Факультет фізики, математики та інформатики

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИКИ, МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ

ВІДБУЛАСЯ IV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ, ХІМІЇ, БІОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК У КОНТЕКСТІ ВИМОГ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ»

26 травня 2022 року науково-педагогічні працівники факультету фізики, математики та інформатики взяли участь у ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог нової української школи», яка відбулася на базі Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Одним із співорганізаторів даного заходу виступив Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

У роботі конференції взяли участь понад 200 учасників з України, Cловенії, Польщі, Мексики, Китаю.

Роботу пленарного засідання відкрив ректор Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, доктор філософських наук, професор Буяк Богдан Богданович.

Із вітальним словом від нашого університету звернулася проректор з наукової роботи, доктор педагогічних наук, доцент Тетяна Годованюк, яка зазначила, що одним із головних завдань підготовки майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог нової української школи є формування здатності організувати цілеспрямоване формування компетентностей, забезпечити інтегрованість змісту на основі ключових компетентностей тощо. Саме тому, актуальність питань які обговорюватимуться під час даного заходу є очевидною, оскільки є пріоритетними в педагогічній освіті, висувають нові вимоги до особистості майбутнього вчителя.

Лейтмотивом цьогорічної конференції стали слова кандидата педагогічних наук, учителя-методиста з Донеччини Вікторії Федорівни Бак: «Створювати простір ПЕРЕМОГИ – обов’язок кожного з нас». 

На пленарному засіданні виступили з доповідями:

Ляшенко Олександр Іванович – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, академік-секретар відділення загальної середньої освіти і цифровізації освітніх систем, Інститут вищої освіти і науки НАПН України.

Мартинюк Михайло Тадейович – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, завідувач кафедри фізики та інтегративних технологій навчання природничих наук Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Засєкіна Тетяна Миколаївна – доктор педагогічних наук, провідний науковий співробітник, заступник директора з науково-експериментальної роботи, Інститут педагогіки НАПН України.

Сергієнко Володимир Петрович – доктор педагогічних наук, професор, директор навчально-наукового інституту перепідготовки, підвищення кваліфікації та доуніверситетської підготовки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Атаманчук Петро Сергійович – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри фізики та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

Грицай Наталія Богданівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри природничих наук з методиками навчання Рівненського державного гуманітарного університету.

Янкович Олександра Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри кафедра педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Головко Микола Васильович – доктор педагогічних наук, доцент, заступник директора з наукової роботи Інституту педагогіки НАПН України.

Доповіді, представлені на конференції вирізнялися не тільки високим рівнем професіоналізму, майстерності, унікальності, авторським баченням, якісним і доступним викладом, але духом патріотизму, віри в перемогу.

Незважаючи на військовий стан, учасниками міжнародної науково-практичної конференції були представники практично з усіх регіонів України. 

Обговорення дискусійних питань продовжувалось на секційних засіданнях.

У ході роботи конференції було обговорено актуальні проблеми підготовки вчителів фізики, астрономії, математики, хімії, біології та природничих наук в умовах реформування загальної середньої та вищої освіти, окреслено стратегії подальшої наукової співпраці.

Крім того, у рамках «Відкритого майданчика» відбулося обговорення освітньо-професійних програм підготовки здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (предметні спеціальності: «Фізика», «Природничі науки»; «Біологія та здоров’я людини», «Хімія», «Математика»).

Конференція пройшла у душевній, теплій атмосфері із жвавими дискусіями та конструктивними ідеями!

 

ЗВ'ЯЗАТИСЯ З НАМИ

 

Ви тут: Головна Новини та події ВІДБУЛАСЯ IV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ, ХІМІЇ, БІОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК У КОНТЕКСТІ ВИМОГ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ»