Факультет фізики, математики та інформатики

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИКИ, МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ

Відбувся науково-практичний семінар «Впровадження мобільно-орієнтованих технологій навчання»

Освіта як основний фактор розвитку суспільства повинна завжди адаптуватись до умов сучасного світу. Так, з появою комп’ютерів і широкого їх використання, заклади освіти почали реалізовувати програму інформатизації і комп’ютеризації, з’явились комп’ютерно-орієнтовані методики навчання, які передбачали вивчення комп’ютера не лише як об’єкта вивчення, але і як засобу навчання.

Поява мережних технологій активізувала підключення всіх закладів освіти до мережі Інтернет і впровадження методик дистанційного навчання засобами електронної пошти, конференції, форумів, а згодом платформ для здійснення дистанційного навчання і створення дистанційних курсів. Поява перших мобільних пристроїв викликала швидше обурення, аніж схвалення від учителів, оскільки на той період не існувало методик педагогічно доцільного використання їх у навчальному процесі і мобільний телефон у руках учня був лише розвагою і засобом зв’язку. Таким чином, МОН України прийнято наказ про використання мобільних телефонів у навчальних закладах, відповідно до якого заборонялось усім учасникам навчального процесу з 1 вересня 2007 року використовувати мобільні телефони в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах. Проте, педагогічний потенціал нового покоління мобільних пристроїв – смартфонів – змусив наукову спільноту й освітніх адміністраторів переосмислити мобільні технології й упровадити їх у навчальний процес і перетворити їх застосування з розважального в навчальне.

Мобільне навчання (mobile learning або m-learning) вважають новою стадією розвитку електронного навчання (e-learning), що використовує як засіб навчання мобільні пристрої і безпровідний доступ до навчальних ресурсів.

На сьогоднішній день впровадження мобільно-орієнтованих технологій навчання активно обговорюється серед педагогів-науковців. Саме тому на факультеті фізики, математики та інформатики 19 вересня 2019 року відбувся міжкафедральний науково-практичний семінар «Впровадження мобільно-орієнтованих технологій навчання».

На семінарі були представлені наступні доповіді:

 • Основні типи  контенту,  що  можуть  бути  використані  в організації  мобільного  навчання
 • Розробка курсів в MoodleCloud
 • Організація поточного контролю знань студентів засобами мобільних технологій
 • Проблеми використання мобільних пристроїв у вищій школі
 • Переваги та недоліки впровадження мобільного навчання
 • Формування інформаційно-цифрової компетентності викладача закладів вищої освіти
 • Сучасні педагогічні технології в навчанні
 • Мобільне навчання як нова технологія викладання у вищій школі
 • Застосування навчальної платформи "SoloLearn" підчас вивчення мов програмування
 • Використання мобільно-орієнтованих технологій при вивченні дисципліни «Програмування»
 • Мобільні технології як засіб активізації пізнавальної діяльності студентів
 • Впровадження мобільних технологій при викладанні дисципліни «Інформатика»
 • Технологія мобільного навчання: проблеми та шляхи вирішення
 • Створення «живих профілів» функції однієї змінної в мобільному додатку Geogebra 6,0
 • Застосування мобільних навчальних додатків під час розробки уроку з математики
 • Система відеоконференцій BigBlueButton як ефективний інструмент онлайн навчання
 • Використання мобільно-орієнтованих технологій у практичній підготовці вчителя математики
 • Використання QR-кодів на заняттях з методики навчання математики
 • Впровадження мобільно-орієнтованих технологій на заняттях з методики навчання математики
 • Огляд застосунків для вивчення ймовірностей та статистики для мобільних пристроїв
 • Використання сервісу LearningApps.com в освітньому процесі з фізики в закладах освіти
 • Використання мобільно-орієнтованих технологій навчання в курсі «Основи сучасної електроніки»
 • Мобільно-орієнтовані технології у викладанні інтегрованого курсу «Методика навчання природничих наук»
 • Використання мобільного додатку Stellarium у вивченні сферичної астрономії
 • Хмарні технології у викладанні теоретичної фізики
 • Розвиток критичного мислення засобами хмарних технологій
 • Використання Classroom на заняттях з методики навчання фізики
 • Використання хмарних технологій на STEM орієнтованих заняттях з курсу загальної фізики
 • Можливості мобільного додатку Sky Map у навчанні шкільної астрономії
 • Музейна педагогіка та мобільні технології: нові можливості для інновацій
 • Мобільне навчання у процесі підготовки менеджера освіти
 • Методичні засади використання мобільних технологій в освіті
 • Мобільне навчання, як нова технологія вищої освіти
 • Формування електронного навчально-методичного комплексу «Робочі та енергетичні машини» в мобільно-орієнтованому середовищі
 • Мобільне навчання – новий розвиток інформатизації людського суспільства

Мобільні технології дають змогу впровадити нові форми організації навчання, що передбачають взаємодію суб’єктів навчання між собою не тільки під час заняття, але й поза ним. Миттєва доставка навчального матеріалу сприяє підвищенню продуктивності роботи студента, а використання мобільного пристрою і велика кількість інтерактивного навчального матеріалу – активізації навчально-пізнавальної діяльності. Компактність, невеликі габарити та безпровідний доступ до навчального середовища дають змогу студентам знаходитись у режимі «онлайн-навчання» практично постійно і незалежно від місцерозташування.

Отже, можна говорити лише про позитивний вплив мобільних технологій на організацію навчального процесу. Утім, завжди потрібно враховувати те, що використання будь-якої технології навчання і застосування інформаційно-комунікаційних засобів має бути педагогічно виваженим. Завжди потрібно теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити ефективність впровадження будь-якої технології та в будь-якому разі не робити її самоціллю.

В рамках семінару викладачі кафедри інформатики і ІКТ Марія Медведєва та Інна Криворучко поділилися досвідом відбору основних типів контенту, що можуть бути використані в організації мобільного навчання та використання мобільного додатку «KineMaster» для опрацювання об’єктів мультимедіа.

Дякуємо учасникам семінару та бажаємо творчих успіхів для досягнення високих результатів у розвитку мобільної освіти.

 

ЗВ'ЯЗАТИСЯ З НАМИ

Ми в соціальних мережах.

ФОТОГАЛЕРЕЯ
Ви тут: Головна Новини та події Відбувся науково-практичний семінар «Впровадження мобільно-орієнтованих технологій навчання»