Факультет фізики, математики та інформатики

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИКИ, МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ

Поширення результатів проекту

 

 

 

 

 

Поширення результатів проекту відбувалося, зокрема, шляхом передачі підготовленими викладачами (тренерами) Університету досвіду отриманого від європейских колег в рамках виконання проекту, освітянам свого та партнерських ЗВО, коледжів, закладів загальної середньої освіти.

Передача досвіду відбувалася шляхом проведення викладацьким складом УДПУ тренінгів за матеріалами та знаннями, отриманими під час проходження тренінгів, проведеними європейськими партнерами для українських університетів. Для викладацького складу УДПУ проведено 2 серії тренінгів та для партнерських ЗВО, коледжів, закладів загальної середньої освіти – 1 серія тренінгів. Таким чином, тренерський склад УДПУ організував та реалізував навчання засобом проведення тренінгів за двома напрямами:

 • навчання професорсько-викладацького складу власного та партнерських ЗВО у кількості 67 осіб;
 • навчання вчительського складу закладів загальної середньої освіти у кількості 65 осіб.

До навчання в УДПУ були залучені: викладачі представлених в університеті факультетів (фізики, математики та інформатики; інженерно-педагогічної освіти; іноземних мов; соціальної та психологічної освіти); викладачі партнерських ЗВО (КВНЗ «Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т.Г. Шевченка», Уманський медичний коледж), а також вчителі 26 партнерських закладів освіти Черкаської, Житомирської, Вінницької областей.

 

На базі Центру новітніх освітніх технологій «USPU Ecosystem» було проведено для вищезазначених цільових груп наступні тренінги:

 • Підприємницька компетентність;
 • Технології дослідницького навчання;
 • Дівчата в STEAM;
 • «Go-LAB ecosystem»
 • Від класичного уроку до інноваційного навчання;
 • Дослідницьке навчання: створення ILS на платформі Go-LAB;
 • Розвиток цифрової компетентності засобами мобільних технологій;
 • Технологія мобільного навчання: використання Classroom у шкільній практиці;
 • Технологія розвитку критичного мислення учнів;
 • STEM-освіта: робототехніка, використання давачів мобільних пристроїв для фізичного експерименту;
 • Впровадження в освітній процес технології перевернутий клас;
 • Обчислювальне мислення.

 

За результатами проведених тренінгів набуті знання і вміння вчителями було впровадженно в освітній процес закладів загальної середньої освіти, зокрема:

Ружин Леся Василівна

Ярова Марина Олександрівна

Тягай Іван Олександрович

Шмалюх Сергій Сергійович

Роїк Лариса Василівна