Факультет фізики, математики та інформатики

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИКИ, МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ

Про проект

 

 

 

 

Коротка інформація про проект MoPED 

 

Проект «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) - №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP діє в рамках програми ЄС Еразмус + КА2 - Розвиток потенціалу вищої освіти.

Головна мета проектумодернізація навчальних планів педагогічних ВУЗів України шляхом впровадження найсучасніших методик викладання із використанням ІКТ та методів дослідження результатів.

 

Завдання проекту:

 • розробка сучасних навчальних матеріалів з методики викладання STEAM предметів;
 • створення та акредитація 18 нових курсів для програм на ОКР «Бакалавр» (ОКР «Магістр») в усіх українських ВНЗ – учасників проекту;
 • забезпечення серії тренінгів для 450 викладачів українських ВНЗ – учасників проекту;
 • налагодження ефективної співпраці між європейськими та українськими ВНЗ, вчителями шкіл та їх асоціаціями для посилення інтернаціоналізації, передачі знань та академічного потенціалу;
 • створення «Інноваційного класу» у кожному українському ВНЗ – учаснику проекту, який розглядатиметься як навчальний простір 21 Століття, побудований на основі кращих європейських практик.

 

Крім того, проект також зосереджується на:

 • розробці посібника щодо створення цифрового профілю викладача, який ґрунтується на аналізі вищої педагогічної освіти ЄС та України і, відповідно, повністю відповідає сучасним педагогічним тенденціям та політиці освітньої реформи в Україні;
 • удосконаленні володіння англійською мовою представниками педагогічного складу шляхом впровадження інтенсивного курсу англійської мови. У результаті в кожному українському ВНЗ-партнері розробляється новий навчальний курс англійською мовою;
 • отриманні знань та навичок, необхідних для створення профілю компетентності студентів щодо нових дисциплін;
 • розповсюдження знань, отриманих від партнерів з ЄС, з приблизно 300 вчителями початкової та середньої школи шляхом проведення 12 тренінгів;
 • максимізацію впливу MoPED на кінцевого споживача за допомогою продуктів MoPED та створення екосистеми MoPED;
 • представленні результатів проекту за допомогою різноманітних каналів поширення інформації, включаючи міжнародні / національні професійно-педагогічні мережі (eTwinning, шкільний освітній портал, Scientix), проектна подія „Технологія та освіта в Україні” та майстер-класи на основі сучасних методів та інструментів навчання.

 

Тривалість проекту: 15 жовтня 2017 – 14 квітня 2021 року.

Отримувач гранту: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Україна.

 

 

Партнерство:

 


 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника» (Україна) – головний бенефіціар та

координатор

 


 

Університет Деусто ( Іспанія) – співкоординатор

 


 

AGH Університет науки і технологій (Республіка Польща)

 


 

Кіпрський університет (Кіпр)

 


 

Київський університет імені Бориса Грінченка (Україна)

 


 

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний

університет імені Григорія Сковороди» (Україна)

 


 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

(Україна)

 


 

ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет

імені К.Д. Ушинського» (Україна)

 


 

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

(Україна)

 


 

ТзОВ «Quality Ukraine – Кволіті Юкрейн» – експерт з якості проекту