Факультет фізики, математики та інформатики

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИКИ, МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ

Заходи

 

 №  Назва заходу  Дата проведення
1 АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА НАУКОВОЇ СПІЛЬНОТИ 29 листопада 2022 року
РОЗПОЧАЛИСЬ КУРСИ «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ОСВІТНЬОМУ І НАУКОВОМУ ПРОСТОРАХ: БАГАТОВИМІРНА ІМЕРСИВНА МОДЕЛЬ» 23 листопада 2022 року
АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ПРИ ПІДГОТОВЦІ БАКАЛАВРІВ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНИ 19 липня 2022 року
ГОСТЬОВА ЛЕКЦІЯ НА ТЕМУ "АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ПРИ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТСЬКИХ РОБІТ" 12 листопада 2021 року
5 ЗУСТРІЧ ПРЕДСТАВНИКІВ ЮРИДИЧНОЇ СЛУЖБИ ТА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ З ПИТАНЬ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ТА БОРОТЬБІ З АКАДЕМІЧНИМ ПЛАГІАТОМ 6 жовтня 2021 року
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ПІДТРИМКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 6-8 вересня 2021 року
ПОДІЇ В МЕЖАХ ПРОЄКТУ ACADEMIC IQ ВІД АМЕРИКАНСЬКИХ РАД З МІЖНАРОДНОЇ ОСВІТИ 29 квітня 2021 року
ВІДБУВСЯ ОНЛАЙН-СЕМІНАР НА ТЕМУ: «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ПІДТРИМКИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ТА «АНТИПЛАГІАТНІ» СЕРВІСИ» лютий 2021 року
ОНЛАЙН-СЕМІНАР «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ» 16 лютого 2021 року
10  СЕМІНАР ДЛЯ СТУДЕНТІВ «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ В УНІВЕРСИТЕТІ» 22 січня 2021 року
11  ГОДИНА КУРАТОРА НА ТЕМУ "АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УНІВЕРСИТЕТУ – ЗАПОРУКА ЇХ УСПІШНОГО МАЙБУТНЬОГО" 23 листопада 2020 року
12  БУЛО ПРОВЕДЕНО КРУГЛИЙ СТІЛ НА ТЕМУ: «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ СТУДЕНТІВ, ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОГО МАЙБУТНЬОГО» 8 жовтня 2020 року
13  СЕМІНАР НА ТЕМУ: «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ В УНІВЕРСИТЕТІ» КАФЕДРА ФІЗИКИ ТА ІТНПН
6 грудня 2019 року
14  СЕМІНАР НА ТЕМУ: «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ В УНІВЕРСИТЕТІ». КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ І ІКТ
5 грудня 2019 року
15  БЕСІДА «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ – ОСНОВА ЯКОСТІ ОСВІТИ» 12 листопада 2019 року