Факультет фізики, математики та інформатики

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИКИ, МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ

Атестація

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Природничі науки)

початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти

спеціальності 014.15 Середня освіта (Природничі науки)

ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Природничі науки)

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

спеціальності 014.15 Середня освіта (Природничі науки)

ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Природничі науки)

другого (магістерського) рівня вищої освіти, термін навчання 1 р. 9 м.

спеціальності 014.15 Середня освіта (Природничі науки)

ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Фізика. Математика)

Спеціальність: 014.08 Середня освіта (Фізика)

Освітній ступінь: перший (бакалаврський)

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ З МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Математика)

Спеціальність: 014.04 Середня освіта (Математика)

Освітній ступінь: бакалавр

ПРОГРАМА КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Математика. Інформатика)

Спеціальність: 014.04 Середня освіта (Математика)

Освітній ступінь: бакалавр

ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Інформатика)

Спеціальність: 014.09 Середня освіта (Інформатика)

Освітній ступінь: бакалавр

ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Фізика. Інформатика)

Спеціальність: 014.08 Середня освіта (Фізика)

Спеціалізація: 014.09 Середня освіта (Інформатика)

Освітній ступінь «магістр»

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «ІНФОРМАТИКА І МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ»

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Інформатика)

Спеціальність: 014.09 Середня освіта (Інформатика)

Освітній ступінь «магістр» термін навчання 1 р. 4 м.

ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Інформатика)

Спеціальність: 014.09 Середня освіта (Інформатика)

Освітній ступінь «магістр» термін навчання 1 р. 9 м.

ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Математика. Інформатика)

Спеціальність: 014.04 Середня освіта (Математика)

Спеціалізація: 014.09 Середня освіта (Інформатика)

Освітній ступінь «магістр» термін навчання 1 р. 4 м.

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «ІНФОРМАТИКА І МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ»

ПРОГРАМА КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Фізика. Математика)

другого рівня вищої освіти

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ З МАТЕМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Математика. Фізика)

Спеціальність: 014.04 Середня освіта (Математика)

Спеціалізація: 014.08 Середня освіта (Фізика)

Освітній ступінь «магістр» термін навчання 1 р. 4 м.

ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ «ФІЗИКА І МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ФІЗИКИ»

ПРОГРАМА КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Математика)

Спеціальність: 014.04 Середня освіта (Математика)

Освітній ступінь: другий (магістерський) термін навчання 1 р. 9 м.

ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Фізика)

Спеціальність: 014.08 Середня освіта (Фізика)

Освітній ступінь: другий (магістерський) термін навчання 1 р. 9 м.

ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ