Факультет фізики, математики та інформатики

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИКИ, МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ

В РАМКАХ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ MoPED ВІДБУЛОСЯ ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ЯКОСТІ ОСВІТИ

27 червня 2019 року в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини відбулося засідання комісії з питань якості освіти у рамках проекту програми ЄС Еразмус+ К2 «Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних технологій викладання – MoPED» (586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP). На порядок денний було винесено питання про проведення внутрішнього оцінювання розроблених методичних посібників (HANDBOOK) нових навчальних дисциплін («Технології розвитку критичного мислення у навчанні фізики», «Інноваційні технології навчання шкільного курсу математики», «Хмарні та мобільні технології в освіті») на предмет їх відповідності сучасним вимогам професійної підготовки фахівців та доцільності їх впровадження в освітній процес підготовки майбутніх учителів.

Всі члени комісії були однієї думки щодо необхідності модернізації вищої педагогічної освіти шляхом підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм організації освітнього процесу, запровадження освітніх інновацій та інформаційних технологій тощо. 

Доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, завідувач кафедри фізики, астрономії та методики їх викладання Михайло Мартинюк зазначив, що одним із основних завдань педагогічних закладів вищої освіти є підготовка вчителя нового формату: ініціативного, креативного, мобільного, здатного швидко орієнтуватися на ринку праці, креативно і нестандартно підходити до вирішення питань різного характеру, тощо. Підготовка такого вчителя, зокрема, потребує оновлення освітніх програм, розроблення нових навчальних курсів.

Заступник директора з навчально-виховної роботи, Уманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Уманської міської ради Черкаської області (представник роботодавців) Тетяна Кравець наголосила на нагальній потребі підготовки вчителя, готового та здатного до впровадження STEM-освіти у закладах загальної середньої освіти. На її думку, розроблені курси в рамках виконання проекту MoPED, є важливими і сприятимуть підготовці висококваліфікованого, креативного, творчого вчителя, котрий володіє своїм предметом, здатного забезпечити умови для інтеграції передових ідей та інноваційних технологій.

В обговорені процедури оцінювання нових курсів також взяли участь: Андрій Гедзик – перший проректор, доктор педагогічних наук, професор (голова комісії); Наталя Коляда – проректор з інноваційних досліджень та європейської інтеграції, доктор педагогічних наук, професор (заступник голови комісії); Оксана Жмуд – доцент кафедри інформатики і інформаційно-комунікаційних технологій, кандидат педагогічних наук (секретар комісії); Ігор Ткаченко  – професор кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання, доктор педагогічних наук, доцент; Надія Стеценко – доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, кандидат педагогічних наук, доцент; Яна Бондарук – доцент кафедри англійської мови та методики її навчання, кандидат педагогічних наук, доцент; Оксана Мельник – начальник відділу освіти Уманської міської ради (представник влади); Олександра Ордановська – декан фізико-математичного факультету Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського, доктор педагогічних наук, доцент (зовнішній експерт – дистанційна участь); Світлана Заріцька – студентка факультету фізики, математики та інформатики 154 групи освітнього ступеня «магістр» (представник від студентів).

У разі отримання позитивної оцінки, розроблені курси будуть рекомендовані комісією з питань якості освіти університету для проходження зовнішнього оцінювання.

 

ЗВ'ЯЗАТИСЯ З НАМИ

Ми в соціальних мережах.

ФОТОГАЛЕРЕЯ
Ви тут: Головна Новини та події В РАМКАХ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ MoPED ВІДБУЛОСЯ ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ЯКОСТІ ОСВІТИ