Факультет фізики, математики та інформатики

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИКИ, МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ

Студентська наука (студентське наукове товариство, наукові гуртки, проблемні групи, олімпіади, конкурси, студентські наукові конференції)

Обов'язковою умовою розвитку творчого потенціалу майбутнього педагога є участь в науково-дослідній діяльності. Необхідність включення науково-дослідницької діяльності студентів у систему підготовки фахівців середньої ланки продиктована вимогами нинішньої ринкової економіки до випускників закладів освіти.

У межах освітнього процесу на факультеті визначено наступні види науково-дослідної роботи студентів (НДРС):

  • НДРС, передбачена діючими навчальними планами: написання рефератів, виконання курсових та кваліфікаційних робіт тощо.
  • Дослідна робота поза вимогами, що висуваються навчальними планами: робота в наукових гуртках та проблемних групах; участь у студентських науково-практичних конференціях різних рівнів; участь у вузівських, Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах та олімпіадах; участь студентів у проведенні семінарів та круглих столів де розглядаються актуальні науково-практичні питання, що турбують молодь; робота у студентському науковому товаристві; залучення кращих студентів до виконання фундаментальних досліджень, що фінансуються державним бюджетом.

Студенти факультету входять до складу Студентського наукового товариства (далі Товариство) Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Мета Товариства – сприяти підвищенню якості підготовки фахівців шляхом оволодіння передовими досягненнями науки і практики.

Для досягнення поставленої мети Товариство вирішує такі завдання:

  • залучає студентів до безпосередньої участі в науково-дослідній роботі;
  • сприяє організації і проведенню студентських наукових конференцій, конкурсів студентських наукових робіт, олімпіад тощо;
  • розповсюджує інформацію про конференції, круглі столи, дискусії, що проводяться на базі університету та інших закладів вищої освіти;
  • представляє студентські наукові роботи, матеріали на здобуття грантів, іменних стипендій, премій, інших форм морального і матеріального заохочення тощо.

Студенти, які входять до складу Товариства, займаються науковою роботою, виступають ініціаторами та співорганізаторами проведення в університеті науково-практичних конференцій молодих вчених всеукраїнського та міжнародного рівня, інтеграційних форумів молодих вчених та виданнях збірок наукових праць молодих вчених, працюють у гуртках за науковими інтересами, беруть участь у різноманітних наукових конференціях, олімпіадах, конкурсах та грантових програмах, створюють комунікативні та інформаційні осередки у студентському середовищі (сайти, студентські газети), беруть активну участь у громадському житті університету.

 

Голова Товариства факультету:

Тетяна ІСЬКО, студентка 3 курсу, 32 групи

 

Заступники голови Товариства факультету:

Сергій КУЛІШ, студент 2 курсу, 22 групи


  

ПЛАН РОБОТИ

СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА

 

№ з/п

Заходи

Термін виконання

1.

Обговорення організаційних аспектів роботи СНТ. Ознайомлення з планом роботи на 2023-2024 н.р. Вересень 2023 р.

2.

Науково-практичний семінар «STEM-освіта – проблеми та перспективи» Жовтень 2023 р.

3.

Майстер-клас: «Особливості написання, оформлення та представлення наукових робіт»  Листопад 2023 р.

4.

Круглий стіл «Публікаційна активність студентів на факультеті» Грудень 2023 р.

5.

Інтелектуальне змагання «STEM-квест» Лютий 2024 р.

6.

Науковий семінар на тему: «Академічна доброчесність студента» Березень 2024 р.

7.

Організація та проведення I етапу конкурсу «Кращий студент-науковець ФФМІ» Квітень 2024 р.

8.

Звіт про діяльність СНТ ФФМІ 2023-2024 н.р.  Травень 2024 р.

  


Перелік гуртків, що діють на факультеті фізики, математики та інформатики 

Наукові гуртки, які функціонують на кафедрі інформатики і інформаційно-комунікаційних технологій

 

№з/п

Назва гуртка

Спеціальність

Керівник

1.

 Технології розробки вебсайтів 014.08 Середня освіта (Фізика), 014.04 Середня освіта (Математика), 014.09 Середня освіта (Інформатика), 014.15 Середня освіта (Природничі науки)  Ткачук Г.В.

2.

 Науково-методичні аспекти інформатизації освіти 014.08 Середня освіта (Фізика), 014.04 Середня освіта (Математика), 014.09 Середня освіта (Інформатика), 014.15 Середня освіта (Природничі науки)

Паршукова Л.М.,

Джога Д.С.

3.

 Програмування 014.08 Середня освіта (Фізика), 014.04 Середня освіта (Математика), 014.09 Середня освіта (Інформатика), 014.15 Середня освіта (Природничі науки)

Ковтанюк М.С.,

Тягай І.О.

4.

 Хмарні та мобільні технології в освіті 014.08 Середня освіта (Фізика), 014.04 Середня освіта (Математика), 014.09 Середня освіта (Інформатика), 014.15 Середня освіта (Природничі науки)

Медведєва М.О.,

Жмурко О.І. 

5.

 Використання сучасних ІКТ для створення мультимедійних програмних засобів навчання 014.08 Середня освіта (Фізика), 014.04 Середня освіта (Математика), 014.09 Середня освіта (Інформатика), 014.15 Середня освіта (Природничі науки)
Стеценко В.П.,

Бондаренко Т.В. 

6.

 Обслуговування комп’ютерних систем та мереж 014.08 Середня освіта (Фізика), 014.04 Середня освіта (Математика), 014.09 Середня освіта (Інформатика), 014.15 Середня освіта (Природничі науки)

Паршуков С.В. 

7.

 Вибрані питання з архітектури комп’ютера та конфігурації комп’ютерних систем 014.08 Середня освіта (Фізика), 014.04 Середня освіта (Математика), 014.09 Середня освіта (Інформатика), 014.15 Середня освіта (Природничі науки)

Колмакова В.О.

8.

 Використання хмарних та мобільних технологій у науково-дослідницькій діяльності 014.08 Середня освіта (Фізика), 014.04 Середня освіта (Математика), 014.09 Середня освіта (Інформатика), 014.15 Середня освіта (Природничі науки)

Криворучко І.І.,

Тітова Л.О.

 

 Наукові гуртки, які функціонують на кафедрі вищої математики та методики навчання математики 

№з/п

Назва гуртка

Спеціальність

Керівник

1.

 Розв’язування задач з параметрами 014.04 Середня освіта (Математика) Дубовик В.В.,
Рудницький С.О.

2.

Інтерактивне навчання у вищій школі 014.04 Середня освіта (Математика)

Тягай І.М.

3.

Методика організації превентивної діяльності майбутнього вчителя математики 014.04 Середня освіта (Математика)

Благодир Л.А.

4.

Дослідження геометричних образів І та ІІ порядків 014.04 Середня освіта (Математика)

Махомета Т.М.

5.

 Елементи валеології в ШКМ 014.04 Середня освіта (Математика)

Возносименко Д.А.

6.

«Жива математика» в середовищі Geogebra та Dudamath 014.04 Середня освіта (Математика), 014.08 Середня освіта (Фізика), 014.09 Середня освіта (Інформатика)

Поліщук Т.В.

 

 Наукові гуртки, які функціонують на кафедрі фізики та інтегративних технологій навчання природничих наук

 

№з/п

Назва гуртка

Спеціальність

Керівник

1.

Упровадження STEM-освіти у закладах загальної середньої освіти  014.08 Середня освіта (Фізика), 014.15 Середня освіта (Природничі науки) Терещук С.І.

2.

Впровадження елементів робототехніки на уроках фізики у закладах загальної середньої освіти 014.08 Середня освіта (Фізика)

Декарчук М.В.,

Декарчук С.О.

3.

Розробка та впровадження педагогічних програмних засобів під час вивчення дисциплін природничо-наукового спрямування 014.08 Середня освіта (Фізика), 014.15 Середня освіта (Природничі науки)

Підгорний О.В.,

Ткаченко І.А.

4.

Впровадження історичного матеріалу у навчанні фізики та астрономії 014.08 Середня освіта (Фізика)

Дудик М.В.,

Краснобокий Ю.М.

5.

Електротехніки 014.08 Середня освіта (Фізика)

Декарчук С.О.,

Миколайко В.В.

6.

Розв’язування задач із загальної і теоретичної фізики 014.08 Середня освіта (Фізика), 014.15 Середня освіта (Природничі науки)

Решітник Ю.В.

7.

Сучасні методи природничих наук 014.08 Середня освіта (Фізика), 014.15 Середня освіта (Природничі науки)

Гнатюк О.В.

8.

Інноваційні технології навчання 014.08 Середня освіта (Фізика), 014.15 Середня освіта (Природничі науки)

Ільніцька К.С.