АКТИВ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА

ГОДОВАНЮК
Тетяна Леонідівна

кандидат педагогічних наук, доцент
координатор наукового товариства

Маслюченко Юлія Анатоліївна
Мазурок Ганна Борисівна
Повічан Тетяна Юріївна
Рибчак Андрій Олегович
Головко Інна Іванівна
Крочак Сергій Сергійович
Бабак Антон Миколайович
Ковтанюк Максим Сергійович
Дерман Дмитрій Юрійович
Якубенко Олександр Михайлович
Джога Дмитро Сергійович
Криворучко Інна Ігорівна
Бордіяну Ян

СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО

Студентське наукове товариство (СНТ) - це добровільне студентське об''єднання, що організовується в вищих навчальних закладах із метою залучення студентів до науково-дослідної роботи, поширення й узагальнення досвіду цієї роботи, підвищення якості підготовки та виховання майбутніх фахівців.

СНТ сприяє формуванню творчих характеристик особистості, яка готова ефективно вирішувати теоретичні та прикладні проблеми, що виникають в процесі дослідницької роботи.

Залучення широких кіл молодих фахівців до науки здійснюється завдяки активній діяльності підрозділів інститутів, відповідальним за вказаний напрям роботи, міжкафедральним науковим центрам та гуртками кафедр, органами студентського самоврядування, з яких провідна роль в цьому процесі належить студентському науковому товариству. Основними цілями товариства є створення і розвиток сприятливих умов для формування кваліфікованих фахівців шляхом інтенсифікації науково-дослідної роботи, участі їх у фундаментальних та прикладних дослідженнях, що проводяться в інституті, а також забезпечення можливості для кожного студента реалізувати своє право на творчий розвиток особистості згідно з його здібностями і потребами.

Студентське наукове товариство факультету фізики, математики та інформатики діє з метою координації, організаційного та науково-методичного забезпечення роботи з обдарованою молоддю, створення сприятливих умов для розвитку і реалізації творчих здібностей студентів факультету, залучення їх до активної науково-дослідної, пошукової діяльності у процесі навчання в університеті, участі у вирішенні актуальних науково-педагогічних, гуманітарних та науково-технічних проблем..

Членами СНТ можуть бути студенти та магістранти денної і заочної форми навчання університету, які активно займаються пошуковою, гуртковою та науково-дослідною роботою.

Метою роботи СНТ – є створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу осіб, які навчаються в університеті, розвиток в них наукового мислення і навичок дослідницької роботи, популяризація різних галузей науки, розвиток інноваційної діяльності, організаційна допомога керівництву університету в оптимізації наукової та навчальної роботи.

Завдання

Функції

Історія СНТ

Студентське наукове товариство факультету фізики, математики та інформатики засноване у 2012 році. Першою очолила товариство Кучерук Ірина. З вересня 2014 року на посаду голови СНТ обрано Мазурок Ганну, студентку IІІ курсу. У 2016 році Студентське наукове товариство очолила студентка ІV курсу Маслюченко Юлія.

Нравится