Факультет фізики, математики та інформатики

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИКИ, МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ

Інформаційний пакет 2017-2018

Перелік бакалаврських програм:

0402 Фізико-математичні науки:

6.040203 Фізика*

6.040201 Математика* 

0403 Системні науки та кібернетика:

6.040302 Інформатика*

 

Перелік магістерських програм:

8.04020301 Фізика (за напрямами)*

8.04020101 Математика (за напрямами)*