Факультет фізики, математики та інформатики

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИКИ, МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ

Транслітерація

Укрліт.org – http://ukrlit.org/transliteratsiia

Grafiati – https://www.grafiati.com/uk/transliteration/

Стандартна українська транслітерація – https://translit.kh.ua/

Транслітерація українського алфавіту латиницею – https://czo.gov.ua/translit

 

Таблиця транслітерації українського алфавіту латиницею 

https://www.kmu.gov.ua/npas/243262567