Факультет фізики, математики та інформатики

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИКИ, МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ

В ОНЛАЙН-РЕЖИМІ ВІДБУВСЯ ЗАХИСТ КУРСОВИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ ТРЕТЬОГО КУРСУ ФАКУЛЬТЕТУ ФІЗИКИ, МАТЕМАТИКИ І ІНФОРМАТИКИ

На кафедрі інформатики і ІКТ відбувся захист курсових робіт студентів третього курсу факультету фізики, математики та інформатики в онлайн-режимі за допомогою платформи GoogleMeet.

Відповідно до робочого навчального плану студенти 3-го року навчання виконували наукове дослідження з «Інформатика та програмування». Головною домінантою написання курсової роботи є принцип науковості, який полягає у тому, що зміст курсової роботи має бути повністю узгодженим із сучасними науковими дослідженнями. Крім того, курсова робота повинна відповідати вимогам актуальності та практичної цінності. Тому при написанні курсових робіт студенти разом з аналізом сучасної наукової літератури використовували й матеріали власної дослідницької діяльності.

Завідувач кафедри інформатики і ІКТ кандидат педагогічних наук, доцент Марія Медведєва у вступному слові наголосила, що написання та захист курсової роботи дозволяють студентам не лише поглибити свої теоретичні знання з інформатики та програмування, а й сформувати навички самостійної наукової роботи. Студенти також мали змогу оволодіти методами програмної реалізації прикладних задач на основі базових алгоритмів чисельних методів на мовах програмування високого рівня, розглянути сучасні середовища та мови програмування для обчислювальних методів з точки зору їх застосування у прикладних задачах; набути досвіду теоретичного узагальнення, кількісного та якісного аналізу результатів дослідження; отримати навички формулювання власних теоретичних і практичних висновків з теми дослідження.

Під час захисту курсових робіт студенти 3-го курсу представили власні наукові доробки з різних актуальних питань інформатики та програмування. Відбулося цікаве та змістовне обговорення результатів студентських наукових досліджень. Також студенти отримали корисні настанови для подальших наукових досліджень від заступника з навчальної роботи факультету фізики, математики та інформатики професора Галини Ткачук.

Комісія у складі Марії Медведєвої та Галини Ткачук оцінили рівень сформованості загальних (ключових) та професійних компетенцій, набутих студентами у процесі написання курсової роботи. 

 

ЗВ'ЯЗАТИСЯ З НАМИ

Ми в соціальних мережах.

ФОТОГАЛЕРЕЯ
Ви тут: Головна Новини та події В ОНЛАЙН-РЕЖИМІ ВІДБУВСЯ ЗАХИСТ КУРСОВИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ ТРЕТЬОГО КУРСУ ФАКУЛЬТЕТУ ФІЗИКИ, МАТЕМАТИКИ І ІНФОРМАТИКИ