Факультет фізики, математики та інформатики

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИКИ, МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ

Дисципліни вільного вибору

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти факультету фізики, математики та інформатики на 2017-2018 навчальний рік
Спеціальність 8.04020301 Фізика (за напрямами)* курс VІ

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС/ годин за навчальним планом

Форма контролю

Семестр

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

Вступ до нанофізики

3/90

залік

3

Фізики і астрономії та методики їх викладання

Історія фізики

3/90

залік

3

Фізики і астрономії та методики їх викладання

Тенденція розвитку шкільного курсу фізики

3/90

залік

3

Фізики і астрономії та методики їх викладання

Спеціальний фізичний практикум

3/90

залік

3

Фізики і астрономії та методики їх викладання

* Обсяг дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти:

на 3 семестр – 6 кредитів ЄКТС.

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти факультету фізики, математики та інформатики на 2017-2018 навчальний рік Напрям підготовки 6.040203 Фізика* курс ІV

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС/ годин за навчальним планом

Форма контролю

Семестр

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

Методика виховної роботи

1,5/45

залік

8

ВТ та ПТ

ІК засоби та технології навчання

1,5/45

залік

7

Інформатики та ІКТ

Основи охорони праці

1,5/45

залік

8

ТТД, ОП та БЖД

Астрофізика

1,5/45

екзамен

8

Фізики і астрономії та методики їх викладання

Інформаційно-комунікаційні технології в галузі

1,5/45

залік

7

Інформатики та ІКТ

Практикум з розв’язання фізичних задач

1,5/45

залік

8

Фізики і астрономії та методики їх викладання

Методи астрофізичних досліджень

1,5/45

екзамен

8

Фізики і астрономії та методики їх викладання

* Обсяг дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти:

на 7 семестр – 1,5 кредита ЄКТС;

на 8 семестр – 4,5 кредита ЄКТС.

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти факультету фізики, математики та інформатики на 2017-2018 навчальний рік Напрям підготовки 6.040203 Фізика* курс ІІІ

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС/ годин за навчальним планом

Форма контролю

Семестр

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

спеціалізація: математика

Дискретна математика

1,5/45

залік

5

Вищої математики та МНМ

Математична логіка і теорія алгоритмів

2,25/67,5

екзамен

5

Інформатики та ІКТ

Методи обчислень

2/60

залік

6

Вищої математики та МНМ

Методика навчання математики

1,5/45

залік

6

Вищої математики та МНМ

Елементарна математика

3/9

залік

5, 6

Вищої математики та МНМ

спеціалізація: інформатика

Дискретна математика

1,5/45

залік

5

Вищої математики та МНМ

Математична логіка і теорія алгоритмів

2,25/67,5

екзамен

5

Інформатики та ІКТ

Методи обчислень

2/60

залік

6

Вищої математики та МНМ

Методика навчання інформатики

2,75/ 82,5

екзамен

залік

5

6

Інформатики та ІКТ

Мови програмування

1,75/52,5

екзамен

6

Інформатики та ІКТ

* Перелік дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти визначається спеціалізацією

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти факультету фізики, математики та інформатики на 2017-2018 навчальний рік Напрям підготовки 6.040203 Фізика* курс ІІ

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС/ годин за навчальним планом

Форма контролю

Семестр

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

Основи векторного і тензорного аналізу

3/90

залік

3

Вищої математики та МНМ

Комплексний аналіз

3/90

залік

4

Вищої математики та МНМ

Математичні методи фізики

4/120

залік

4

Фізики і астрономії та методики їх викладання

Математична логіка і теорія алгоритмів

3/90

екзамен

3

Інформатики та ІКТ

Екологія

3/90

залік

3

ХЕ та МВ

Диференціальні рівняння сучасної фізики

4/120

залік

4

Фізики і астрономії та методики їх викладання

Функціональний аналіз

3/90

залік

4

Вищої математики та МНМ

Методика фізичного експерименту

3/90

залік

3

Фізики і астрономії та методики їх викладання

Теорія алгоритмів

3/90

екзамен

3

Інформатики та ІКТ

* Обсяг дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти:

на 3 семестр – 9 кредитів ЄКТС;

на 4 семестр – 7 кредитів ЄКТС.

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти факультету фізики, математики та інформатики на 2017-2018 навчальний рік Спеціальність 8.04020101 Математика (за напрямами)* курс VІ

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС/ годин за навчальним планом

Форма контролю

Семестр

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

спеціалізація: фізика

Історія математики

4/120

екзамен

3

Вищої математики та МНМ

Історія фізики

3/90

залік

3

Фізики і астрономії та методики їх викладання

спеціалізація: інформатика

Історія математики

4/120

екзамен

3

Вищої математики та МНМ

Інформаційна безпека

3/90

залік

3

Інформатики та ІКТ

* Перелік дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти визначається спеціалізацією

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти факультету фізики, математики та інформатики на 2017-2018 навчальний рік Напрям підготовки 6.040201 Математика* курс ІV

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС/ годин за навчальним планом

Форма контролю

Семестр

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

Методика виховної роботи

1,5/45

залік

8

ВТ та ПТ

ІК засоби та технології навчання

1,5/45

залік

7

Інформатики та ІКТ

Основи охорони праці

1,5/45

залік

8

ТТД, ОП та БЖД

Практикум з розв’язання нестандартних математичних задач

3/90

залік

8

Вищої математики та МНМ

Інформаційно-комунікаційні технології в галузі

1,5/45

залік

7

Інформатики та ІКТ

Вибрані питання з шкільного курсу математики

3/90

залік

8

Вищої математики та МНМ

Методика організації позаурочної роботи з математики

1,5/45

залік

8

Вищої математики та МНМ

* Обсяг дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти:

на 7 семестр – 1,5 кредита ЄКТС;

на 8 семестр – 6 кредитів ЄКТС.

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти факультету фізики, математики та інформатики на 2017-2018 навчальний рік Напрям підготовки 6.040201 Математика* курс ІІІ

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС/ годин за навчальним планом

Форма контролю

Семестр

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

спеціалізація: інформатика

Мови програмування

5/150

Залік

б/ф

5

6

Інформатики та ІКТ

Архітектура комп’ютера та його базове програмне забезпечення

3/90

залік

6

Інформатики та ІКТ

Методика навчання інформатики

3/90

залік

6

Інформатики та ІКТ

спеціалізація: фізика

Методика навчання фізики

5,5/165

залік

5,6

Фізики і астрономії та методики їх викладання

Загальна фізика

4/120

залік

6

Фізики і астрономії та методики їх викладання

* Перелік дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти визначається спеціалізацією

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти факультету фізики, математики та інформатики на 2017-2018 навчальний рік Напрям підготовки 6.040201 Математика* курс ІІ

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС/ годин за навчальним планом

Форма контролю

Семестр

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

Математична логіка і теорія алгоритмів

3/90

екзамен

3

Інформатики та ІКТ

Проективна геометрія та методи зображень

4/120

залік

4

Вищої математики та МНМ

Теорія алгоритмів

3/90

екзамен

3

Інформатики та ІКТ

Чисельні методи

4/120

залік

4

Вищої математики та МНМ

* Обсяг дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти:

на 3 семестр – 3 кредита ЄКТС;

на 4 семестр – 4 кредита ЄКТС.

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти факультету фізики, математики та інформатики на 2017-2018 навчальний рік Напрям підготовки 6.040302 Інформатика* курс ІV

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС/ годин за навчальним планом

Форма контролю

Семестр

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

Методика виховної роботи

2/60

залік

7

ВТ та ПТ

Основи НПД

1,5/45

залік

8

Комп’ютерна графіка та мультимедіа

1,5/45

залік

8

Інформатики та ІКТ

Практикум з розв’язання олімпіадних задач з інформатики

2/60

залік

7, 8

Інформатики та ІКТ

Методика організації позаурочної роботи з інформатики

2/60

залік

7

Інформатики та ІКТ

Вибрані питання з шкільного курсу інформатики

2/60

залік

7, 8

Інформатики та ІКТ

* Обсяг дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти:

на 7 семестр – 3 кредита ЄКТС;

на 8 семестр – 4 кредита ЄКТС.

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти факультету фізики, математики та інформатики на 2017-2018 навчальний рік Напрям підготовки 6.040302 Інформатика* курс ІІІ

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС/ годин за навчальним планом

Форма контролю

Семестр

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

Основи економічних теорій

2/60

екзамен

6

Економіки та соціально-поведінкових наук

Іноземна мова за професійним спрямування

2/60

залік

6

Іноземних мов

Корекційна педагогіка

2/60

залік

6

Безпека інформаційно-комунікаційних систем

2/60

залік

6

Інформатики та ІКТ

Моделювання систем

2/60

залік

6

Інформатики та ІКТ

* Обсяг дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти:

на 6 семестр – 6 кредитів ЄКТС;

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти факультету фізики, математики та інформатики на 2017-2018 навчальний рік Напрям підготовки 6.040302 Інформатика * курс ІІ

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС/ годин за навчальним планом

Форма контролю

Семестр

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

Дискретна математика

4/120

залік

4

Вищої математики та МНМ

Комп’ютерна дискретна математика

4/120

залік

4

Вищої математики та МНМ

* Обсяг дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти:

на 4 семестр – 4 кредита ЄКТС.

ЗВ'ЯЗАТИСЯ З НАМИ

Ми в соціальних мережах.

ФОТОГАЛЕРЕЯ