Факультет фізики, математики та інформатики

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИКИ, МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ

Нормативні документи

 

Аналітична записка щодо запобігання окремих проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності


 

Кодекс академічної доброчесності Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини


 

Академічна доброчесність (Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти)


 

Впровадження кодексів честі


 

Основи академічного письма. Методичні рекомендації та програма курсу (SAIUP)


 

Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності (SAIUP). 


 

Розширений глосарій термінів та понять ст. 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту» (від 5 вересня 2017 р.)


 

Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності


 

Академічне письмо. 20 порад щодо написання академічних текстів та представлення результатів дослідження


 

Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах


 

Інформаційний бюлетень «СТУДЕНТСЬКИЙ ПЛАГІАТ, ЧАСТИНА 1. ХТО ВИНЕН?»


 

 

 

ДЖЕРЕЛО: НАУКОВИЙ ПОРТАЛ