Факультет фізики, математики та інформатики

Faculty of Physics, Mathematics and Informatics

Факультет фізики, математики та інформатики здійснює підготовку за наступними освітніми напрямами. 

 

Освітній ступінь – «бакалавр» 

Напрям підготовки: 014.08 Середня освіта. Фізика

Додаткова спеціальність: математика

Спеціалізація: інформатика

Кваліфікація − вчитель фізики з можливістю продовження навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр.

Напрям підготовки: 014.04 Середня освіта. Математика

Додаткова спеціальність: фізика

Спеціалізація: інформатика

Кваліфікація − вчитель математики з можливістю продовження навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст або магістр.

Напрям підготовки: 014.09 Середня освіта. Інформатика

Кваліфікація − вчителя інформатики

Напрям підготовки: 014.15 Середня освіта. Природничі науки

Кваліфікація - вчитель природничих наук

 

Освітній ступінь – «магістр» (освітньо-професійна програма)

Галузь знань: 0402 Фізико-математичні науки

Спеціальність: 014.08 Середня освіта. Фізика (за напрямами)

Кваліфікація – Фізик. Вчитель фізики та астрономії

Додаткова кваліфікація – вчитель математики або інформатики та продовження навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр;

Спеціальність: 014.04 Середня освіта. Математика (за напрямами)

Кваліфікація – Математик. Вчитель математики

Додаткова кваліфікація – Вчитель фізики та астрономії або інформатики (за вибором студента) та продовження навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр;

Спеціальність: 014.09 Середня освіта. інформатика (за напрямами)

Кваліфікація – Інформатик. Вчитель інформатики

Додаткова кваліфікація – Вчитель інформатики та продовження навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр;

 

Освітній ступінь – «магістр» (освітньо-наукова програма)

Спеціальність: 014.08 Середня освіта. Фізика (за напрямами)

Кваліфікація: Фізик. Викладач фізики

На основі базової вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем „бакалавр” за напрямом підготовки 014.08 Фізика або „спеціаліст” зі спеціальності 7.04020301 Фізика (за напрямами)

Спеціальність: 014.04 Середня освіта. Математика (за напрямами)

Кваліфікація: Математик. Викладач математики

На основі базової вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем „бакалавр” за напрямом підготовки 6.040201 Математика або „спеціаліст” зі спеціальності 7.04020101 Математика (за напрямами);

Спеціальність: 014.15 Середня освіта. Природничі науки

Кваліфікація: Викладач природничих наук

 

Форма навчання:

  • Денна
  • Заочна
  • Перехресний вступ

Тривалість навчання:

Тривалість навчання студентів на факультеті для здобуття кваліфікаційного рівня:

  • бакалавр – денна/заочна: 3 роки 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти;
  • спеціаліст – денна/заочна: 1 рік на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»;
  • магістр – денна/заочна: 1 рік на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»; 1 рік на базі освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”.

Діє аспірантура зі спеціальностей:

  • 13.00.02 Теорія і методика навчання (Фізика); 

 

 

Швидкі посилання

ЗВ'ЯЗАТИСЯ З НАМИ