Факультет фізики, математики та інформатики

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИКИ, МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ

Поширення результатів проекту

 

 

 

 

 

Поширення результатів проекту відбувалося, зокрема, шляхом передачі підготовленими викладачами (тренерами) Університету досвіду отриманого від європейских колег в рамках виконання проекту, освітянам свого та партнерських ЗВО, коледжів, закладів загальної середньої освіти.

Передача досвіду відбувалася шляхом проведення викладацьким складом УДПУ тренінгів за матеріалами та знаннями, отриманими під час проходження тренінгів, проведеними європейськими партнерами для українських університетів. Для викладацького складу УДПУ проведено 2 серії тренінгів та для партнерських ЗВО, коледжів, закладів загальної середньої освіти – 1 серія тренінгів. Таким чином, тренерський склад УДПУ організував та реалізував навчання засобом проведення тренінгів за двома напрямами:

 • навчання професорсько-викладацького складу власного та партнерських ЗВО у кількості 67 осіб;
 • навчання вчительського складу закладів загальної середньої освіти у кількості 65 осіб.

До навчання в УДПУ були залучені: викладачі представлених в університеті факультетів (фізики, математики та інформатики; інженерно-педагогічної освіти; іноземних мов; соціальної та психологічної освіти); викладачі партнерських ЗВО (КВНЗ «Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т.Г. Шевченка», Уманський медичний коледж), а також вчителі 26 партнерських закладів освіти Черкаської, Житомирської, Вінницької областей.

 

На базі Центру новітніх освітніх технологій «USPU Ecosystem» було проведено для вищезазначених цільових груп наступні тренінги:

 • Підприємницька компетентність;
 • Технології дослідницького навчання;
 • Дівчата в STEAM;
 • «Go-LAB ecosystem»
 • Від класичного уроку до інноваційного навчання;
 • Дослідницьке навчання: створення ILS на платформі Go-LAB;
 • Розвиток цифрової компетентності засобами мобільних технологій;
 • Технологія мобільного навчання: використання Classroom у шкільній практиці;
 • Технологія розвитку критичного мислення учнів;
 • STEM-освіта: робототехніка, використання давачів мобільних пристроїв для фізичного експерименту;
 • Впровадження в освітній процес технології перевернутий клас;
 • Обчислювальне мислення.

 

За результатами проведених тренінгів набуті знання і вміння вчителями було впровадженно в освітній процес закладів загальної середньої освіти, зокрема:

Ружин Леся Василівна

Ярова Марина Олександрівна

Тягай Іван Олександрович

Шмалюх Сергій Сергійович

Роїк Лариса Василівна

Екосистема MoPED

 

 

 

 

 

Ecosystem MoPED в УДПУ

 

Ідея – розроблення, впровадження й удосконалення інноваційних методик підготовки (перепідготовки) майбутніх (діючих) учителів ЗЗСО, викладачів ЗВО на основі передового зарубіжного й вітчизняного досвіду.

Структура – ICR, цільові групи (студенти, вчителі та викладачі закладів освіти), науково-педагогічні працівники, допоміжний персонал (лаборанти, інженери-програмісти), адміністрація університету.

Педагогічний інструментарій (форми, методи, засоби, технології).

Форми – тренінги, семінари, конференції, круглі столи та ін.

Методи – традиційні та інноваційні.

Технології – технології змішаного навчання, технології дистанційного навчання, інтерактивні технології та ін.

 

Цільові аудиторії Ecosystem MoPED

 • Студенти, магістранти, аспіранти  та інші науково-педагогічні працівники ФФМІ та структурних підрозділів УДПУ імені Павла Тичини.
 • Вчителі та учні закладів загальної середньої освіти Черкаського регіону.
 • Викладачі коледжів, ліцеїв Черкаського регіону.
 • Слухачі курсів підвищення кваліфікації УДПУ імені Павла Тичини.
 • Роботодавці, представники соціальних інституцій, громадських організацій.

 

Функціонування та подальша реалізація:

Освітяни:

1) Проведення курсів підвищення кваліфікації  для освітян на базі ICR та поширення досвіду набутого під час реалізації проєкту;

2) Проведення освітньо-наукових заходів на базі ICR (тренінгів, майстер класів, круглих столів, семінарів, конференцій різного рівня тощо);

3) Проведення спільних бінарних та інтегрованих занять викладачами ЗВО та вчителями ЗЗСО на базі ICR;

4) Використання ICR для реалізації освітнього процесу в Університеті;

5) Надання освітніх платних послуг.

 

Здобувачі освіти

1) Академічна мобільність здобувачів вищої освіти на Всеукраїнському рівні, зокрема з університетами-партнерами по проєкту;

2) Організація освітнього процесу на базі ICR в Університеті:

Три нових навчальних курси:

 • Курс «Cloud and Mobile Technologies in Education»;
 • Курс «Інноваційні технології навчання шкільного курсу математики»;
 • Курс «Технології розвитку критичного мислення у навчанні фізики».

3) Включення розроблених курсів в освітні програми підготовки вчителів:

 • «014.04 Середня освіта (Математика. Інформатика)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти;
 • «014.04 Середня освіта (Математика)»  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти;
 • «014.09 Середня освіта (Інформатика)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти;
 • «014.08 Середня освіта (Фізика. Математика)» другого  (магістерського) рівня вищої освіти;
 • «014.08 Середня освіта (Фізика. Інформатика)» другого  (магістерського) рівня вищої освіти.

4) Включення розроблених курсів (або окремих модулів) в інші освітні програми підготовки здобувачів вищої освіти в Університеті;

5) Проведення спільних освітньо-наукових заходів для здобувачів середньої та вищої освіти:

6) Проведення наукових заходів (олімпіади, конкурси, захисти робіт МАН) для учнівської молоді на базі ICR.

 

 

Вплив та використання Ecosystem MoPED

 

Вплив на індивідуальному (професійному) рівні

Результати проекту та нове матеріально-технічне забезпечення ICR планується використовувати викладачами ФФМІ з метою підсилення інноваційної складової викладання навчальних дисциплін та організації навчальної та наукової позааудиторної роботи для здобувачів освіти.

Вплив на інституційному рівні

Проект MoPED надає нові можливості та умови для стратегічного розвитку університету, дозволяє надати новий зміст педагогічної освіти, посилити науковий потенціал спрямований на впровадження нових освітніх технологій в освітній процес УДПУ імені Павла Тичини.

Таким чином, після завершення проекту, ICR – як структурний підрозділ університету буде використовуватись для удосконалення якості організації освітнього процесу здобувачів вищої освіти.

Створений ICR використовується для формування фахових компетентностей майбутніх учителів, зокрема цифрової, спеціальностей ФФМІ:

-  014.04 Середня освіта (Математика);

-  014.08 Середня освіта (Фізика);

-  014.09 Середня освіта (Інформатика);

-  014.15 Середня освіта (Природничі науки).

Аналогічне використання можливе для спеціальностей всіх структурних підрозділів УДПУ імені Павла Тичини. 

Розроблені в рамках проєкту три нових навчальних курсів стануть основою та підґрунтям для розробки нових вибіркових дисциплін для окремих спеціальностей УДПУ імені Павла Тичини.

Посібник з формування цифрової компетенції  майбутніх учителів буде рекомендовано для ознайомлення гарантам освітніх програм педагогічних спеціальностей для оновлення освітніх програм.

Вплив на регіональному рівні

Проект MoPED дозволяє посилити вплив університету на сталий розвиток регіону завдяки створенню позитивного іміджу УДПУ імені Павла Тичини, як сучасного навчального закладу, структурним підрозділом якого є Центр новітніх освітніх технологій “USPU Ecosystem” та використовує інноваційні прогресивні педагогічні методики розроблені на основі Європейського досвіду.

Продовжити поширення результатів проєкту та створювати умови для ефективного використання ICR іншими освітніми закладами регіону (угоди про співпрацю із закладами освіти).

Вплив на національному рівні

Проект MoPED дозволяє створити позитивний імідж сучасного закладу вищої освіти, як прогресивного університету, який відповідає викликам сьогодення та майбутнього.

Підтримка створеної екосистеми MoPED, проведення спільних заходів між членами консорціуму та залучення інших закладів вищої освіти до співпраці. Надання можливостей студентам у межах формальної та неформальної освіти вивчати навчальні курси, розроблені в рамках проєкту MoPED.

Вплив на міжнародному рівні

Висвітлювати результати проєкту на міжнародному рівні через публікації у закордонних виданнях, участі в міжнародних конференціях, семінарах тощо.

 

Нові навчальні курси

 

 

 

 

 

Згідно наказів ректора, №461 "Про внесення змін до освітніх програм та навчальних планів факультету фізики, математики та інформатики" від 28.05.2019 року, №475 "Про внесення змін до робочих навчальних планів факультету фізики, математики та інформатики" від 03.06.2019 року№876 "Про внесення змін до робочих навчальних планів" від 17.08.2020 року, введено в освітній процес факультету фізики математики та інформатики  нові навчальні курси розроблені в рамках проекту, а саме:

 

Інноваційні технології навчання шкільного курсу математики: Концепція, Handbook, Курс (пароль для входу: 123456) 

 

Cloud and Mobile Technologies in Education: КонцепціяHandbookКурс (пароль для входу: 123456) 

 

Технології розвитку критичного мислення у навчанні фізики:  КонцепціяHandbookКурс (Логін: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. Пароль:12345678)

 

З іншими навчальними курсами, розробленими в рамках проекту MoPED, можна ознайомитись перейшовши за посиланням: КУРСИ

 

Перед впровадженням розробленого освітнього контенту в процес навчання було здійснено внутрішнє оцінювання якості навчально-методичного забезпечення кожної навчальної дисципліни комісією з якості освіти, створеною в університеті.

 

До цієї комісії увійшли: перший проректор, проректор з інноваційної діяльності та європейської інтеграції, начальник навчально-методичного відділу, науково-педагогічні працівники, представники відділу освіти Уманської міської ради, представник роботодавців,  та представниця від студентства, а також зовнішній експерт, декан фізико-математичного факультету Південноукраїнського національного педагогічного університету  імені К.Д. Ушинського (представник університета-партнера проєкту). Комісією з питань якості освіти було передбачено оцінювання розроблених у рамках проєкту MoPED навчальних дисциплін до їх апробації (первинне оцінювання) та після апробації, вдосконалення освітнього контенту, у т.ч. з урахуванням результатів опитування студентів (фінальне оцінювання всього навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни).

 

Зовнішня експертиза навчальних матеріалів Національними експертами з реформування вищої освіти Програми ЄС Еразмус+ була здійснена до початку апробації розроблених дисциплін після первинної (внутрішньої). За умов позитивної оцінки якості хендбуків навчальні дисципліни були введені в освітній процес УДПУ.

 

Всього новими навчальними дисциплінами за період їх апробації охоплено 110 студентів, з яких: 84 майбутніх бакалаврів (58 студентів спеціальності 014.04 Середня освіта (Математика) та 26 студентів спеціальності 014.09 Середня освіта (Інформатика)) та 26 майбутніх магістрів (спеціальності 014.08 Середня освіта (Фізика)).