Факультет фізики, математики та інформатики

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИКИ, МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ

Заходи

 

МІЖКАФЕДРАЛЬНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ: ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА, ДОСВІД»

22 вересня 2023 року у межах плану роботи кафедри інформатики і інформаційно-комунікаційних технологій відбувся міжкафедральний науково-практичний семінар «Академічна доброчесність учасників освітнього процесу: теорія, практика,  досвід». Участь у семінарі взяли науково-педагогічні працівники та здобувачі вищої освіти факультету фізики, математики та інформатики.

 

НАУКОВИЙ СЕМІНАР «ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ПІДТРИМКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В МІЖНАРОДНОМУ НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ»

23 травня 2023 року на базі кафедри інформатики і ІКТ відбувся міжкафедральний науковий семінар «Інформаційно-аналітична підтримка наукових досліджень в міжнародному науково-інформаційному просторі».

 

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА НАУКОВОЇ СПІЛЬНОТИ

29 листопада 2022 року на кафедрі інформатики і інформаційно-комунікаційних технологій відбувся міжкафедральний науково-методичний семінар «Академічна доброчесність учасників освітнього процесу та наукової спільноти».

 

РОЗПОЧАЛИСЬ КУРСИ «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ОСВІТНЬОМУ І НАУКОВОМУ ПРОСТОРАХ: БАГАТОВИМІРНА ІМЕРСИВНА МОДЕЛЬ»

22 листопада 2022 року у межах проєкту «AICE – With Academic integrity to EU values: step by step to common Europe» відбулось перше заняття курсу «Академічна доброчесність в європейському освітньому і науковому просторах: багатовимірна імерсивна модель», присвяченому академічній доброчесності в освітньому і науковому середовищі та місця здобувачів вищої освіти у формуванні культури академічної доброчесності.

 

СЕМІНАР «СИСТЕМА ПІДТРИМКИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ТА «АНТИПЛАГІАТНІ СЕРВІСИ»»

22 листопада 2022 року для студентів І курсу факультету фізики, математики та інформатики, які навчаються за спеціальностями 014.08 Середня освіта (Фізика) та 014.15 Середня освіта (Природничі науки) освітніх ступенів «молодший бакалавр», «бакалавр» було проведено семінар «Система підтримки академічної доброчесності та «антиплагіатні сервіси»».

 

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ПРИ ПІДГОТОВЦІ БАКАЛАВРІВ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНИ

У червні2022 року відбулося міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) для педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти на тему «Академічна доброчесність при підготовці бакалаврів в країнах Європейського союзу та України».

 

ГОСТЬОВА ЛЕКЦІЯ НА ТЕМУ "АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ПРИ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТСЬКИХ РОБІТ"

Так, 11 листопада 2021 року студенти факультету фізики, математики та інформатики усіх освітньо-професійних програм освітніх ступенів молодший бакалавр, бакалавр та магістр прослухали лекцію з питань академічної доброчесності канд. економ. н., науковим співробітником аналітичного центру "ОсвітАналітика" Київського університету імені Бориса Грінченка Євгена Ніколаєва на тему "Академічна доброчесність при підготовці студентських робіт".

 

ЗУСТРІЧ ПРЕДСТАВНИКІВ ЮРИДИЧНОЇ СЛУЖБИ ТА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ З ПИТАНЬ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ТА БОРОТЬБІ З АКАДЕМІЧНИМ ПЛАГІАТОМ

6 жовтня 2021 року гарант освітньої програми підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Інформатика) Галина Ткачук спільно з заступником голови профкому по роботі зі студентами Оксаною Жмуд організували студентам зустріч з представниками юридичної служби Романом Кравченко та Олександром Любавим. Мета зустрічі – обговорення актуальних питань дотримання академічної доброчесності та боротьби з різноманітними проявами академічного плагіату.

 

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ПІДТРИМКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

6-8 вересня 2021 року на факультеті фізики, математики та інформатики відбулися семінари “Інформаційно-аналітична підтримка наукових досліджень”.

 

ВІДБУВСЯ ОНЛАЙН-СЕМІНАР НА ТЕМУ: «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ПІДТРИМКИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ТА «АНТИПЛАГІАТНІ» СЕРВІСИ»

У лютому 2021 року викладачі та студенти факультету фізики, математики та інформатики взяли активну участь в онлайн-семінарі з підвищення кваліфікації на тему: «Академічна доброчесність. Інституціональна система підтримки академічної доброчесності та «антиплагіатні» сервіси» (спікерка – Олена Чмир), організатором якого став Український інститут науково-технічної експертизи та інформації.

 

СЕМІНАР ДЛЯ СТУДЕНТІВ «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ В УНІВЕРСИТЕТІ»

22 січня 2021 року кафедрою фізики та інтегративних технологій навчання природничих наук у режимі відеоконференції проведено семінар «Академічна доброчесність в університеті» для студентів 2-4 курсів освітніх ступенів «бакалавр», «магістр», що навчаються за освітньо-професійними програмами «Середня освіта (Фізика)», «Середня освіта (Фізика. Математика)», «Середня освіта (Фізика. Інформатика)» та «Середня освіта (Природничі науки)».

 

ГОДИНА КУРАТОРА НА ТЕМУ "АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УНІВЕРСИТЕТУ – ЗАПОРУКА ЇХ УСПІШНОГО МАЙБУТНЬОГО"

23 листопада 2020 року для студентів І курсу факультету фізики, математики та інформатики, які навчаються за освітніми програмами: Середня освіта (Фізика), Середня освіта (Природничі науки) було проведено планову кураторську годину на тему “Академічна доброчесність здобувачів вищої освіти університету – запорука їх успішного майбутнього”.

 

БУЛО ПРОВЕДЕНО КРУГЛИЙ СТІЛ НА ТЕМУ: «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ СТУДЕНТІВ, ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОГО МАЙБУТНЬОГО»

8 жовтня 2020 року на факультеті фізики, математики та інформатики членами студентського наукового товариства (СНТ) було проведено круглий стіл на тему: «Академічна доброчесність студентів, як запорука успішного майбутнього».

 

СЕМІНАР НА ТЕМУ: «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ В УНІВЕРСИТЕТІ» КАФЕДРА ФІЗИКИ ТА ІТНПН

6 грудня на кафедрі фізики і астрономії та методики їх викладання відбувся семінар на тему: «Академічна доброчесність в університеті».

 

СЕМІНАР НА ТЕМУ: «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ В УНІВЕРСИТЕТІ». КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ І ІКТ

05 грудня 2019 року на кафедрі інформатики і інформаційно-комунікаційних технологій відбувся семінар на тему: «Академічна доброчесність в університеті».

 

БЕСІДА «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ – ОСНОВА ЯКОСТІ ОСВІТИ»

Що ж таке академічна доброчесність? Про це та інше йшлося у відкритій бесіді «Академічна доброчесність – основа якості освіти» з магістрантами ОП «Середня освіта (Природничі науки)», яка відбулася 12 листопада 2019 року.