (державний реєстраційний номер № 0116U006437, 2016-2021 рр.). Керівник:  доктор педагогічний наук, професор Годованюк Тетяна Леонідівна.

Наукова тема кафедри інформатики і інформаційно-комунікаційних технологій «Науково-методична система інформатизації навчального процесу освітніх закладів» (2017–2020 рр.) (реєстраційний номер: 0111U007537). Керівник: кандидат педагогічний наук, доцент Жмуд Оксана Василівна.

 

Детально про напрями наукової діяльності викладачів факультету у 2022 р, 2023 р.

Ви тут: Головна Наука Напрямки наукової діяльності