Факультет фізики, математики та інформатики

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИКИ, МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ

Проекти освітніх програм

Освітньо-професійні програми початкового (короткого циклу) рівня вищої освіти

 

«СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ПРИРОДНИЧІ НАУКИ)»
за спеціальністю 014 Середня освіта (Природничі науки)
галузі знань 01 Освіта/Педагогіка
Кваліфікація професійна: асистент вчителя фізики, хімії, біології, природничих наук

 

 

 

 

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 

 «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (МАТЕМАТИКА)»
за спеціальністю 014 Середня освіта (Математика)
галузі знань 01 Освіта/Педагогіка
Кваліфікація освітня: бакалавр середньої освіти
Кваліфікація професійна: вчитель м
атематики

 


 

 

«СЕРЕДНЯ ОСВІТА (МАТЕМАТИКА)»
за спеціальністю 014 Середня освіта (Математика. Інформатика)
галузі знань 01 Освіта/Педагогіка
Кваліфікація освітня: бакалавр середньої освіти
Кваліфікація професійна: вчитель м
атематики
, вчитель інформатики

 


 

 

 «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ІНФОРМАТИКА)»
за спеціальністю 014 Середня освіта (Інформатика)
галузі знань 01 Освіта/Педагогіка
Кваліфікація освітня: бакалавр середньої освіти
Кваліфікація професійна: вчитель інформатики

 


 

 

 «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ФІЗИКА)»
за спеціальністю 014 Середня освіта (Фізика)
галузі знань 01 Освіта/Педагогіка
Кваліфікація освітня: бакалавр середньої освіти
Кваліфікація професійна: вчитель фізики


 

 

 «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ФІЗИКА. ІНФОРМАТИКА)»
за спеціальністю 014 Середня освіта (Фізика. Інформатика)
галузі знань 01 Освіта/Педагогіка
Кваліфікація освітня: бакалавр середньої освіти
Кваліфікація професійна: вчитель фізики. Вчитель інформатики


 

 

 «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ФІЗИКА)»
за спеціальністю 014 Середня освіта (Фізика. Математика)
галузі знань 01 Освіта/Педагогіка
Кваліфікація освітня: бакалавр середньої освіти
Кваліфікація професійна: вчитель фізики. Вчитель математики

 


 

 

 «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ПРИРОДНИЧІ НАУКИ)»
за спеціальністю 014 Середня освіта (Природничі науки)
галузі знань 01 Освіта/Педагогіка
Кваліфікація освітня: бакалавр середньої освіти
Кваліфікація професійна: вчитель природничих наук, фізики, хімії, біології


 

 

 

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

«СЕРЕДНЯ ОСВІТА (МАТЕМАТИКА)»
за спеціальністю 014 Середня освіта (Математика)
галузі знань 01 Освіта/Педагогіка
Кваліфікація освітня: магістр середньої освіти
Кваліфікація професійна: вчитель м
атематики

 


 

 

«СЕРЕДНЯ ОСВІТА (МАТЕМАТИКА)»
за спеціальністю 014 Середня освіта (Математика. Інформатика)
галузі знань 01 Освіта/Педагогіка
Кваліфікація освітня: магістр середньої освіти
Кваліфікація професійна: вчитель м
атематики. Вчитель інформатики

 


 

 

 «СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ІНФОРМАТИКА)»
за спеціальністю 014 Середня освіта (Інформатика)
галузі знань 01 Освіта/Педагогіка
Кваліфікація освітня: магістр середньої освіти
Кваліфікація професійна: вчитель інформатики

 


 

 

«СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ФІЗИКА)»
за спеціальністю 014 Середня освіта (Фізика. Інформатика)
галузі знань 01 Освіта/Педагогіка
Кваліфікація освітня: бакалавр середньої освіти
Кваліфікація професійна: Вчитель фізики і астрономії. Вчитель інформатики


 

 

«СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ФІЗИКА)»
за спеціальністю 014 Середня освіта (Фізика. Математика)
галузі знань 01 Освіта/Педагогіка
Кваліфікація освітня: бакалавр середньої освіти
Кваліфікація професійна: Вчитель фізики і астрономії. Вчитель математики


 

 

 

«СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ПРИРОДНИЧІ НАУКИ)»
за спеціальністю 014 Середня освіта (Природничі науки)
галузі знань 01 Освіта/Педагогіка
Кваліфікація освітня: магістр середньої освіти
Кваліфікація професійна: вчитель природничих наук, фізики, хімії, біології