Факультет фізики, математики та інформатики

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИКИ, МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ

Атестація

Галузь знань: 01 Освіта

Спеціальність: 014.08 Середня освіта (Фізика)

Спеціалізація: 014.04 Середня освіта (Математика)

Освітній ступінь «магістр»

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «МАТЕМАТИКА І МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ»

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену

Галузь знань: 01 Освіта

Спеціальність: 014.08 Середня освіта (Фізика)

Спеціалізація: 014.09 Середня освіта (Інформатика)

Освітній ступінь «магістр»

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «ІНФОРМАТИКА І МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ»

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену

Галузь знань: 01 Освіта

Спеціальність: 014.09 Середня освіта (Інформатика)

Освітній ступінь «магістр»

ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ

Галузь знань: 01 Освіта

Спеціальність: 014.04 Середня освіта (Математика)

Спеціалізація: 014.09 Середня освіта (Інформатика)

Освітній ступінь «магістр»

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «ІНФОРМАТИКА І МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ»

ПРОГРАМА КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ

Галузь знань: 01 Освіта

Спеціальність: 014.04 Середня освіта (Математика)

Спеціалізація: 014.08 Середня освіта (Фізика)

Освітній ступінь «магістр»

ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ «ФІЗИКА І МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ФІЗИКИ»

ПРОГРАМА КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Математика)

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність: 014.04 Середня освіта (Математика)

Освітній ступінь: другий (магістерський)

ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Фізика)

другого рівня вищої освіти

Спеціальність: 014.08 Середня освіта (Фізика)

ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ

Освітньо-професійної програми Середня освіта (Природничі науки)

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

спеціальності 014.15 Середня освіта (Природничі науки)

ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ

Освітньо-професійної програми Середня освіта (Природничі науки)

другого (магістерського) рівня вищої освіти

спеціальності 014.15 Середня освіта (Природничі науки)

ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Фізика. Математика)

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність: 014.08 Середня освіта (Фізика)

Освітній ступінь: перший (бакалаврський)

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ З МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Математика)

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність: 014.04 Середня освіта (Математика)

Освітній ступінь: бакалавр

ПРОГРАМА КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Математика. Інформатика)

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність: 014.04 Середня освіта (Математика)

Освітній ступінь: бакалавр

ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Інформатика)

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність: 014.09 Середня освіта (Інформатика)

Освітній ступінь: бакалавр

ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ

ЗВ'ЯЗАТИСЯ З НАМИ

Ми в соціальних мережах.

ФОТОГАЛЕРЕЯ