Факультет фізики, математики та інформатики

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИКИ, МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ

ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ


Положення про порядок вільного вибору вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.


Інструкція для здобувачів вищої освіти щодо порядку вільного вибору навчальних дисциплін і формування Індивідуального навчального плану на 2024-2025 н. р.


Перелік дисциплін вільного вибору для студентів денної та заочної форми навчання на 2024 – 2025 н. р.


Освітній ступінь «Бакалавр»

ОП Середня освіта (Інформатика)

ОП Середня освіта (Математика. Інформатика)

ОП Середня освіта (Фізика. Інформатика)

ОП Середня освіта (Природничі науки)

Освітній ступінь «Магістр», Термін навчання 1 рік 9 місяців

ОП Середня освіта (Природничі науки)