Факультет фізики, математики та інформатики

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИКИ, МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ

документи для вступу

ДЛЯ ВСТУПУ ПОДАЮТЬСЯ ТАКІ ДОКУМЕНТИ

 

  • документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • результат Національного мультипредметного тесту (НМТ) 2022/2023 рр. або сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання 2020/2021 рр. (для вступників на основі повної загальної середньої освіти при вступі на ОС «Бакалавр»). Результати ЄВІ 2023 р. (для вступників на основі ОС «Бакалавр» на  ОС «Магістр»);
  • документ, що посвідчує особу;
  • ідентифікаційний код;
  • витяг про місце проживання із додатку "Дія";
  • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
  • документи, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 або квотою-3 на основі повної загальної середньої освіти;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
  • два конверта з марками (Україна);
  • мотиваційний лист.

 

Документи вступник пред’являє особисто.