Факультет фізики, математики та інформатики

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИКИ, МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ

Факультет фізики, математики та інформатики здійснює підготовку за наступними освітніми напрямами. 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень – «бакалавр»

Напрям підготовки: 014.08 Середня освіта. Фізика*

Додаткова спеціальність: математика

Спеціалізація: інформатика

Кваліфікація − вчитель фізики з можливістю продовження навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр.

Напрям підготовки: 014.04 Середня освіта. Математика*

Додаткова спеціальність: фізика

Спеціалізація: інформатика

Кваліфікація − вчитель математики з можливістю продовження навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст або магістр.

Напрям підготовки: 014.09 Середня освіта. Інформатика*

Кваліфікація − вчителя інформатики

Напрям підготовки: 014.15 Середня освіта. Природничі науки*

Кваліфікація - вчитель природничих наук

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень – «спеціаліст»

 

Спеціальність: 7.04020301 Фізика (за напрямами)*

Кваліфікація – Фізик. Вчитель фізики та астрономії

Додаткова кваліфікація – вчитель математики або інформатики та продовження навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр;

Спеціальність: 7.04020101 Математика (за напрямами)*

Кваліфікація – Математик. Вчитель математики

Додаткова кваліфікація – Вчитель фізики та астрономії або інформатики (за вибором студента) та продовження навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр;

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень – «магістр вчитель»

 

Галузь знань: 0402 Фізико-математичні науки

Спеціальність: 014.08 Середня освіта. Фізика (за напрямами)*

Кваліфікація – Фізик. Вчитель фізики та астрономії

Додаткова кваліфікація – вчитель математики або інформатики та продовження навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр;

Спеціальність: 014.04 Середня освіта. Математика (за напрямами)*

Кваліфікація – Математик. Вчитель математики

Додаткова кваліфікація – Вчитель фізики та астрономії або інформатики (за вибором студента) та продовження навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр;

Спеціальність: 014.09 Середня освіта. інформатика (за напрямами)*

Кваліфікація – Інформатик. Вчитель інформатики

Додаткова кваліфікація – Вчитель інформатики та продовження навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр;

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень – «магістр викладач»

Спеціальність: 014.08 Середня освіта. Фізика (за напрямами)*

Кваліфікація: Фізик. Викладач фізики

На основі базової вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем „бакалавр” за напрямом підготовки 014.08 Фізика* або „спеціаліст” зі спеціальності 7.04020301 Фізика (за напрямами)*

Спеціальність: 014.04 Середня освіта. Математика (за напрямами)*

Кваліфікація: Математик. Викладач математики

На основі базової вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем „бакалавр” за напрямом підготовки 6.040201 Математика* або „спеціаліст” зі спеціальності 7.04020101 Математика (за напрямами)*;

Спеціальність: 014.15 Середня освіта. Природничі науки*

Кваліфікація: Викладач природничих наук

 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст (ІІ вища освіта)

Галузь знань: 0402 Фізико-математичні науки

Спеціальність: 7.04020301 Фізика (за напрямами)*

Спеціалізація: інформатика

Кваліфікація – Фізик. Вчитель фізики та інформатики

Спеціальність: 7.04020101 Математика (за напрямами)*

Спеціалізація: інформатика

Кваліфікація: Математик. Вчитель математики та інформатики

 

Форма навчання:

  • Денна
  • Заочна
  • Перепідготовка (ІІ вища)

Тривалість навчання:

Тривалість навчання студентів на факультеті для здобуття кваліфікаційного рівня:

  • бакалавр – денна/заочна: 3 роки 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти;
  • спеціаліст – денна/заочна: 1 рік на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»;
  • магістр – денна/заочна: 1 рік на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»; 1 рік на базі освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”.

Діє аспірантура зі спеціальностей:

  • 13.00.02 Теорія і методика навчання (Фізика);
  • 01.02.04 Механіка деформівного твердого тіла.

 

 

ЗВ'ЯЗАТИСЯ З НАМИ

Ми в соціальних мережах.

ФОТОГАЛЕРЕЯ
Ви тут: Головна Навчання Освітні напрями підготовки