Факультет фізики, математики та інформатики

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИКИ, МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ

 Шановні студенти і викладачі!

Інформуємо Вас, що Університет імені Адама Міцкевича проводить Літню щорічну міжнародну школу полоністики, яка відбудеться 20-25 березня 2023 року в палацовому комплексі Дембіна (https://palacwdebinie.pl/).

 

  

П’ять днів міжнародної школи, яка присвячена польській історії, мові та культурі поділено на: адміністративний день, день реальності/туризму та три дидактичні дні. У формулі школи передбачено як лекційні та практичні заняття. Організатори покривають витрати на проїзд, проживання та харчування.

Потенційні учасники повинні:

- бути студентом/викладачем УДПУ (всіх курсів);

- проявляти зацікавленість до польської мови, культури та історії

- володіти польською мовою (бажано);

- мати дійсний закордонний паспорт (біометричний);

- бути готовими до навчання та нових викликів.

Бажаючих просимо звертатися до заступника декана з міжнародної діяльності до 12 січня 2023 р.

 


  

Міжнародна діяльність

факультету фізики, математики та інформатики

(2020-2021 р.)

 

ЛИТОВСЬКІ ГРАНТИ ДЛЯ НАВЧАННЯ В МАГІСТРАТУРІ


 СТИПЕНДІЯ ЕЙНШТЕЙНА


 НАГОРОДА ІМЕНІ ІВАНА ВИГОВСЬКОГО


СТИПЕНДІЙНА ПРОГРАМА В СЛОВАЦЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ


ГУМАНІТАРНО-ПРИРОДНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ РОЗПОЧИНАЄ РЕКРУТАЦІЮ СТУДЕНТІВ НА ТРЬОХМІСЯЧНІ СТАЖУВАННЯ


 УНІВЕРСИТЕТ БІЛЕДЖИК ШЕЙХ ЕДЕБАЛІ (ТУРЕЧЧИНА) В РАМКАХ ПРОГРАМИ АКАДЕМІЧНОГО ОБМІНУ «MEVLANA» ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ТА АСПІРАНТІВ


 УНІВЕРСИТЕТ БІЛЕДЖИК ШЕЙХ ЕДЕБАЛІ (ТУРЕЧЧИНА) В РАМКАХ ПРОГРАМИ АКАДЕМІЧНОГО ОБМІНУ «MEVLANA» ЗАПРОШУЄ НА СТАЖУВАННЯ ВИКЛАДАЧІВ


   ПРОГРАМА АКАДЕМІЧНИХ ОБМIНIВ IМЕНI ФУЛБРАЙТА В УКРАЇНI


 KLITSCHKO FOUNDATION ЗАПРОШУЄ СТУДЕНТІВ НА СТАЖУВАННЯ


 СТАРТУВАВ ВІДБІР КАНДИДАТІВ НА НАВЧАННЯ І СТАЖУВАННЯ У СЛОВАЦЬКИХ ВИШАХ


 Конкурс на участь в програмі Кіркланда у 2020/2021 рр.


 Конкурс на короткострокові стажування у Франції 


 Оголошується набір на ІІ Зимову школу з європейських студій


 КОНКУРСИ, СТИПЕНДІЇ ТА СТАЖУВАННЯ ДЛЯ ВЧЕНИХ 


 

Матеріали для міжнародної участі:

 


 


 

2. Міжнародні гранти, наукові та освітні проекти й програми

 

За звітний період кафедра інформатики та ІКТ підписала угоду про співпрацю з САС Інстітьют «Ел.Ел.Сі.» США -Україна. Тема співробітництва: спільна діяльність ВНЗу та компанії з підвищенням якості освіти, використання наукоємних технологій у вирішенні задач у підготовки кадрів у галузі системних наук, кібернетики та інформаційних технологій. Першим позитивним досвідом співпраці компанії SAS та Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини стала участь студента 3-го курсу факультету фізики, математики та інформатики Кравченко Миколи який під керівництвом доцента кафедра інформатики та ІКТ Просянкової-Жарової Т. І., взяв участь у конкурсі наукових робот SAS Institute Україна, що проводився з 1 по 5 грудня 2015 року в м. Київ. Студент успішно захистив наукову роботу «Застосування SAS Enterprise Guide 7.1 OnDemand for Academics для візуалізації типології регіонів України». Він став призером конкурсу, отримав сертифікат та грошову винагороду. Сподіваємося, що в майбутньому буде продовжено та розширено співпрацю як з SAS Institute Україна, так із іншими вищими навчальними закладами – учасниками академічної програми. В рамках угоди 13 квітня 2016 року викладачі кафедри інформатики та ІКТ і кафедри маркетингу та управління бізнесом взяли участь у вебінарі на тему «Презентація можливостей SAS: Data Science». Керівник українського відділення Глобальної академічної програми SAS к.т.н. Терентьєв Олександр Миколайович презентував програму співпраці корпорації SAS з університетом, зосередив увагу на її перевагах для ВНЗ України. Основну частину виступу лектор присвятив застосуванню інструментів SAS у таких напрямках як Data Science, Data Mining та Big Data. Зокрема були розглянуті питання практичного застосування SAS Enterprise Guide, SAS Studio, SAS Enterprise Miner, SAS Visual Analytics, проілюстровані прикладами їх використання. В подальшому планується проведення аналогічних вебінарів на теми, що пов’язані з використання продуктів компанії SAS для інтелектуального аналізу даних та у прикладній статистиці.


 

3. Стажування за кордоном, відрядження, прийом іноземних фахівців

Делегація Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (один з представників делегації к. пед. наук, доцент, декан факультету фізики, математики та інформатики Махомета Т. М.) була відряджена у Державну Вищу Школу професійної освіти імені Яна Амоса Коменського в м. Лєшно (Республіка Польща) з 11 жовтня 2016р. по 16 жовтня 2016 р. для участі у відкритті нового 2016-2017 навчального року (інавгурація відбулася 13 жовтня).

 

У ході візиту представники делегації ознайомилися з історією та структурою закладу, вивчили досвід його роботи, зустрілися та поспілкувалася зі студентами, які навчаються у даному вузі за програмою академічної мобільності. В той же час під час зустрічі з польськими студентами було презентовано Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини як партнерську установу для академічного обміну.


 

4. Участь у закордонних конференціях, міжнародних фестивалях, конкурсах, змаганнях, виставках у галузі науки, освіти, технологій

 1. Т. В. Поліщук (кафедра вищої математики та методики навчання математики) взяла участь у роботі Міжнародного академічного конгресу: «European Research Area: Status, Problems and Prospects» 01-02 вересня 2016 р , м. Рига, Латвія.
 2. М. О. Медведєва (кафедра вищої математики та методики навчання математики) опублікувала статтю Advantages and disadvantages of use cloud data warehouse / Tetiana Vakaliuk, Mariya Medvedyeva // Journal L'Association 1901 "SEPIKE". – Frankfurt, Deutschland. – Poitiers, France. – Los Angeles, USA. – Edition 11. – 2015. – P. 104-106.

 

 

15 квітня 2016 року викладачі кафедри інформатики та ІКТ Стеценко Надія Миколаївна, Стеценко Володимир Петрович та Паршуков Сергій Васильович взяли участь у Міжнародному семінарі для науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів «Вплив трендів інформаційного суспільства на якість вищої освіти», що проводився на базі Київського університету імені Бориса Грінченка корпорацією Майкрософт Україна в рамках ініціативи Microsoft Corp – Teacher Education Initiative.

 

 1. Дудик М. В. к. ф.-м. наук, доцент, Діхтяренко Ю. В. ст. викладач, к. ф.-м. наук (кафедра фізики і астрономії та методики їх викладання) Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми термомеханіки", 22 – 24 вересня 2016 р., м. Львів
 2. Гнатюк О. В. (к. пед. наук, доцент кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання) 27-29 жовтня 2016 р. взяла участь у І Міжнародному науково-практичному симпозіумі «Актуальні проблеми впровадження інклюзивного соціального туризму в Україні».
 3. Краснобокий Ю. М. (к. ф.-м. наук, доцент кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання), викладач кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання Ільніцька К. С. Взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Засоби і технології сучасного навчального середовища», м. Кіровоград ( 27-28 травня 2016 р.).
 4. Ткачук Г. В., (к. пед. наук, доцент кафедри інформатики та ІКТ) взяла участь у роботі VI Міжнародної науково-практичної конференції «FOSS Lviv-2016», яка проходила 19-22 квітня 2016 р у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Доповідь за темою: «Використання вільного програмного забезпечення для вивчення технічних дисциплін майбутніми учителями інформатики».
 5. Мартинюк М. Т. (доктор пед. наук., професор зав. кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання), Краснобокий Ю. М. (к. ф.-м. наук, доцент кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання), Терещук С. І.(к. пед. наук, доцент кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання), Стецик С. П. (к. пед. наук, доцент кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання), Декарчук М. В. (к. пед. наук, доцент кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання), Ткаченко І. А. (к. пед. наук, доцент кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання) взяли участь у Міжнародній науковій конференції «Дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей» (12-13 жовтня 2016, м. Кам’янець-Подільський).
 6. Просянкіна-Жарова Т. І. (кафедра інформатики та ІКТ) взяла участь у роботі Міжнародної конференції (ISDMCI 2016) 24-28 травня 2016 р. у м. Залізний порт та у 18-th International conference on System Analysis and Information Technology SAIT 2016 Institute for Applied System Analysis, National Technical University of Ukraine “KPI”, Kyiv, Ukraine, May 30 – June 2, 2016.

 


 

Праці викладачів, опубліковані за звітний період:

1. Терентьєв О. М. Text mining analysis of agriculture internet sources using SAS software / О. М. Терентьєв, Т. І. Просянкіна-Жарова, П. І. Бідюк, Н. О. Связинська, В. Е. Кириченко // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту: зб. наук. Праць за матеріалами міжнародної конференції (ISDMCI 2016), 24-28 травня 2016 р., м. Залізний порт. – Херсон: ХНТУ, 2016.

 

2. Ivanova Y. V. Using modified logistic regression to increase customer response rate to marketing campaigns/ Y. V. Ivanova, O. N. Terentiev, L. O. Korshevnyuk, T. I. Prosyankina-Zharova //18-th International conference on System Analysis and Information Technology SAIT 2016 Institute for Applied System Analysis, National Technical University of Ukraine “KPI”, Kyiv, Ukraine, May 30 – June 2, 2016.

 

3. Дудик Михайло, Діхтяренко Юлія, Дякон Валерій Дослідження зони передруйнування з областю деструкції та лінійним зміцненням в адгезійному з’єднанні в кінці міжфазної тріщини // Сучасні проблеми термомеханіки: збірник наукових праць / за заг. ред. Р.М. Кушніра // Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – 2016. – С. 158.

 

4. Краснобокий Ю.М., Ільніцька К.С. Застосування методу моделювання до розв’язування астрофізичних задач. / Ю.М. Краснобокий, К.С. Ільніцька // Наукові записки. – Випуск 9.-Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина І. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2016. – С.108-111. (дата опублікування - 26 квітня 2016 р). 2)

 

5. Краснобокий Ю.М., Ільніцька К.С. Моделювання астрофізичних явищ у процесі розв’язування задач / Ю.М. Краснобокий, К.С. Ільніцька // Засоби і технології сучасного навчального середовища: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Кіровоград, /Відповідальний редактор: С.П.Величко – Кіровоград: ПП «Ексклюзив-Систем», 2016. – С.18-20. (Дата опублікування – 27-28 травня 2016 р.).

 

6. Кіпніс Леонід, Дудик Михайло, Феньків Володимир, Щепкіна Ярина Маломасштабна зона деструкції в адгезійному шарі біля вершини міжфазної тріщини, що виходить з кутової точки межі поділу матеріалів // Сучасні проблеми термомеханіки: збірник наукових праць / за заг. ред. Р.М. Кушніра // Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. – 2016. – С. 171.

 


 

Статті, опубліковані в іноземних журналах:

1) Dudyk M.V., Dikhtyarenko Yu.V. “Trident” model of plastic zone at the end of a mode I crack appearing on the nonsmooth interface of materials // Materials Science . – 2015. – V. 50 , No 4 . – P. 516-526.

 

Стеценко В. П. (кафедра інформатики та ІКТ) Програма Іntel® «Навчання для майбутнього» - найбільша спільна ініціатива Міністерства освіти і науки України, Інституту інноваційних технологій та змісту освіти МОН України, ЦІППО АПН України, ОІППО, ОУОН ОДА, Уманського державного педагогічного університету та корпорації Intel щодо перепідготовки педагогічних кадрів з ІКТ та новітніх педагогічних технологій.

 

УДПУ бере участь в експерименті з 2005 року. За цей період підготовлено більше 1,5 тисячі студентів і викладачів за різними версіями підготовки. За минулий навчальний рік на фізматі підготовлено 65 студентів, в т.ч. 24 іноземців (за 2016 рік 23 студента з них 10 іноземця).

 

Мета основного курсу Intel «Навчання для майбутнього» — допомогти майбутнім вчителям розвинути навички навчання, що базуються на навчальних потребах учнів, за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та методу проектів.

 

Тренінг розраховано на один семестр і виконується в проходженні курсів «Нові інформаційні технології» та «ІКТ в галузі».

 

Основний курс Intel «Навчання для майбутнього» містить наступні головні теми:

 

— ефективне використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі для формування в учнів навичок 21 століття;

 

— використання інформаційно-комунікаційних технологій для покращення результатів навчання за допомогою проведення досліджень, комунікації, взаємодії, застосування ефективних стратегій та інших засобів:

 

— розробка та наповнення навчальних планів та завдань, що відповідають державним освітнім стандартам;

 

— керування навчальним процесом, зосередженим на навчальних потребах учнів, що заохочує самостійне визначення напряму навчання та спонукає до розвитку навичок мислення вищих рівнів;

 

— співпраця з колегами для спільного вирішення проблем у навчанні учнів та оцінюванні навчальних планів один одного.

 

Стеценко Н.М. (кафедра інформатики та ІКТ) взяла участь у роботі Міжнародних науково-практичних конференцій:

 

 1. Стеценко Н.М. Використання вільнопоширюваних програмних засобів для виявлення плагіату у студентських наукових роботах з педагогіки / Н.М. Стеценко // Міжнародна науково-практична конференція. «Сучасні наукові дослідження у психології та педагогіці – прогрес майбутнього». Зб. наук. праць - Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2016. - с.73-76.
 2. Стеценко Надія, Коломієць Алла. Критерії та показники рівня сформованості методичної компетентності керівників загальноосвітньої школи. Матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2016. ‒ Вип. 17. ‒ 270 с. (с.91-96).

 

 

Микола Кравченко, студент 4 курсу факультету фізики, математики та інформатики став переможцем Міжнародного літнього бліц-конкурсу з веб-дизайну та комп'ютерної графіки серед студентів та учнів в номінації «Краща програмна реалізація», посівши 1 місце. Наукові керівники В. О. Колмакова та С. О. Троян (кафедра інформатики та ІКТ). Конкурс відбувся у місті Вінниця на базі Вінницького національного технічного університету.

 

Участь викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів у міжнародних конференціях, форумах, виставках (2014-2015).

Серед конференцій, проведених за межами України:

 1. ХІI Международная научно-методическая конференция «Физическое образование: проблемы и перспективы развития», посвященная 90-летию со дня рождения С. Е. Каменецкого, Москва, МПГУ. 04.03–06.03 2013 года. (учасники – завідувач кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання, доктор педагогічних наук, професор Мартинюк М. Т., доцент кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання, канд. пед. наук Ткаченко І. А., доцент кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання, канд. фіз. мат. наук Краснобокий Ю. М.).
 2. Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы естественных наук и их преподавания», Беларусь, Могилёв. 20-22 февраля 2013 года. (учасник – доцент кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання, канд. фіз. мат. наук Краснобокий Ю. М.).
 3. Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы Технологического образования». РФ, ФГБОУ ВПО «Армавирская государственная педагогическая академия», 25-26 октября 2013 г. (учасники: канд. пед. наук, доцент кафедри інформатики та ІКТ Стеценко Н. М., доцент кафедри інформатики та ІКТ канд. пед. наук, Стеценко В. П.).
 4. V Міжнародна наукова конференція «Kstalcenie i wychowanie w reformowanej szkole – pytania o zakosc» Польща, (Plock – Cekanowo 15- 16 квітня 2013 р.) (учасник – к.п.н., ст. викладач кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання Стецик С. П.).

 


 

На території України:

 1. Міжнародна науково-методична Інтернет-конференція «Інноваційні педагогічні технології у підготовці майбутніх фахівців з вищою освітою: досвід, проблеми, перспективи». Україна, м. Вінниця, жовтень 2013 рік. (учасники: канд. пед. наук, доцент кафедри інформатики та ІКТ Стеценко Н. М., зав. кафедри інформатики та ІКТ канд. пед. наук, доцент Ткачук Г. В., канд. пед. наук, доцент Бондаренко Т. В., викладач кафедри інформатики та ІКТ Білятинська І. М.).
 2. Міжнародна науково-практична конференція «Педагогічні та психологічні науки : аналіз сучасності та прогноз майбутнього». Україна, м. Одеса, 1-2 листопада 2013 р. (учасники: канд. пед. наук, доцент кафедри інформатики та ІКТ Стеценко Н. М., зав. кафедри інформатики та ІКТ канд. пед. наук, доцент Ткачук Г. В.).
 3. Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми механіки та математики", 21 - 25 травня 2013 р, Львів, Україна (учасник викладач кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання Діхтяренко Ю. В.).
 4. 11-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові (МСУІМЛ-11), 15-17 травня 2013 р., Львів, Україна (учасник викладач кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання Діхтяренко Ю. В.).
 5. Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми механіки деформівного твердого тіла, диференціальних та інтегральних рівнянь", 23-26 серпня 2013р., Одеса, Україна (учасник викладач кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання Діхтяренко Ю. В.).
 6. XVI Міжнародна конференція "Моделювання та дослідження стійкості динамічних систем" (DSMSI-2013), 29-31 травня 2013 р., Київ, Україна (учасник викладач кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання Діхтяренко Ю. В.).
 7. XXIII Международная научная школа им. академика С. А. Христиановича "Деформирование и разрушение материалов с дефектами и динамические явления в горных породах и выработках", 23-29 сентября 2013 г., Крым, Алушта (учасник викладач кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання Діхтяренко Ю. В.).

 


 

За матеріалами виступів викладачів, аспірантів та студентів на міжнародних конференціях різного рівня видруковано низку публікацій в збірниках наукових праць та інших міжнародних виданнях серед яких:

 1. Годованюк Т.Л. Перші заняття з методики навчання математики / Т.Л. Годованюк // Scsience and education a new dimension : Pedagogy and Psychology . – Budapest, 2013. – 67-71.
 2. Діхтяренко Ю.В., Дудик М.В., Дякон В.М. Дослідження напруженого стану біля вершин тріщини нормального відриву у кутовій точці межі поділу матеріалів // Деформирование и разрушение материалов с дефектами и динамические явления в горных породах и выработках: Материалы XXІІІ Международ. науч. школы. – Сімферополь: Таврич. нац. ун-т, 2013. – С. 102-105.
 3. Діхтяренко Ю.В., Дудик М.В., Дякон В.М. Про модель «тризубець» зони перед руйнування у вершині тріщини нормального відриву, що виходить з кутової точки межі поділу різних матеріалів // Одинадцятий міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові: Тези доповідей. – Львів: КІНПАТРІ ЛТД. – 2013. – С. 34 – 35.
 4. Діхтяренко Ю.В., Дудик М.В., Дякон В.М. Розрахунок зони передруйнування в кінці тріщини нормального відриву у кутовій точці межі поділу двох середовищ в рамках моделі "тризубець" // Сучасні проблеми механіки деформівного твердого тіла, диференціальних та інтегральних рівнянь: Тези доповідей. – Одеса: Астропринт. – 2013. – С. 55.
 5. Діхтяренко Ю.В., Дякон В.М., Хазін Г.А. Про моделі зон передруйнування в кінці тріщини нормального відриву в кусково-однорідних тілах з кутовими точками // Сучасні проблеми механіки та математики: В 3-х т. / Під заг. ред. Р.М. Кушніра, Б.Й. Пташника. – Львів: Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 2013. – Т. 2. – С. 37-38.
 6. Діхтяренко Ю.В., Дякон В.М., Хазін Г.А. Розрахунок зон передруйнування в кінці тріщини нормального відриву в кусково-однорідних тілах з кутовими точками // Dynamical system modeling and stability investigation: XVI International Conference: Modelling and stability: Abstracts of conf. Reports, Kiev, Ukraine, 29-31 may / National Committee of Ukraine by Theoretical and Applied Mechanics [etal.] – Kiev, 2013. – C. 277. (Вісник Київського національного ун-ту імені Т. Шевченка).
 7. Дудик М.В., Діхтяренко Ю.В. Деякі задачі про розрахунок напружено-деформованого стану біля вершин тріщини у кусково-однорідних тілах // Одинадцятий міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові: Тези доповідей. – Львів: КІНПАТРІ ЛТД. – 2013. – С. 35 – 36.
 8. Каминский А.А. О маломаштабной контактной зоне вблизи вершины межфазной трещины / А.А. Каминский, М.В. Дудик, Л.А. Кипнис // Деформирование и разрушение материалов с дефектами и динамические явления в горнах породах и вырабоках: Метериалы ХХШ Международ. науч. школы. – Симферополь; Таврич. Нац. Ун –т, 2013. – С. 129-132.
Ви тут: Головна Наука Міжнародна діяльність