Факультет фізики, математики та інформатики

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИКИ, МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ

Склад групи

Плани та звіти

План міжнародної діяльності

 


 

 

Звіт з міжнародної діяльності

 

 

Загальна інформація

Мета та завдання міжнародного співробітництва

Метою міжнародного співробітництва є розвиток міжнародних відносин університету для його інтеграції у світову та європейську систему освіти та зростання авторитету у світі; організація та забезпечення міжнародної академічної мобільності викладачів та студентів; підвищення рівня кваліфікації викладачів УДПУ шляхом координації наукових і науково-педагогічних контактів з навчальними закладами зарубіжних країн в рамках міжнародних освітніх та наукових програм та на підставі угод про співпрацю з університетами-партнерами та іноземними науковими та освітніми організаціями. Спільна робота із зарубіжними партнерами спрямовується на підготовку фахівців; проведення міжнародних наукових конференцій, симпозіумів, семінарів та робочих зустрічей; членство  у   міжнародних   наукових,   освітніх,  адміністративних  структурах, асоціаціях, товариствах; відзначення наукових досягнень університету на міжнародному рівні; співробітництво по лінії міст-побратимів.

 

Основні завдання

  1. Планування спільних програм міжнародного співробітництва з іноземними навчальними закладами, організаціями, асоціаціями в галузі науки та освіти.
  2. Організація участі у програмах міжнародного обміну, стажування та практики аспірантів, докторантів, педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників та студентів УДПУ.
  3. Реалізація спільних міжнародних освітніх заходів.
  4. Надання необхідної організаційної та методичної допомоги структурним підрозділам, факультетам і кафедрам у встановленні та підтримці міжнародних зв'язків.
  5. Здійснення інформаційної та рекламної роботи з метою пошуку нових університетів-партнерів та розширення географії міжнародних зв'язків УДПУ.
  6. Проведення прийомів офіційних іноземних делегацій та окремих фахівців згідно розпорядження ректора та вимог протоколу.
  7. Активізація участі структурних підрозділів університету в міжнародних освітніх та наукових проектах.

 

Актуальні пропозиції


 

Запрошення на стажування до Університету Адама Міцкевича, Познань, Польща 


  

Запрошуємо на дистанційне стажування для викладачів від університету Collegium Civitas!


 

Міжнародний відділ запрошує на курси іноземних мов


 

Запрошуємо до участі у роботі міжнародного підвищення кваліфікації


 

Онлайн-стажування на базі Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Польща


 

Запрошуємо долучитися до роботи міжнародного підвищення кваліфікації


 

Міжнародного підвищення кваліфікації на тему: «неформальна освіта при підготовці здобувачів освіти  гуманітарних спеціальностей в країнах європейського союзу та україні»


 

Дистанційне стажування для науково-педагогічних працівників у Білостоцькому університеті (Факультет Наук про Освіту)


 

ІІІ Літня міжнародна школа з алгоритмічного програмування Algorithmic Leo Camp


 

Літня школа солідарності серед студентів

секція з методики навчання хімії

Відповідно до рішення конкурсної галузевої комісії з методики навчання хімії до участі на науково-практичній конференції запрошуються автори робіт, які набрали *** і більше балів.

№ з/п Шифр Рецензент 1 Рецензент 2 Сума Рецензії
1  ОЦІНЮВАННЯ 93 91 184 Рецензія 1 Рецензія 2
2  ЕКСПЕРИМЕНТ 91 90 181 Рецензія 1 Рецензія 2
3  Творчість здобувача 90 89 179 Рецензія 1 Рецензія 2
4  Завдання 89 89 178 Рецензія 1 Рецензія 2
5  Періодичний закон 89 87 176 Рецензія 1 Рецензія 2
6  Хмара 74 80 154 Рецензія 1 Рецензія 2
7  ДОШКА 75 76 151 Рецензія 1 Рецензія 2
8  ІНТЕГРАЦІЯ 73 75 148 Рецензія 1 Рецензія 2
9  "Інтеракт ЛТ" 73 68 141 Рецензія 1 Рецензія 2
10  "Активність" 53 63 116 Рецензія 1 Рецензія 2
11  Knowledge and experience 60 56 116 Рецензія 1 Рецензія 2
12  "ІКТ" 56 55 111 Рецензія 1 Рецензія 2
13  Хімічна технологія 55 51 106 Рецензія 1 Рецензія 2
14  "Гра" 41 47 88 Рецензія 1 Рецензія 2