Факультет фізики, математики та інформатики

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИКИ, МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ

АКТИВ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА

ТКАЧУК
Галина Володимирівна

Доктор педагогічних наук, професор,
професор кафедри інформатики і інформаційно-комунікаційних технологій

Ісько Тетяна
Куліш Сергій
Потелещенко Дар’я
Білик Каріна
Яремчук Володимир
Поперечна Наталія
Зозуля Дарина
Бурлаков Ярослав
Семко Богдана
Ямковенко Владислав
Іванченко Євгенія
Семенюк Олег
Сафронов Олександр
Поліщук Інна
Маліцький Максим
Климчук Сергій
Підопригора Дмитро
Бурлаков Дмитро

Актив студентського наукового товариства

СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО

Студентське наукове товариство (СНТ) - це добровільне студентське об''єднання, що організовується в вищих навчальних закладах із метою залучення студентів до науково-дослідної роботи, поширення й узагальнення досвіду цієї роботи, підвищення якості підготовки та виховання майбутніх фахівців.

СНТ сприяє формуванню творчих характеристик особистості, яка готова ефективно вирішувати теоретичні та прикладні проблеми, що виникають в процесі дослідницької роботи.

Залучення широких кіл молодих фахівців до науки здійснюється завдяки активній діяльності підрозділів інститутів, відповідальним за вказаний напрям роботи, міжкафедральним науковим центрам та гуртками кафедр, органами студентського самоврядування, з яких провідна роль в цьому процесі належить студентському науковому товариству. Основними цілями товариства є створення і розвиток сприятливих умов для формування кваліфікованих фахівців шляхом інтенсифікації науково-дослідної роботи, участі їх у фундаментальних та прикладних дослідженнях, що проводяться в інституті, а також забезпечення можливості для кожного студента реалізувати своє право на творчий розвиток особистості згідно з його здібностями і потребами.

Студентське наукове товариство факультету фізики, математики та інформатики діє з метою координації, організаційного та науково-методичного забезпечення роботи з обдарованою молоддю, створення сприятливих умов для розвитку і реалізації творчих здібностей студентів факультету, залучення їх до активної науково-дослідної, пошукової діяльності у процесі навчання в університеті, участі у вирішенні актуальних науково-педагогічних, гуманітарних та науково-технічних проблем..

Членами СНТ можуть бути студенти та магістранти денної і заочної форми навчання університету, які активно займаються пошуковою, гуртковою та науково-дослідною роботою.

Метою роботи СНТ – є створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу осіб, які навчаються в університеті, розвиток в них наукового мислення і навичок дослідницької роботи, популяризація різних галузей науки, розвиток інноваційної діяльності, організаційна допомога керівництву університету в оптимізації наукової та навчальної роботи.

Завдання

 • заохочення та формування умов для розкриття наукового та творчого потенціалу студентів університету;
 • допомога у забезпеченні глибокого вивчення і освоєння дисциплін навчального плану;
 • популяризація наукової діяльності серед студентів університету;
 • організація роботи студентів, заохочення та залучення їх до участі у науковому житті університету;
 • пошук та підтримка талановитих дослідників серед студентів університету;
 • сприяння підвищенню якості фахової підготовки та кваліфікаційного рівня майбутніх вчителів;
 • організація співробітництва із студентами інших вищих навчальних закладів, а також молодіжними організаціями;
 • сприяння обміну науковою інформацією між членами СНТ та координація їх дій;
 • активізація різних видів пошукової, навчально-дослідної діяльності студентства з метою забезпечення глибокого і повного оволодіння обраною спеціальністю;
 • формування навичок самостійного проведення наукових досліджень і творчого підходу до вирішення актуальних науково-практичних та теоретичних проблем;
 • координація науково-дослідної роботи студентів університету;
 • надання організаційної, методичної та практичної допомоги студентам у реалізації творчих ідей, пропозицій тощо;
 • популяризація серед студентів досягнень науки і техніки, посилення наукового аспекту в підготовці спеціалістів та магістрів;
 • відбір та представлення кращих студентських робіт на конкурс Міністерства освіти і науки України;
 • заохочення студентів, які досягли значних успіхів у науково-дослідній роботі;
 • підготовка та випуск студентських наукових видань, в тому числі електронних;
 • розширення міжнародних науково-дослідницьких зв’язків студентів університету.

Функції

 • здійснення організаційного і методичного забезпечення заходів щодо пошуку, відбору і навчання талановитої молоді для організації її активної участі у науково-дослідній роботі;
 • участь у проведенні студентських олімпіад та різноманітних творчих змагань;
 • підготовка та проведення круглих столів, семінарів, конференцій;
 • внесення пропозицій щодо вдосконалення науково-методичної роботи з обдарованою молоддю, активізація її участі у наукових дослідженнях;
 • сприяння створенню творчих студентських колективів і організація їх ефективної діяльності;
 • вивчення, узагальнення і розповсюдження передового досвіду інших вищих навчальних закладів та академічних закладів із питань організації науково-дослідної роботи студентів;
 • допомога студентам, що беруть участь у конкурсах, стажуванні, навчанні за кордоном, отриманні стипендій;
 • розміщення інформації на інтернет-сторінці СНТ, що висвітлює інформацію про засідання секцій СНТ, звітну конференцію СНТ, засідання Ради СНТ;

ПЛАН РОБОТИ

№ з/п

Заходи

Термін виконання

1.

Обговорення організаційних аспектів роботи СНТ. Ознайомлення з планом роботи на 2023-2024 н.р. Вересень 2023 р.

2.

Науково-практичний семінар «STEM-освіта – проблеми та перспективи» Жовтень 2023 р.

3.

Майстер-клас: «Особливості написання, оформлення та представлення наукових робіт» Листопад 2023 р.

4.

Круглий стіл «Публікаційна активність студентів на факультеті» Грудень 2023 р.

5.

Інтелектуальне змагання «STEM-квест» Лютий 2024 р.

6.

Науковий семінар на тему: «Академічна доброчесність студента» Березень 2024 р.

7.

Організація та проведення I етапу конкурсу «Кращий студент-науковець ФФМІ» Квітень 2024 р.

8.

Звіт про діяльність СНТ ФФМІ 2023-2024 н.р. Травень 2024 р.