Факультет фізики, математики та інформатики

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИКИ, МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ

Історія факультету фізики, математики та інформатики

 


Фізико-математичний факультет є ровесником нашого університету. Більш того, сам університет, починаючи з 1930 року - Інститут соціального виховання в Умані був створений на базі двох відділень, у тому числі й техніко-математичного відділення. В 1930 році на перший курс цього відділення було зараховано 30 чоловік. Саме це відділення є першоосновою нинішнього фізико-математичного факультету.

В історії факультету можна виокремити такі основні періоди його розвитку:

1) 1930-1935 роки - період утворення і становлення техніко-математичного відділення, яке в 1933 році було перейменовано на механіко-математичне, згодом - в математичне;

2) 1935-1979 роки - період функціонування фізико-математичного факультету, який було створено на базі математичного відділення. У 1939 році було створено кафедри фізики та математики Уманського учительського інституту. Перший випуск майбутніх вчителів фізики і математики, які отримали вищу
педагогічну освіту відбувся у 1958 році;

Важливою віхою в житті фізико-математичного факультету був червень 1941 року. Початок цього року свідчив про інтенсивні процеси розбудови факультету, залучення до викладацької роботи кращих випускників вищих навчальних закладів та провідних вчених. Зокрема, 19 червня 1941 роки перед студентами і співробітниками Уманського учительського інституту виступав майбутній академік М.М. Боголюбов, - видатний математик другої половини XX століття. 22 червня 1941 року газета "Колгоспна правда" повідомила своїх читачів про те, що Уманський учительський інститут оголошує новий набір студентів на 1941-1942 навчальний рік. В цей же день розпочалася Велика Вітчизняна війна. Більшість викладачів і студентів стали на захист вітчизни. Уманський учительський інститут тимчасово перервав свою роботу.

Навчання в інституті було відновлено у червні 1944 року на фізико-математичному та природничо-географічному факультетах. Перший повоєнний навчальний рік розпочався 1 жовтня 1944 року. За парти на фізико-математичному факультеті сіли 173 студенти першого та другого курсів. Треба зазначити, що завдяки успішній роботі дирекції інституту було збережено бібліотечні фонди: евакуаційна комісія якою керував доцент І.В.Підпригорщук, таємно приховала їх замурувавши в одному із приміщень нинішнього навчального корпусу Уманського аграрного університету.

Перший повоєнний рік колектив факультету працював з особливо великим навантаженням і зробив все, що від нього залежало для підготовки необхідних вчительських кадрів. Влітку 1945 року відбувся перший післявоєнний випуск. Дипломи вчителя отримали 52 молодих випускники, дехто з них навіть не встигли змінити військовий одяг на цивільний.

У другій половині 40-60-х роках на фізматі кожного року навчалося найбільше студентів серед інших факультетів інституту; їх кількість постійно зростала-з 158 (1944/1945 н. р.) до 230(1960/1961 н. p.).

У зв'язку з політехнізацією змісту навчання в школі на фізико-математичному факультеті було здійснено ряд заходів по створенню необхідної навчально-матеріальної бази для підготовки вчителів трудового навчання. У 1956 році обладнано й розпочато заняття в механічному, слюсарному, столярному цехах та склодувному відділенні навчальних майстерень. У 1957 році створено автотракторний клас. У 1959 році проведено перший набір студентів на спеціальність «Фізика і праця».

Великою популярністю на факультеті користувалися студентські гуртки з фізики і математики. В різні роки їх активними учасниками були студенти А.Нещадим, Л.Пучкова, Й.Замаховський, В.Фак, В.Гончаренко, О.Волошин, В.Килимник, В.Татарчук, М.Мартинюк та інші. Згодом, багато з них стало викладачами вузу. Серед студентів факультету проводилися різноманітні творчі конкурси та змагання, найбільш успішних студентів відзначали різними нагородами. Так, книгою з математики "Теорія матриць" було нагороджено переможця математичної олімпіади Замаховського И.Ю. (1960 p.), нині викладача факультету.

На факультеті активно працювали студентські спортивні гуртки та творчі групи. На початку 80-х років на факультеті плідно працювала студентська кіностудія. Зокрема, вона виборола І місце на Всесоюзному конкурсу за сценарій «Зелена брама» (керівник В.П.Стеценко, нині доцент кафедри інформатики та ІКТ).

У зв'язку з реорганізацією мережі вищих навчальних закладів країни, діяльність Уманського педагогічного інституту була переорієнтовано з підготовки вчителів фізики і математики, - на підготовку вчителів трудового навчання. Як наслідок, починаючи з 1976 року набір студентів на навчання зі спеціальностей фізика і математика було призупинено. Натомість, розпочався набір студентів на навчання зі спеціальності «вчитель загально-технічних дисциплін і фізики». Як наслідок, фізико-математичний факультет тимчасово припинив своє функціонування, трансформувавшись у факультет підготовки вчителів загально технічних дисциплін і праці. Останній на той випуск майбутніх вчителів фізики і математики відбувся в 1981 році.

3) 1976-1995 роки - період функціонування факультету підготовки вчителів загально-технічних дисциплін і праці, який готував вчителів трудового навчання і фізики.

В цей час підготовку вчителів фізики (в якості додаткової спеціальності) на факультеті здійснювала кафедра „фізики і математики". Завдяки зусиллям викладачів цієї кафедри, навчально-матеріальна фізичних лабораторій і математичних кабінетів була збережена і, по-можливості, примножена. Зокрема, була відкрита нова навчальна лабораторія „Впровадження інформаційних технологій в навчальний процес"

У зв'язку з відновленням державної незалежності та розбудовою освітнього простору України на основі ідей демократизації навчання, активізувалася науково-методична робота викладачів факультету та пошук нових форм організації навчально-виховного процесу. Як наслідок, лише в період 1991-1995 роки викладачами факультету опубліковано майже 200 наукових праць, серед них 2 підручники для загальноосвітньої школи, навчально-методичні посібники для студентів вузу, 3 монографії, статті та тези. Результати наукових досліджень узагальнювалися в повідомленнях на різного рангу науково-практичних конференціях. На кафедрі виконувалася 2 держбюджетні теми „Проблеми модернізації змісту фізичної освіти в основній школі" та з механіки деформівного твердого тіла.

Як наслідок, було дозволено прийом студентів на навчання зі спеціальностей „фізика і математика" та „фізика і основи інформатика".

З метою приведення назви факультету у відповідність з профілем підготовки майбутніх вчителів, факультет підготовки вчителів загально-технічних дисциплін і праці було перейменовано у фізико-технічний факультет.

4) 1995-2001 роки - період діяльності факультету під назвою фізико-технічний, який готував фахівців широкого профілю - вчителів фізики, математики, трудового навчання і основ інформатики;

В цей час на факультеті було створено три кафедри: загальної фізики і методики її викладання, теоретичної фізики і інформатики, вищої математики. Зусиллями викладачів, співробітників і студентів факультету було створено 13 навчальних лабораторій, 2 методичних кабінети, 2 комп'ютерних класи. Захищено три докторські дисертації (Л.Кіпніс, О.Желєзняк, М.Мартинюк). Число студентів, які навчалися на спеціальностях фізико-математичного профілю перевищила 200 осіб.

Таким чином, було створено всі необхідні умови для відновлення роботи фізико-математичного факультету, як такого.

5) У 2000 році створено кафедру теоретичної фізики та інформатики. ЇЇ завідувачем став доктор фізико-математичних наук, професор А.М. Кушніренко. В складі кафедри працювали доктор фізико-математичних наук, професор О.О. Желєзняк, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України М.І. Жалдак, професор Ю.С. Рамський.

6) В січні 2001 року відбулася реорганізація фізико-технічного факультету. На його базі було створено два факультети: фізико-математичний та технолого-педагогічний.

7) З 2002 по 2005 рік кафедру теоретичної фізики та інформатики очолював кандидат фізико-математичних наук М.В. Дудик. З його ініціативи створено три комп'ютерних класи, закуплено сучасну мультимедійну апаратуру, яку використовували для потреб всього університету, змонтовано локальну мережу і підключено всі комп'ютери факультету до мережі Internet.

За цей період суттєво покращено навчально-матеріальну базу фізичних лабораторій. Відкрито лабораторію «комп'ютерного моделювання мікрофізичних та астрофізичних явищ», створено навчально-методичний центр «Планетарій», який став першим планетарієм, збудованим у вищому навчальному закладі України за роки її незалежності. Факультет сьогодні є науковим центром, який проводить міжнародні та всеукраїнські конференції. Так, в 2001-2005 роках на базі фізико-математичного факультету проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Сучасні методичні системи навчання фізики і астрономії у загальноосвітній школі», три Всеукраїнські науково-практичні конференції з проблем впровадження інформаційних технологій навчання «Комп'ютери в навчальному процесі», дві Всеукраїнські науково-практичні конференції «Проблеми дидактики фізики в загальноосвітній школі». Спільно з МОН України проведено Всеукраїнську нараду-семінар завідувачів кабінетами (методистів) фізики і астрономії обласних інститутів післядипломної освіти педагогічних працівників.

В різний час факультет очолювали Бабій В.М., Кужіль О.В., Борисенко Г.Г., Оленко Я.І., Грищенко М.М., Каленик В.І., Мартинюк М.Т., Рибак В.А., Краснобокий Ю.М., Осадчий О.С.. Протягом 2001-2005 p.p. деканом факультету працював доктор педагогічних наук, професор Мартинюк Михайло Тадейович., в минулому (1968 р.) - випускник фізико-математичного факультету Уманського державного педагогічного інституту імені П.Г.Тичини.

Однією з найяскравіших сторінок студентського життя на фізико-математичному факультеті є студентська газета « ВІСНИК ФІЗМАТУ» — показовий приклад успішного створення і втілення в життя проекту силами самих студентів. Щомісяця газету з захопленням читають як самі студенти нашого факультету, так і викладачі.

Заснований журнал у травні 2007 року

Першим керівником газети була Кур’янова Олена. Тоді газета мала вигляд інформаційного листа, де висвітлювалися основні події фізико-математичного факультету.

З 2011 року головним редактором журналу став Дубовик Віталій, а з 2013 року цю посаду зайняв Глухінчук Павло.

Під його керівництвом журнал розширив свій формат, тепер це 20 сторінок різного наповнення, що структуровані основні розділи:

 • науковий
 • дозвілля
 • події
 • професія
 • анонси
 • новини сучасної науки

Журнал публікується один раз у місяць.

Архів журналу "Вісник Фізмату":скачать

скачатьскачать

скачатьскачать

скачать

 


 

Перед нами — дійсно молодіжний, дійсно цікавий, дійсно амбіційний молодіжний проект, який за підтримки керівництва факультету має всі шанси на успіх, як в його стінах, так і поза його межами.

Протягом 2006-2007 деканом факультету працював кандидат фізико-математичних наук, доцент Дудик Михайло Володимирович, у 2008-2011 - кандидат фізико-математичних наук, доцент Краснобокий Юрий Миколайович.

У 2009 році кафедру теоретичної фізики та інформатики перейменовано на кафедру інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій. Члени кафедри підтримують зв'язки з провідними науковими установами України: Інститутом механіки АН України, Фізико-механічним Інститутом НАН України (м. Львів), Інститутом педагогіки АПН України, Інститутом засобів навчання АПН України, Головною Астрономічною обсерваторією НАН України, Київським, Львівським, Одеським національними університетами, національним університетом "Львівська політехніка".

З 2011-2013 н. р. деканом фізико-математичного факультету є кандидат фізико-математичних наук, доцент Хазін Геннадій Анатолійович.

В цей період проліцензовано напрям підготовки 6.040302 Інформатика. Та здійснено перший набір студентів. Велика увага приділяється методичному забезпеченню навчального процесу. Видано понад 80 навчальних посібників. Студенти факультету займають призові місця на олімпіадах різного рівня.

За безпосередньою участю кафедри вищої математики Уманським державним педагогіним університетом підписано угоди про міжнародне наукове співробітництво з Regional Academy of Natural Sciences (США, Санта -Барбара) та Ташкентським фінансовим інститутом (Узбекистан).

Протягом 2013-2014 рр. посаду декана факультету обіймав кандидат педагогічних наук, доцент Ткаченко Ігор Анатолійович. З 2014 по 2016 рр. деканом факультету працював доктор педагогічних наук, професор Авраменко Олег Борисович.

У 2015 році фізико-математичний факультет перейменовано на факультет фізики, математики та інформатики.

З 2016 року посаду декана обіймає кандидат педагогічних наук, доцент Махомета Тетяна Миколаївна.

За її ініціативи придбано сучасну мультимедійну апаратуру, яку використовують для проведення навчальних занять, проведення веб-семінарів та онлайн конференцій. Крім того, оновлено матеріально-технічну базу та придбано комплект лабораторного обладнання для проведення фізичних експериментів.В цей період також на факультеті розпочинається підготовка іноземних студентів.

Факультет активно співпрацює із закладами загальної середньої освіти міста Умань, Уманського, Маньківського, Жашківського, Христинівського районів. Проводить виїзні методичні семінари, тренінги, конференції.

З 2016 року студенти факультету відповідно до договору про співпрацю мають змогу пройти іноземне стажування, здійснити навчання за кордоном згідно студентських міжнародних програм.

16 грудня 2016 року відбувся захист доктора педагогічних наук, професора кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання - Ткаченка Ігоря Анатолійовича.

Назва докторської дисертації: «Методична система навчання астрономії в педагогічних університетах»

Спеціальність: 13.00.02 – теорія та методика навчання (астрономії)

У 2017 році викладачі факультету фізики, математики та інформатики к.п.н., доцент Тетяна Годованюк і к.п.н., доцент Тетяна Махомета, з метою долучитися до розробки спільного проекту в межах консорціуму європейських та українських університетів, взяли участь у оголошеному конкурсі проектів за напрямком «Розвиток потенціалу вищої освіти» Erasmus+ та здобули перемогу.Завдяки цьому, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини став членом консорціумі проекту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних інструментів викладання» (MoPED № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP..).

Головна мета проекту – модернізація навчальних планів педагогічних закладів вищої освіти (ЗВО) України шляхом впровадження найсучасніших методик викладання із використанням ІКТ та методів дослідження результатів.

Цілі проекту:

 • розробка сучасних навчальних матеріалів з методики викладання STEAM предметів;
 • створення та акредитація 18 нових курсів для програм на ОКР «Бакалавр» (ОКР «Магістр») в усіх українських ВНЗ – учасників проекту;
 • забезпечення серії тренінгів для 450 викладачів українських ВНЗ – учасників проекту;
 • налагодження ефективної співпраці між європейськими та українськими ЗВО, вчителями шкіл та їх асоціаціями для посилення інтернаціоналізації, передачі знань та академічного потенціалу;
 • створення «Інноваційного класу» у кожному українському ЗВО – учаснику проекту, який розглядатиметься як навчальний простір 21 Століття, побудований на основі кращих європейських практик.

У 2018 році відкрито ліцензію на підготовку спеціалістів за спеціальністю 014.15 Середня освіта. (Природничі науки). Також факультет продовжує здійснювати підготовку студентів за ОС бакалавр та магістр за такими спеціальностями 014.08 Середня освіта. (Фізика), 014.04 Середня освіта. (Математика), 014.09 Середня освіта. (Інфоматика). З додатковими спеціалізаціями: математика, інформатика, охорона праці, комп'ютерні мережі та системи - за вибором.

 

27 березня 2019 року відбувся захист доктора педагогічних наук, доцента кафедри інформатики і інформаційно-комунікаційних технологій - Ткачук Галини Володимирівни.

 

Назва докторської дисертації: «Теоретичні і методичні засади практично-технічної підготовки майбутніх учителів інформатики в умовах змішаного навчання»

 

Спеціальність: 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни)

 

Ви тут: Головна Про факультет Історична довідка