Факультет фізики, математики та інформатики

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИКИ, МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ

Захист курсових робіт з інформатики та програмування

На кафедрі інформатики і інформаційно-комунікаційних технологій відбувся захист курсових робіт студентів ІІІ курсу, 33 та 33а груп, очної форми навчання, за спеціальністю 014.09 Середня освіта (Інформатика), освітнього ступеня «Бакалавр».

Студенти презентували свої роботи, обґрунтували вибір теми та методики дослідження, а також детально проаналізували отримані результати. Теми курсових проєктів переважно були практико-орієнтованими та спрямованими на розробку конкретних програмних засобів. Зокрема, дослідження технології створення 3D об’єктів у віртуальних лабораторних роботах з інформатики, розробки наочних навчальних ресурсів засобами Photoshop, розробки програм-тренажерів з інформатики, технологій будови Інтернет-магазинів, історії розвитку робототехніки, проектування сайту комп’ютерної тематики, розробки дизайну шкільного сайту, створення відеоматеріалів навчального призначення тощо.

Цікавою виявилась робота Олександра САФРОНОВА «Створення електронного навчально-методичного комплексу з інформатики для 6 класу». Робота є надзвичайно актуальним дослідженням, оскільки дає змогу підвищити залученість учнів через інтерактивні елементи та забезпечує доступність навчальних матеріалів у будь-який час і з будь-якого місця. Це сприяє індивідуалізації навчання, швидкому оновленню змісту та розвитку цифрових компетентностей учнів, необхідних для успішного функціонування в сучасному інформаційному суспільстві.

Усі здобувачі вищої освіти успішно захистили свої курсові роботи з інформатики та програмування та показали високий рівень підготовки.

Вітаємо студентів з успішним завершенням важливого етапу в їхньому навчанні та бажаємо успіхів у подальших наукових здобутках!


 

Ви тут: Головна Новини та події Захист курсових робіт з інформатики та програмування